Οδηγός υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2015) αποτελεί απογραφή νομικών προσώπων (φορέων) σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, Ελλάδας και Κύπρου. Αναπτύσσεται και ανανεώνεται διαρκώς. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη ΕΚΕ. Διατίθεται δωρεάν σε ιστοσελίδες, PDF?, έντυπο?. Δείτε τον Οδηγό στη σελίδα www.noesi.gr/book/welfare

ΕΚΑ (πρώην ΕΙΑΑ)

Εικόνα NOESI.gr

Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπή­ρων (Ε.Ι.Α.Α.) έχει μετονομαστεί σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και το 2010 ενοποιήθηκε με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ. Ο πλήρης τίτλος του σήμερα είναι Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) ΓΝΑ ΚΑΤ. Το ΕΚΑ παρέχει υπηρεσίες ια­τρικής αποκατάστασης κατά το οξύ και υποξύ στάδιο πλη­θώρας παθήσε­ων και τραυματι­κών κα­ταστάσεων από το νευρικό, μυο­σκελετικό, κυκλοφο­ρικό, και ανα­πνευστικό σύ­στημα. Εξειδικεύεται σε όλες τις ηλικίες (εφή­βους, ενήλικες και υπε­ρήλικες) και η δραστηριότητά του επε­κτείνεται μέχρι την πλήρη κοι­νωνική και επαγγελματική εκπαίδευση και επα­νένταξη. 

Σύντομο ιστορικό 

Ιδρύθηκε το 1945 από το Αμερικανικό Ίδρυ­μα Εγγύς Ανατολής μετά την απε­λευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερ­μανούς. Τα πρώτα χρόνια εξυπηρετού­σε, εκτός από ιδιώτες, και μεγάλο αριθ­μό στρα­τιωτικών αναπήρων πολέμου. Το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε από το 1949 και έπειτα την επιχορήγηση του Ιδρύμα­τος, οπότε και λειτούργησε ως Κέντρο Αποκατάστασης Πολιτών Αναπήρων Ψυ­χικού (ΚΑΠΑΨ). Το 1961 πήρε τη μορ­φή του ΝΠΔΔ και έως σήμερα λειτουργεί υπό τη άμεση επο­πτεία και ευθύνη του Υπουρ­γείου Υγείας. Το 1971, το ΕΙΑΑ με­ταφέρθηκε από το Ψυχικό στο Ίλιον. Το 2010 ενοποιήθηκε με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΑΤ και μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ).

Προσφέρει υπηρε­σίες σε άτομα με κινη­τικές αναπηρίες και εί­ναι το μοναδικό Κέντρο του είδους του στην Ελ­λάδα. Από το 1983, λειτουργεί Παράρτη­μα του ΕΙΑΑ στην Πάτρα. Στο Σκαραμαγκά λει­τουργεί Κέντρο Εργα­σίας Ανα­πήρων. Στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΑ εδρεύει ο Πα­νελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητι­κά Ανα­πήρων (ΠΑ­ΣΚΑ) που ιδρύθηκε το 1987. Στις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Α. εδρεύει ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων (Π.Α­.Σ.Κ.Α) που ιδρύθηκε το 1987. 

Υπηρεσίες

Α' και Β' Κλινική Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ΕΙΑΑ: Δυναμικότητας 65 και 60 κλινών αντίστοιχα:

 • Εξωτερικά Ιατρεία
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 • Νοσηλευτική Υπηρεσία
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Μονάδα Βιοϊατρικής και Τεχνολογίας Αποκατάστασης (ΒΙΤΑ)
 • Τμήμα Λογοθεραπείας
 • Διαιτολογικό Τμήμα
 • Κοινωνική Υπηρεσία
 • Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
 • Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προε­τοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με ανα­πηρίες (Κ.Α.Ι.Π.Ο.) "Ηνίοχος"
 • Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο – ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
 • Κολυμβητήριο

Επικοινωνία 

Λεωφόρος Χασιάς 9η Στάση, 131 22 ΙΛΙΟΝ

Τηλ.: 2102314103, 2102314104

Fax: 2102314114

E-mail: infoeiaa@otenet.gr 

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

like0
Οι χάρτες στον Οδηγό υπηρεσιών

Οι χάρτες του Οδηγού υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ 2014 του NOESI.gr.ΚέντραΙδιώτες, Μονάδες Οδοντοθεραπείας, ΚΕΔΔΥ, Κοινωνικά Παντοπωλεία, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής (νέο!), Σύλλογοι Γονέων & ΑμεΑ (νέο!), Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

Θέλετε να σας βάλουμε στο χάρτη μας ως ιδιώτη ή φορέα;
Ψάχνετε Κέντρο; Τα γνωρίζουμε, σας τα παρουσιάζουμε!
Όχι στην Αττική; Βρείτε φορείς (πλαίσια) σε όλη την Ελλάδα
Ψάχνετε ειδικό; Τους βρίσκουμε έναν - έναν, τους συστήνουμε!

