Τιμοκατάλογος παροχών συνδρομητών και εργαλειοθήκης διαπιστευμένων μελών

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες παροχές και την εργαλειοθήκη για διαπιστευμένα μέλη και συνδρομητές του NOESI.gr. Για μεμονωμένες προβολές, δείτε το άρθρο "Πώς μπορώ να καταχωρήσω διαφήμιση". Μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε από κοντά κάθε μικρή ή μεγάλη ιδέα που συμβάλλει στη δικτύωση των ατόμων με τις υπηρεσίες, κοντά στο σπίτι τους. Οι γονείς και τα Ειδικώς Αναγνωρισμένα ως Φιλανθρωπικά Σωματεία λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες δωρεάν. Μάθετε περισσότερα.

Εάν θέλετε καθοδήγηση από ένα μέλος της ομάδας noesi.gr για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει,
συμπληρώστε τη αίτηση: Υποβολή ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συνδρομητών.

Νέο! Αναζητούμε επαγγελματίες εξωστρεφείς και συνεργατικούς για την ομάδα @noesi.gr :)
Μάθετε περισσότερα ή συμπληρώστε την αίτηση: Υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργατικές ομάδες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΗ NOESI.gr
ΟΜΑΔΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΡRΟ
ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΦΙΛ
SPECIALS
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΕΛ.
PRONOISE
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΝOUSFEED
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
TIMELINE
3μηνο
6μηνο
12μηνο
-
-
30 €
30 €
30 60 €
δώρο 3μηνο
35 €
35 70
δώρο 3μηνο
40 €
40 80
δώρο 3μηνο
100 €
200 €
δώρο 3μηνο
220 €
440 €
δώρο 3μηνο
Αγγελίες, προκηρύξεις στο E-mail σας - v v - - -
Προσωπικό E-mail με κατάληξη @noesi.gr v - v - - -
Ιστοσελίδα κοινή / SEO, Maps, News - v
(κοινή SEO)
v
(text SEO, Maps)
v
(text SEO, Maps)
v
(SEO, Maps)
v
(SEO, Maps)
Ανακοίνωση στην πλατφόρμα "Δράσεις" 80 € 40 € 1 / έτος 1 / έτος 5 / έτος 10 / έτος
Ανακοίνωση στην αρχική σελίδα (10ημ.) 160 € 80 € 1 / έτος 1 / έτος 2 / έτος 4 / έτος
Προβολή σε ενημ. δελτίο Nousletter® 160 € 80 € 80 € 40 € 3+3 / έτος 6+6 / έτος
Eισήγηση στο Nousletter® LIVE - 320 € 160 € 160 € 160 € 160 €
Δωρεάν Σεμινάρια / Επιστ. Ημερίδες - v v - - -
Πρόσβαση στην εργαλειοθήκη NOESI.gr μερική μερική v v - -

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). Εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο. Οι προσφορές ισχύουν υπό προϋποθέσεις: Έκπτωση -50% ισχύει για περιορισμένες περιοχές (π.χ. εκτός Αττικής) ή υπηρεσίες με συγκεκριμένα διαπιστευτήρια (π.χ. υψηλό επίπεδο σπουδών, κατάρτισης, εξοπλισμού). ΝΕΟ! Με απαίτηση πολλών υποψηφίων (*) επαναφέρουμε τις 3μηνες συνδρομές για την Αττική - για όσα νέα μέλη επιθυμούν να διαπιστευτούν χωρίς να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους online στον κατάλογο επαγγελματιών. (*) Σημείωση: Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, οι 3μηνες συνδρομές δεν θα ήταν διαθέσιμες από 01/12/2016 έως 30/04/2017. Για τις συνεργατικές ομάδες noesi.gr ισχύει προσφορά, για εγγραφές το 2017 με 12μηνη συνδρομή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις. Μάθετε περισσότερα για τις συνεργατικές ομάδες noesi.gr :)

Λίγα λόγια για τη συνδρομητική πρόσβαση :)

Οι παροχές συνδρομητών αφορούν φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες) ή νομικά πρόσωπα (φορείς) που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, θεραπείας, αποκατάστασης. Πρόκειται για την πιο άμεση συμμετοχή (διαπίστευση) και οικονομική προβολή σε SEO ιστοσελίδες του noesi.gr. Διαφορετικά, ζητήσετε πλήρη οικονομική προσφορά.

