Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Η Ένωση με την επωνυμία "Μαζί για το Παιδί" πρόκειται για μία ομπρέλα δέκα κοινωφελών Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύ­θηκε το 1996 με σκοπό να ενώσει τις προσπάθειές τους για το παιδί σε ανάγκη.

Υπηρεσίες – Δράσεις

  • Το έργο της Ένωσης είναι πολύπλευρο αφού το καθένα από αυτά τα Σωματεία καλύπτει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών προς το παιδί και την οικογένειά του, όπως παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά που για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών τους γονέων, παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, άπορα παιδιά και οικο­γένειές που χρειάζονται ψυχολογική, οικονομική και ηθική συμπαράσταση.
  • Τον Μάιο 2011, η Ένωση οργάνωσε Συνέντευξη Τύπου, που έλα­βε μεγάλη δημοσιότητα με σκοπό την ανάδειξη των προβλη­μάτων που αντιμετωπίζουν 31 φορείς στον τομέα της πρόνοιας. Με αφορμή την προσπάθεια αυτή, συγκε­ντρώθηκαν και προβλή­θηκαν στοιχεία για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που πα­ρέχουν οι φορείς αυτοί.
  • Το 2012, η Ένωση συνέχισε να συγκεντρώνει στοιχεία από φορείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ελλι­πούς χρηματοδότησης, με σκοπό την οργάνωση νέων δράσεων ενημέρωσης και άσκησης πίεσης προς την Πολι­τεία
  • Η Ένωση έχει οργανώσει διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη χρηματοδότηση των δομών - μέλη της.

❻ 11525 – Γραμμή Μαζί για το Παιδί: Πανελλαδική γραμμή παρο­χής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς. Στελε­χώνεται από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Η γραμμή λει­τουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 21:00. Η χρέωση εί­ναι μία αστική μονάδα για αστικά και υπεραστικά τη­λεφωνήματα, ανεξαρτήτως διάρ­κειας κλήσης. Δείτε τον Τίτλο: Τηλ. Γραμμή 11525 (Μαζί για το Παιδί)

Τα δέκα Σωματεία – μέλη της Ένωσης είναι:

Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης προέρ­χονται από την επιχειρηματική κοινότη­τα, χο­ρηγίες και δωρε­ές ιδιωτών καθώς και από εκδηλώσεις που διοργανώνο­νται για τον σκοπό αυτό. Ο εθελοντισμός αποτελεί κινη­τήριο μοχλό της Ένωσης.

Επικοινωνία

Αγίου Θωμά 14 115 27 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2107482690

Fax: 2107482664

E-mail: info@mazigiatopaidi.gr

Ιστοσελίδα: www.mazigiatopaidi.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;