Όχι στην Αττική; Βρείτε επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα.
Ολοκληρώνεται σύντομα! Χάρτης Δημόσιων Υπηρεσιών για Εκπαίδευση, Υγεία, Πρόνοια.

Μικρός ο χάρτης; Δείτε τον σε μεγαλύτερο μέγεθος.
Παραπομπές στον Οδηγό.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο μας και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών μας τακτικά. Αυτό αποτελεί μία βασική παράμετρο της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς την άδειά μας, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του NOESI.gr εδώ.

Οι ειδήσεις από το ενημερωτικό ...Nousletter!

Tο NOESI.gr στο E-mail σας σε ενημερωτικό δελτίο :)
Εγγραφείτε στο ...Nousletter!
Γράψτε το E-mail σας εδώ: 
Δείτε παλιά ...Nousletter!
 

Τo ...Nousletter ® είναι το ενημερωτικό δελτίο (newsletter μέσω E-mail), που δημοσιεύει πληροφορίες για τα δίκτυα, τις δράσεις, τις ειδήσεις, που προβάλλουμε. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ένα E-mail τακτικά ή ένα συγκεντρωτικό αραιά ή να διαβάζετε το ενημερωτικό δελτίο από αυτή την ιστοσελίδα

Ενημερωτικό Δελτίο από το NOESI.gr

Το ...Nousletter έχει 2.000+ συνδρομητές! Εγγραφείτε ή διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή! Το E-mail σας παραμένει κρυφό από όλους και δε χρειάζεται να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας.

 

Οι επόμενες δράσεις

Μπορώ να συνδράμω;

Η οργάνωση του www.noesi.gr θέλει πολύ ...χρόνο ομιλίας και online για τους εθελοντές μας! Για να στηρίξετε την επικοινωνία του NOESI.gr με όλους, επισκεφτείτε ένα κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας και βάλτε χρόνο ανανέωσης ομιλίας 5€, 10€, 20€ στα νούμερα:

WIND F2G   69489868981,2 - Tip! Αν έχετε F2G μπορείτε να μας στείλετε το Log 'n Win σας.
WIND F2G   6907643701   6907643702   6907643658   6907643659 
COSMOTE  6944987319 

Με 10,00€ στη WIND μιλάμε 600' με όλους.

1 Βασική γραμμή επικοινωνίας με το NOESI.gr τις ώρες: 8 π.μ. - 8 μ.μ. Στείλτε μας ένα SMS με ένα σύντομο μήνυμα και θα σας καλέσουμε. Δείτε την ταχυδρομική διεύθυνση του NOESI.gr εδώΗ WIND χαρίζει σε αυτό το νούμερο του NOESI.gr 300' με κάθε 10€ σας. 

Νέο NOESI.gr, νέο πλάνο!

Η αρχιτεκτονική του site έχει στο επίκεντρο την ανάπτυξη φυσικών κοινοτήτων από ανθρώπους, που αλληλεπιδρούν καθημερινά, με σημείο εκκίνησης τις ιστοσελίδες. Με αυτή ακριβώς τη διατύπωση, παρουσιάσαμε το νέο site τo 2013:

Οι άνθρωποι δε χάνονται και τα γραπτά μένουν!

Απολογισμός (2004-2014): "Κοιτάζοντας τις υπηρεσίες μας". 

Γιατί το NOESI.gr συντονίζει δίκτυα;

Βασικό στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνεται η ενημέρωση, η υποστήριξη, η συμβουλευτική. Απώτερο σκοπό αποτελεί η δια βίου εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει κοινωνική και ένταξη με επίκεντρο τα άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι "Ομάδες" του νέου NOESI.gr φέρνουν online όλες τις γειτονιές της Ελλάδας. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε. ​Βρείτε τη γειτονιά σας, γνωρίστε τη εδώ.