  • Όλα τα  μέλη - επαγγελματίες συμμετέχουν στη λίστα παραληπτών των αγγελιών και έχουν πρόσβαση στην εργαλειοθήκη του NOESI.gr. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®ΡΡΟ / ®SPECIALS έχουν πρόσβαση στις αγγελίες με παρουσίαση βιογραφικού στον κατάλογο επαγγελματιών και προσωπική σελίδα παρουσίασης αντίστοιχα. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®PRONOISE έχουν εταιρική σελίδα παρουσίασης. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®ΝOUSFEED / ®TIMELINE παρουσιάζουν, με την τεχνική υποστήριξη του NOESI.gr, ανακοινώσεις σε όλα τα σχετικά σημεία των ιστοσελίδων. Ειδικά τα μέλη TIMELINE έχουν παράλληλα μία εταιρική πλατφόρμα, όπου εμφανίζονται σε χρονική σειρά (Timeline) όλες οι ανακοινώσεις τους και από εκεί αυτόματα τροφοδοτούνται στην κεντρική σελίδα. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές αυτές.

Η Εργαλειοθήκη του NOESI.gr για επαγγελματίες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση περιλαμβάνει: Δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με όλα τα μέλη του noesi.gr, Οδηγοί διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών, κ.ά. στο προσωπικό σας Google ®Drive (για να αναζητήσετε ό,τι θέλετε όταν το θέλετε), συμμετοχή στα LIVE ®Nousletters, δωρεάν κατάρτιση ®FreePass, επαγγελματικό ®GMail με το όνομά σας με την κατάληξη @noesi.gr.

  • Το επαγγελματικό E-mail με το όνομά σας και την κατάληξη @noesi.gr παρέχεται από την Google (GMail) σε συνδυασμό με επαγγελματικό λογ/σμό G Suite (πρώην Google Apps for Education).
  • Οι δωρεάν θέσεις κατάρτισης προκύπτουν από εκπαιδευτικές ημερίδες και Σεμινάρια που οργανώνουν τρίτοι φορείς και είναι διαθέσιμες στα μέλη με γνώμονα το συνολικό ποσό της 12μηνης συνδρομής τους.

Περισσότερα για τις υπηρεσίες μας :)

Κόστος αρχικής καταχώρησης: Το κόστος αρχικής καταχώρησης ιδιωτών και εταιρειών, στα προγράμματα ®Pro, ®Specials, ®Pronoise υπολογίζεται ως εξής: κόστος συνδρομής που επιλέγετε + κόστος εξάμηνης συνδρομής. Έπειτα, η ανανέωση συνδρομών σε λ.χ. 6μηνη βάση είναι 60€, 70€, 80€ αντίστοιχα ή 30€, 35€, 40€ για επιλεγμένες περιοχές.

Ανανεώσεις συνδρομών: Κατά την ανανέωση της συνδρομής, είναι εφικτή 6μηνη ή 12μηνη ανανέωση. Επιτυχής θεωρείται η ανανέωση που γίνεται εγκαίρως, πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Εκπρόθεσμη ανανέωση, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του NOESI.gr, επιβαρύνεται με το κόστος αρχικής καταχώρησης.

Σημαντική σημείωση: Για μέλη που εγγράφηκαν συνδρομητές πριν την 11/03/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τιμοκαταλόγου, ισχύει ο τιμοκατάλογος σε αυτή την ιστοσελίδα από την 01/12/2013. Ο παρών τιμοκατάλογος βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση και οι τιμές αναθεωρούνται, με γνώμονα την αναλογία προσφοράς / ζήτησης εργασίας.

Το τελευταίο διάστημα η επισκεψιμότητα του noesi.gr ξεπερνά τις 130.000 επισκέψεις ανά μήνα - με 89% από μηχανές αναζήτησης Δείτε την αύξηση τη νέα σχολική χρονιά.