Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ 2015

Εικόνα NOESI.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του NOESI.gr

Αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος η οποία θα αναφέρει τις λεπτομέρειες για τη διανομή των Δελτίων. Μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, οι πολίτες δεν χρειάζεται να υποβάλλουν σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η παρακάτω ανακοίνωση αφορά την έγκριση της δέσμευσης της πίστωσης του απαραίτητου κονδυλίου για την μεταφορά των ατόμων με αναπηρία. Καθώς η διαδικασία της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων έως την χορήγηση των νέων δελτίων μετακίνησης είναι σε εξέλιξη, μέχρι νεοτέρας ισχύουν τα υπάρχοντα Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ.\


Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις του ΚΑΕ 2733 ΕΦ 33-220 περί «Μεταφοράς ατόμων με αναπηρία» του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ύψους 19.937.872€ – προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς, για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με αναπηρίες για το έτος 2015».

Συνημμένα αρχεία (δείτε ακόμη): 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.