Τι είναι οι "Οδηγοί";

Εικόνα NOESI.gr

Οι "Οδηγοί" του NOESI.gr αφορούν τη γνώση. Ξεκίνησαν το 2004, αναπτύχθηκαν ως ηλεκτρονικά βιβλία, αρχικά για τις διαταραχές της ανάπτυξης, αργότερα για τις μεθόδους παρέμβασης και τις παροχές πρόνοιας. Από το 2006 πιστοποιούνται από το Health on the Net για την εγκυρότητα των πληροφοριών τους. Το 2010, ξεκίνησε ο μεγαλύτερος Οδηγός υπηρεσιών στο πλαίσιο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Σήμερα, οι Οδηγοί συνδυάζουν σε ιστοσελίδες: (α) ενημέρωση για υπηρεσίες και (β) γνώσεις για επιστημονικά θέματα. Παρακάτω, βλέπετε τους μεγαλύτερους Οδηγούς. Στο μενού "Μενού κατά νου" μπορείτε να δείτε περισσότερους.

Οδηγός υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός υπηρεσιών αποτελεί απογραφή νομικών προσώπων (φορέων) και φυσικών προσώπων (ατόμων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανανεώνεται διαρκώς σε τεύχη (τρέχον "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" 2016) σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό βιβλίο. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές. Για επαγγελματίες και στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διατίθεται ειδική έκδοση, pocket ή πλήρης.

Δείτε νέες παρουσιάσεις στον Οδηγό:

 Θα βρείτε τον Οδηγό υπηρεσιών στη σελ.: www.noesi.gr/book/welfare
 Οι παρουσιάσεις ενημερώνονται διαρκώς και φορείς ή δομές προστίθενται κάθε μήνα στον Οδηγό. Δείτε τα νέα του Οδηγού εδώ.

  Οδηγός διαταραχών

  Ο Οδηγός διαταραχών του NOESI.gr περιλαμβάνει παρουσιάσεις για αναπτυξιακές διαταραχές.Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για περισσότερες από εβδομήντα διαταραχές. Περιέχει βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις αλλά ανεξάρτητα από την εγκυρότητά του δεν προορίζεται για διαγνωστικό εργαλείο και δεν αντικαθιστά τη γνωμάτευση, τη διάγνωση ή τυχόν θεραπευτική αγωγή και ιατρική συμβουλή, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβετε από αρμόδιους επαγγελματίες.

   Θα βρείτε τον Οδηγό διαταραχών στη σελ.: www.noesi.gr/book/syndrome
   Θέλετε να αναρτήσετε ένα επιστημονικό άρθρο για τους Οδηγούς του NOESI.gr; Στείλτε το εδώ.

  Οδηγός παρεμβάσεων

  O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.O Οδηγός παρεμβάσεων περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Στοχεύει σε μία απλή περιγραφή των σκοπών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα μοντέλα. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ είναι γενικές κατευθύνσεις και σχετικές, όχι εξατομικευμένες.

  Δείτε νέες παρουσιάσεις στον Οδηγό:

    Θα βρείτε τον Οδηγό παρεμβάσεων στη σελ.: www.noesi.gr/book/intervention


   Άλλοι Οδηγοί του NOESI.gr:
    Οδηγός δικαιούχων & παροχών
    Οδηγός μελέτης
    Οδηγός ιατρικών πράξεων

   Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
   Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.