Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΡΟΤΑ

Το Κέντρο Θεραπείας, Αποκατάστασης & Πρόληψης "η Ρότα" της Εταιρείας Ψυχοκοινωνι­κών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 2002, στα πρότυπα της "Κιβωτού" με στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και πρω­τοβάθμιας φροντίδας σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν παροδικές ή μονιμότερες δυσκολίες, αναπτυξιακές υστερήσεις ή διαταραχές σε γνωστικό, νοητικό ή συναισθηματικό επίπεδο, όπως επί­σης και στις οικογένειές τους. Δείτε τους Τίτλους: α) Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) β) Κιβωτός (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) Υπηρεσίες - Τμήματα
  • Λογοθεραπείας: Διάγνωση και αποκατάσταση πρωτογενών και δευτερογενών διαταραχών λόγου και ομιλίας, όπως καθυστέρηση στην εξέλιξη της ομιλίας, τραυλισμός, διαταραχές που σχετίζονται με νευρολογικές παθήσεις και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Ειδικής Αγωγής: Αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους που έχουν νοητική κα­θυστέρηση ή πάσχουν από ειδικές εξελικτικές διαταραχές ή αυτισμό
  • Ειδικής Μάθησης: Διάγνωση και αποκατάσταση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.
  • Εργοθεραπείας: Αξιολόγηση και παρέμβαση με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της λε­πτής και αδρής κινητικότητας, και συντονισμό των κινήσεων καθώς και εκπαίδευση σε δρα­στηριότητες και συμπεριφορές καθημερινής ζωής.
  • Παιδοψυχιατρικό: Διάγνωση και θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών, αντιμετώπιση ψυχο­λογικών δυσκολιών καθώς και ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων.
  • Οικογενειακής Συμβουλευτικής: Συμβουλευτική οικογένειας, υποστήριξη οικογενειών σε κρίση, ομάδες γονέων και ατομική ψυχοθεραπεία γονέων. Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Αναπτύσσονται παράλληλα δράσεις πρόληψης, ενη­μέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας με τη διοργάνωση ομιλιών, ημε­ρίδων κλπ. σε συνεργασία με τοπικούς συλλογικούς φορείς.
Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Λογοπεδικό, Ειδικό Παιδαγωγό, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή. Συνεργάζεται με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επικοινωνία Λ. Ειρήνης 192 188 63 ΠΕΡΑΜΑ Τηλ./Fax: 2104023361 E-mail: perama@epsyme.gr Ιστοσελίδα: www.epsyme.gr Αρχείο Τρίπτυχο μεγέθους Α3-, διχρωμίας εκρού – μπλε. * Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;