Μάσχα Αικατερίνη, Ψυχολόγος (MA, PhD)

Εικόνα NOESI.gr

Αναπτυξιακή Ψυχολόγος απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας (Παν/μιο Κρήτης), με μεταπτυχιακό (MA) στη Νοητική Υστέρηση (Παν/μιο Keele, Αγγλία) και διδακτορικό (PhD) στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Παν/μιο Warwick, Αγγλία) η Κατερίνα Μάσχα έχει διδάξει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης για δέκα χρόνια Αναπτυξιακή Ψυχολογία και μαθήματα πάνω σε "Τεχνικές Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς», «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές», «Κοινωνική Ανάπτυξη των Παιδιών», και «Προβλήματα Συμπεριφοράς».

  • Διατίθεται: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου
  • Διατίθεται: Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
  • Περιοχές: Αττική

Εργάζεται ως θεραπεύτρια και επόπτρια προγραμμάτων παρέμβασης με παιδιά που έχουν Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητας και παιδιά που έχουν Προβλήματα Συμπεριφοράς τα τελευταία 13 χρόνια. Διαθέτει βασικό πτυχίο Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και Διδακτορικό στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Έχει εκπαιδευτεί σε τεχνικές παρέμβασης της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς στην Αγγλία, όπου και εργάστηκε για τέσσερα χρόνια. Σήμερα κάνει χρήση νατουραλιστικών προσεγγίσεων και ενός αναπτυξιακού κοινωνικο – πραγματολογικού μοντέλου παρέμβασης που στοχεύει στην ανάπτυξη καίριων δεξιοτήτων του παιδιού δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση του παιδιού στο καθημερινό του περιβάλλον (βλέπε εδώ για παράδειγμα σύντομη ανάλυση του DIR – Floortime Model). Οι προσεγγίσεις αυτές φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με πιο δομημένα μοντέλα παρέμβασης, όπως αυξημένη αποτελεσματικότητα, περισσότερο θετικό συναίσθημα και κίνητρα για τα παιδιά και τους γονείς και μειωμένο κόστος θεραπείας (βλέπε σχετική παρουσίαση στο 3ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας).

Δείτε το βιογραφικό 

Τηλ.: 69445266382106131601 | Επικοινωνήστε με την Κ. Μάσχα μέσω E-mail

Μοντέλο Παρέμβασης

Προσφέρει δημιουργία εξατομικευμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος παρέμβασης για παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), ΔΕΠΥ και άλλου τύπου αναπτυξιακές δυσκολίες καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς. Το μοντέλο παρέμβασης βασίζεται στην συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον. Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής του παιδιού και για τον λόγο αυτό η εποπτεία γίνεται στο γραφείο της ψυχολόγου, το σπίτι του παιδιού, εξωτερικούς χώρους και το σχολικό περιβάλλον. Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού προσφέρεται ένα προς ένα θεραπεία (από ομάδα ειδικών που εργάζονται βάσει κοινών στόχων και μεθόδων υπό την εποπτεία της ψυχολόγου), συμβουλευτική και εκπαίδευση γονέων, εποπτεία στο σχολικό περιβάλλον, και εκμάθηση και πρακτική κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το μοντέλο που ακολουθείται είναι εκλεκτικό κάνοντας χρήση τεχνικών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς σε φυσικό πλαίσιο (Incidental Teaching, Verbal Behavior, Pivotal Response Treatment) και αναπτυξιακές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην καθημερινή επαφή του παιδιού με το κοινωνικό περιβάλλον (DIR-Floortime model). Ο ρόλος των γονέων στο μοντέλο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας και η γενίκευση των δεξιοτήτων ξεκινά από νωρίς εκμεταλλευόμενοι τους φυσικούς ενισχυτές που υπάρχουν στην καθημερινότητα του παιδιού και τα ενδιαφέροντά του. Ο τρόπος εργασίας προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού και τις δυνατότητες της οικογένειας.

Βασικά στοιχεία του μοντέλου παρέμβασης:

Εξατομικευμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης με συνολική εποπτεία που πραγματοποιείται τόσο σε θεραπεία ένα προς ένα όσο και στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού.

Συνεχή και ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς. Ο ρόλος τους δεν είναι αυτός του εκπαιδευτή, αλλά παρέχεται συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη για το πώς μπορούν οι ίδιοι να επηρεάσουν την ανάπτυξη του παιδιού τους στις καθημερινές τους επαφές μαζί του.

Εκλεκτικό μοντέλο που κάνει χρήση τεχνικών ΕΑΣ και αναπτυξιακών προσεγγίσεων, προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

Το παιδί πρέπει να διασκεδάζει στην θεραπεία και να ξεκινήσει να γενικεύει τις δεξιότητες του από τα πρώτα βήματα της παρέμβασης.

Έμφαση στην επίτευξη στόχων μέσα από το παιχνίδι και τις καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού.

Η οργάνωση του προγράμματος παρέμβασης εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε παιδιού και τις δυνατότητες της οικογένειας.

Η θεραπεία παιδιών με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας ή Διαταραχή Asperger, ΔΕΠΥ και Προβλήματα Συμπεριφοράς περιλαμβάνει συμβουλευτική γονέων, συνεργασία με το σχολείο και εβδομαδιαίες συνεδρίες της ψυχολόγου με το ίδιο το παιδί.

Η θεραπεία παιδιών με ΔΑΦ χαμηλής ή μέτριας λειτουργικότητας περιλαμβάνει ένα προς ένα θεραπεία από ομάδα ειδικών στο περιβάλλον του σπιτιού, συμβουλευτική και εκπαίδευση των γονέων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού στο καθημερινό περιβάλλον, σταδιακή ένταξη σε σχολικό χώρο, και συνεχή εποπτεία από την ίδια την ψυχολόγο.

Ψάχνετε ειδικό; Τους βρίσκουμε έναν - έναν, τους συστήνουμε!

Όχι στην Αττική; Βρείτε επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;
 
Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας στο παρακάτω πεδίο.
Δείτε παλιά ...Nousletter!