Τιμοκατάλογος παροχών συνδρομητών και εργαλειοθήκης διαπιστευμένων μελών

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες παροχές και την εργαλειοθήκη για διαπιστευμένα μέλη και συνδρομητές του NOESI.gr. Οι γονείς και τα Ειδικώς Αναγνωρισμένα ως Φιλανθρωπικά Σωματεία λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες δωρεάν. Μάθετε περισσότερα. Για μεμονωμένες προβολές, δείτε το άρθρο "Πώς μπορώ να καταχωρήσω διαφήμιση".

(**) Νέο! Άμεση διαπίστευση και πρόσβαση στις αγγελίες (JOBS) με 25€ (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ) για το διάστημα έως 31/07/2017. Η προσφορά ισχύει από 01/06/2017.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΗ NOESI.gr
ΟΜΑΔΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
LIST/PRO
ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΦΙΛ
SPECIALS
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΕΛ.
PRONOISE
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NOUSFEED
NEO! Mηνιαίο κόστος
(σε ετήσια βάση)
2,50
(30€)
7,50€ **
(90€)
8,75
(105€)
10
(120€)
55
(660€)
Αγγελίες, προκηρύξεις στο E-mail σας - v v - -
Προσωπικό E-mail με κατάληξη @noesi.gr v - v - -
Ιστοσελίδα κοινή / SEO, Maps, News - v
(κοινή ιστοσελίδα SEO)
v
(SEO page, Maps)
v
(SEO page, Maps)
v
(SEO page, Maps)
Ανακοίνωση στην πλατφόρμα "Δράσεις" 40 € 40 € 4 / έτος
(νέο!)
6 / έτος
(νέο!)
Απεριόριστα
(νέο!)
Ανακοίνωση στην αρχική σελίδα (10ημ.) 160 € 80 € 1 / έτος 1 / έτος 3+3 / έτος
Προβολή σε ενημ. δελτίο Nousletter® 160 € 80 € 80 € 40 € 6+6 / έτος
Eισήγηση στο Nousletter® LIVE - 320 € 160 € 160 € 80 €
Δωρεάν Σεμινάρια / Επιστ. Ημερίδες - v v - -
Πρόσβαση στην εργαλειοθήκη NOESI.gr v - v v -

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). Εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο. Οι προσφορές ισχύουν υπό προϋποθέσεις: Έκπτωση -50% ισχύει για περιορισμένες περιοχές (π.χ. εκτός Αττικής) ή υπηρεσίες με συγκεκριμένα διαπιστευτήρια (π.χ. υψηλό επίπεδο σπουδών, κατάρτισης, εξοπλισμού). ΝΕΟ! Οι 3μηνες συνδρομές για την Αττική αφορούν νέα μέλη που επιθυμούν να διαπιστευτούν χωρίς να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους online στον κατάλογο επαγγελματιών. Η διαθεσιμότητα για τις συνεργατικές ομάδες noesi.gr είναι 900 θέσεις. Μάθετε περισσότερα για τις συνεργατικές ομάδες noesi.gr :)

Λίγα λόγια για τη συνδρομητική πρόσβαση :)

Οι παροχές συνδρομητών αφορούν φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες) ή νομικά πρόσωπα (φορείς) που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, θεραπείας, αποκατάστασης. Πρόκειται για την πιο άμεση συμμετοχή (διαπίστευση) και οικονομική προβολή σε SEO ιστοσελίδες του noesi.gr. Διαφορετικά, ζητήσετε πλήρη οικονομική προσφορά.

  • Όλα τα  μέλη - επαγγελματίες συμμετέχουν στη λίστα παραληπτών των αγγελιών και έχουν πρόσβαση στην εργαλειοθήκη του NOESI.gr. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®ΡΡΟ / ®SPECIALS έχουν πρόσβαση στις αγγελίες με παρουσίαση βιογραφικού στον κατάλογο επαγγελματιών και προσωπική σελίδα παρουσίασης αντίστοιχα. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®PRONOISE έχουν εταιρική σελίδα παρουσίασης. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®ΝOUSFEED παρουσιάζουν, με την τεχνική υποστήριξη του NOESI.gr, ανακοινώσεις σε όλα τα σχετικά σημεία των ιστοσελίδων. Ειδικά τα μέλη TIMELINE έχουν παράλληλα μία εταιρική πλατφόρμα, όπου εμφανίζονται σε χρονική σειρά (Timeline) όλες οι ανακοινώσεις τους και από εκεί αυτόματα τροφοδοτούνται στην κεντρική σελίδα. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές αυτές.

Η Εργαλειοθήκη του NOESI.gr για επαγγελματίες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση περιλαμβάνει: Δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με όλα τα μέλη του noesi.gr, Οδηγοί διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών, κ.ά. στο προσωπικό σας Google ®Drive (για να αναζητήσετε ό,τι θέλετε όταν το θέλετε), συμμετοχή στα LIVE ®Nousletters, δωρεάν κατάρτιση ®FreePass, επαγγελματικό ®GMail με το όνομά σας με την κατάληξη @noesi.gr.

  • Το επαγγελματικό E-mail με το όνομά σας και την κατάληξη @noesi.gr παρέχεται από την Google (GMail) σε συνδυασμό με επαγγελματικό λογ/σμό G Suite (πρώην Google Apps for Education).
  • Οι δωρεάν θέσεις κατάρτισης προκύπτουν από εκπαιδευτικές ημερίδες και Σεμινάρια που οργανώνουν τρίτοι φορείς και είναι διαθέσιμες στα μέλη με γνώμονα το συνολικό ποσό της 12μηνης συνδρομής τους.

Περισσότερα για τις υπηρεσίες μας :)

Κόστος αρχικής καταχώρησης: Στο κόστος αρχικής καταχώρησης ιδιωτών / εταιρειών, στο πρόγραμμα ®Pronoise ενδέχεται να επιβαρύνεστε με πρόσθετο κόστος 80 € για την κατασκευή της ιστοσελίδας.

Ανανεώσεις συνδρομών: Κατά την ανανέωση της συνδρομής, είναι εφικτή 3μηνη, 6μηνη ή 12μηνη ανανέωση. Επιτυχής θεωρείται η ανανέωση που γίνεται εγκαίρως, πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Εκπρόθεσμη ανανέωση, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του NOESI.gr, επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος έως 80 €.

Σημαντική σημείωση: Για μέλη που εγγράφηκαν συνδρομητές πριν την 11/03/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τιμοκαταλόγου, ισχύει ο τιμοκατάλογος σε αυτή την ιστοσελίδα από την 01/12/2013. Ο παρών τιμοκατάλογος βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση και οι τιμές αναθεωρούνται, με γνώμονα την αναλογία προσφοράς / ζήτησης εργασίας.

Το τελευταίο διάστημα η επισκεψιμότητα του noesi.gr ξεπερνά τις 130.000 επισκέψεις ανά μήνα - με 89% από μηχανές αναζήτησης Δείτε την αύξηση τη νέα σχολική χρονιά.