Τι είναι οι "Οδηγοί";

Οι Οδηγοί αφορούν τη γνώση, που παρουσιάζουμε με πρότυπο τρόπο. Οι Οδηγοί ξεκίνησαν στο NOESI.gr το 2004, αναπτύχθηκαν ως ηλεκτρονικά βιβλία για τις διαταραχές της ανάπτυξης, αργότερα για τις μεθόδους παρέμβασης και τις παροχές πρόνοιας. Από το 2006 πιστοποιούνται από το Health on the Net για την εγκυρότητα των πληροφοριών τους σε θέματα υγείας. Το 2010, ξεκίνησε ο μεγαλύτερος Οδηγός υπηρεσιών στο πλαίσιο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Σήμερα, οι Οδηγοί συνδυάζουν σε ιστοσελίδες: (α) ενημέρωση για υπηρεσίες και (β) γνώσεις για επιστημονικά θέματα. Παρακάτω, βλέπετε τους τρεις μεγαλύτερους Οδηγούς μας. Στο μενού "Πλοήγηση" μπορείτε να δείτε περισσότερους. Εμπλουτίζονται διαρκώς. 

Οδηγός υπηρεσιώνΟ Οδηγός υπηρεσιών Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών αποτελεί απογραφή νομικών προσώπων (φορέων) και φυσικών προσώπων (ατόμων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανανεώνεται διαρκώς σε τεύχη (τρέχον "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" 2016) σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό βιβλίο. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές. Για επαγγελματίες και στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διατίθεται ειδική έκδοση, pocket ή πλήρης.

 Θα βρείτε τον Οδηγό υπηρεσιών στη σελ.: www.noesi.gr/book/welfare

Οι παρουσιάσεις ενημερώνονται κάθε μήνα και νέοι φορείς προστίθενται διαρκώς στον Οδηγό. Δείτε τους νέους φορείς εδώ.

Οδηγός διαταραχώνΟ Οδηγός διαταραχών του NOESI.gr περιλαμβάνει παρουσιάσεις για αναπτυξιακές διαταραχές.

Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για περισσότερες από εβδομήντα διαταραχές. Περιέχει βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις αλλά ανεξάρτητα από την εγκυρότητά του δεν προορίζεται για διαγνωστικό εργαλείο και δεν αντικαθιστά τη γνωμάτευση, τη διάγνωση ή τυχόν θεραπευτική αγωγή και ιατρική συμβουλή, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβετε από αρμόδιους επαγγελματίες.

Θα βρείτε τον Οδηγό διαταραχών στη σελ.: www.noesi.gr/book/syndrome

 Θέλετε να αναρτήσετε ένα επιστημονικό άρθρο για τους Οδηγούς του NOESI.gr; Στείλτε το εδώ.

Οδηγός παρεμβάσεωνO Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

O Οδηγός παρεμβάσεων περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Στοχεύει σε μία απλή περιγραφή των σκοπών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα μοντέλα. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ είναι γενικές κατευθύνσεις και σχετικές, όχι εξατομικευμένες.;

 Θα βρείτε τον Οδηγό παρεμβάσεων στη σελ.: www.noesi.gr/book/intervention

Άλλοι Οδηγοί του NOESI.gr

 Οδηγός δικαιούχων & παροχών

 Οδηγός μελέτης

 Οδηγός ιατρικών πράξεων