Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Εικόνα NOESI.gr

Η "Ηλιαχτίδα" δημιουργήθηκε το 1993, έχοντας ως βασικό σκοπό την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών στα παιδιά και τις οικογένειες τους. To NOESI.gr επισκέφτηκε την "Ηλιαχτίδα" στο Χαλάνδρι στις 31/07/2013.

Το Κέντρο Ηλιαχτίδα στο Χαλάνδρι με Θεραπευτικά προγράμματα και οι διαγνωστικές υπηρεσίες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 ετών.

Βασικός στόχος του Κέντρου είναι ο εντοπισμός, η διάγνωση και ο σχεδιασμός θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά καθώς και η παράλληλη στήριξη της οικογένειας.

Τα Θεραπευτικά προγράμματα και οι διαγνωστικές υπηρεσίες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 ετών.Τα προγράμματα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία. Η κάθε παρέμβαση που εφαρμόζεται (ατομική ή ομαδική) είναι εξατομικευμένη στοχεύοντας πάντα στην βελτίωση των δεξιοτήτων του κάθε παιδιού ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Η "Ηλιαχτίδα" συνεργάζεται με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία και παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά με:

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές λόγου
 • Διαταραχές επικοινωνίας
 • Μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • ΔΕΠ – Υ
 • Σύνδρομο Asperger
 • Αισθητηριακές δυσλειτουργίες
 • Κοινωνική αδεξιότητα

Τα προγράμματα:

 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Κέντρο Ημέρας παιδιών με ΔΑΔ
 • Εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα
 • Εκπαίδευση γονέων στο σπίτι βάσει του TEACCH

Πρώιμη Παρέμβαση

Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς. Με ειδικό τρόπο διδάσκει τους γονείς πώς να εκπαιδεύουν οι ίδιοι τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους. Στο Κέντρο μας το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης, είναι σχεδιασμένο από το επιστημονικό προσωπικό με πολλή προσοχή και φροντίδα, προκειμένου οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να έχουν το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και οι γονείς την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, καθοδήγηση και στήριξη. 

Τα θεραπευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται είναι: Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Αισθητηριακή ολοκλήρωση (σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα), Μουσικοθεραπεία, Ψυχοκινητική αγωγή.

Στην πρώιμη παρέμβαση υπάρχει η ευελιξία ότι το πρόγραμμα μπορεί να γίνεται είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε μικρές ομάδες -όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο- αλλά παράλληλα να διαμορφώνεται βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού (ακόμα και όταν το πρόγραμμα είναι ομαδικό).

Οι τομείς εκείνοι της ανάπτυξης όπου εκπαιδεύονται τα παιδιά είναι οι εξής:

 • Αδρή κινητικότητα
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Γνωστικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Λεκτικές δεξιότητες
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Αυτονομία
 • Λειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης από την ιστοσελίδα της "Ηλιαχτίδας" εδώ

Κέντρο Ημέρας για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Το Κέντρο Hμέρας λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 – 13:00 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική στέρηση - σύνδρομα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδική (παιδαγωγικό, ψυχοκινητικό, μουσικοθεραπεία, κ.α.) και ατομική παρέμβαση (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.α.), η οποία και στα δυο πλαίσια διαμορφώνεται βάσει των εξατομικευμένων αναγκών και δυνατοτήτων κάθε παιδιού. 

Κάθε ομάδα αποτελείται από 3-4 παιδιά έχοντας κοινό άξονα την ηλικία και το επίπεδο δεξιοτήτων. Ο κορμός του προγράμματος βασίζεται στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίοι είναι οι τομείς με τα σημαντικότερα ελλείμματα. Ταυτόχρονα το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε παιδιού στοχεύει στην βελτίωση του γνωστικού επιπέδου, την ρύθμιση αισθητηριακών δυσλειτουργιών και την επίλυση των προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εξωτερικό πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας.
 • Εξωτερικά προγράμματα (παιδική χαρά, σούπερ μάρκετ, κ.α.).
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση.
 • Συμβουλευτική γονέων.
 • Ομάδες γονέων.
 • Σχολικό λεωφορείο.

Διαβάστε περισσότερα για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά με ΔΑΔ από την ιστοσελίδα της "Ηλιαχτίδας" εδώ.

Εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ειδική διαπαιδαγώγηση
 • Μαθησιακή αποκατάσταση
 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος ερμηνεύει και οργανώνει τα εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα (αφή, ήχο, όραση κ.α.). Όταν έχουμε δυσκολία στην επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων μιλάμε για δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Στο Κέντρο μας υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του προγράμματος.

Συμβουλευτική γονέων

Στόχος της συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά τους (συμπεριφορές, αντιδράσεις, κ.α.), προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν δίπλα τους και να τα βοηθήσουν τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους (π.χ. σχολείο, φιλίες, κ.α.). Στο Κέντρο μας, η συμβουλευτική γονέων παρέχεται από Παιδοψυχίατρο σε ατομικές συνεδρίες.


Η επιστημονική ομάδα της "Ηλιαχτίδας" στελεχώνεται ως εξής:

 • Παιδοψυχίατρο
 • Ψυχολόγους
 • Λογοθεραπευτές
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Εργοθεραπευτές
 • Μουσικοθεραπευτή 

  

Επικοινωνία

Βασιλέως Γεωργίου 16 & Γρίβα
152 32 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106820268, 2106893610

E-mail: info@iliahtida-therapy.gr

Ιστοσελίδα: www.iliahtida-therapy.gr

Σχόλια

Για το Άγγελό μου

Εικόνα styliani

Πολλά ευχαριστώ στην "Ηλιαχτίδα" που στάθηκε τόσο χρόνια δίπλα μας. Κάθε φορά που έρχεται το σχολικό αισθάνομαι ότι τον αναλαμβάνει μία άλλη μητέρα.

Ευχαριστώ,
Τετράδη Στέλλα

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;