Τι είναι οι Οδηγοί του NOESI.gr;

Οι Οδηγοί αφορούν τη γνώση, που παρουσιάζουμε με πρότυπο τρόπο. Οι Οδηγοί ξεκίνησαν στο NOESI.gr το 2004, με σκοπό την ενημέρωση. Αναπτύχθηκαν σαν ηλεκτρονικά βιβλία για τις διαταραχές της ανάπτυξης, αργότερα για τις μεθόδους παρέμβασης και τις παροχές πρόνοιας. Το 2010, ξεκίνησε ο μεγαλύτερος σήμερα Οδηγός υπηρεσιών στο πλαίσιο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Σήμερα, οι Οδηγοί συνδυάζουν σε ιστοσελίδες: (α) ενημέρωση για υπηρεσίες και (β) γνώσεις για επιστημονικά θέματα.

Οδηγός υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" αποτελεί απογραφή νομικών προσώπων (φορέων) και φυσικών προσώπων (ατόμων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανανεώνεται διαρκώς σε αποκλειστικές ιστοσελίδες και απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές. Για επαγγελματίες και στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διατίθεται ειδική ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση, pocket ή πλήρη.

Οδηγός διαταραχών

Ο Οδηγός διαταραχών του NOESI.gr περιλαμβάνει παρουσιάσεις για αναπτυξιακές διαταραχές.Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για περισσότερες από εβδομήντα διαταραχές. Περιέχει βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις αλλά ανεξάρτητα από την εγκυρότητά του δεν προορίζεται για διαγνωστικό εργαλείο και δεν αντικαθιστά τη γνωμάτευση, τη διάγνωση ή τυχόν θεραπευτική αγωγή και ιατρική συμβουλή, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβετε από αρμόδιους επαγγελματίες.

Οδηγός παρεμβάσεων

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.O Οδηγός παρεμβάσεων περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Στοχεύει σε μία απλή περιγραφή των σκοπών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα μοντέλα. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ είναι γενικές κατευθύνσεις και σχετικές, όχι εξατομικευμένες.;