Τι είναι το νέο πρόγραμμα διαρκούς δράσης "Προνόησε κι εσύ!" από το NOESI.gr;

Βασισμένο στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ", το νέο Έργο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ" δημιουργεί μία Χάρτα Δικαιωμάτων στην αξιολόγηση, την παρέμβαση, τη συμβουλευτική ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την οποία τα Κέντρα και άλλες υπηρεσίες υιοθετούν — εξελίσσουν — πρεσβεύουν στη συνεργασία τους με τις οικογένειες. Δημιουργούμε ένα δίκτυο πραγματικά "πρότυπων" υπηρεσιών, με την έννοια της ποιότητας στην εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, σε πανελλαδικό επίπεδο. Για όλα τα νεότερα, καθώς οδεύουμε στην Διακήρυξη της Χάρτας, ακολουθήστε την ομάδα Pronoise κι εσύ

Φωτογραφία του χρήστη NOESI.gr.

Δημόσια ομάδα


Το "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" είναι ένα νέο έργο του NOESI.gr με επίκεντρο την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε έναν Οδηγό βέλτιστων πρακτικών που θα λειτουργεί ως πρότυπο για τις υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Οδηγός συνδιαμορφώνεται από τα ίδια τα άτομα, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, και επικυρώνεται από τους φορείς που τις παρέχουν.

》Ποιος είναι ο σκοπός και η βασική ιδέα

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αρχών λειτουργίας και πρακτικών στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι όλοι έχουν παραδείγματα προς μίμηση, κανόνες δεοντολογίας και πρότυπα βέλτιστων πρακτικών. Θέλουμε οι άνθρωποι στην κοινότητα του NOESI.gr να αναδείξουν αυτά τα πρότυπα. Θα καταγράψουμε οργανωμένα και συστηματικά όλα εκείνα που θεωρούνται ως ελάχιστα απαραίτητα, όταν παρέχονται υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με τον όρο "ειδική αγωγή και εκπαίδευση".

》Ποιες ανάγκες καλύπτει στα μέλη μας

Η παροχή υπηρεσιών προς άτομα και οικογένειες από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αποτελεί έναν τομέα όπου τα πρότυπα ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ISO 9001:2008, δεν προσδιορίζουν επαρκώς το φυσικό αντικείμενο στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της αποκατάστασης. Παρότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται τέτοια συστήματα έλεγχου ποιότητας σε δομές που αφορούν την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι εξίσου σημαντικό να καθορίζονται:

 1. οι βασικές αρχές δεοντολογίας των επαγγελμάτων που αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες,
 2. ένα ελάχιστο όριο (στάνταρντ - πρότυπο) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση τις αρχές της θεραπείας και αποκατάστασης, όπως προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική,
 3. ένα πλαίσιο που λειτουργεί ως πεδίο βέλτιστων πρακτικών με βάση τη διαρκή τεχνογνωσία, που αναπτύσσεται από διαφορετικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες προς την ίδια ομάδα - στόχο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη μιας δέσμης πρότυπων κανόνων μπορεί να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας σε περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσιών αλλά και ως ένα πλαίσιο ενημέρωσης για τα δικαιώματα, τις παροχές, τις πρακτικές, στον ευρύ χώρο της ειδικής αγωγής, ειδικότερα για νέους επωφελούμενους (χρήστες υπηρεσιών).

》Πώς πλαισιώνει άλλες δράσεις μας

Το πρότυπο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" είναι η συνέχεια του "ΠΡΟΝΟΗΣΕ", ενός Οδηγού σε Ελλάδα και Κύπρο για υπηρεσίες για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Ο Οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών από την πρώτη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση, έως τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την ψυχαγωγία και την αυτόνομη διαβίωση. Από το 2010 έως σήμερα, ο Οδηγός καταγράφει τις υπηρεσίες με πρότυπο και αξιόπιστο τρόπο ενώ διανέμεται δωρεάν μέσω του NOESI.gr.

Αποτελεί βασικό στόχο μας να αναδείξουμε τις καλές πρακτικές ανάμεσα στους φορείς του Οδηγού υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" και κατ' επέκταση να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

》Πώς θα υλοποιηθεί το πλάνο μας

Το NOESI.gr θα οργανώσει μία ημερίδα με στόχο να βοηθήσει τους γονείς να καταγράψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν σε ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η συγκέντρωση θα αφορά περίπου 60 έως 80 άτομα, θα οργανωθεί στην Αθήνα και θα έχει ελεύθερη είσοδο.

Θα δώσουμε τον λόγο σε γονείς, ώστε σε 120 δευτερόλεπτα, να παρουσιάσουν μία καλή πρακτική, σε υπηρεσία που έλαβαν σε πλαίσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το κοινό με μία ειδική διαδικασία (σημειώσεις, ομάδες εργασίας) θα καταγράψει τις πιο σημαντικές από τις πρακτικές που παρουσιάζονται. Μετά τις εισηγήσεις, το κοινό χωρίζεται σε ομάδες, ανά γονείς που ενδιαφέρονται, ενδεικτικά, για:

 1. Αρχική διάγνωση - Πρώιμη παρέμβαση (ηλικίες 0 έως 5).
 2. Αξιολόγηση - Παρέμβαση  στην πρώιμη σχολική ηλικία (ηλικίες 5-15 ετών).
 3. Αξιολόγηση - Παρέμβαση  σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (ηλικίες 15 - 25 ετών).
 4. Δομές για ενηλίκους (Κέντρα κατάρτισης, Κέντρα ημέρας, Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης).
 5. Δομές για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Οι ομάδες εργασίας οργανώνουν τις βασικές αρχές στις υπηρεσίες, με βάση τις καλές πρακτικές, τις αρχές δεοντολογίας, τα πρότυπα υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν. Αναλαμβάνουν να εκπονήσουν τον Οδηγό τους, μια χάρτα καλών πρακτικών ανά τομέα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Παράλληλες ομάδες εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στην υπόλοιπη ομάδα μέσω Συλλόγων Γονέων ή άλλων φορέων (Δήμων), υπό τον συντονισμό του NOESI.gr ως προς το έργο που πρέπει να εκπονήσουν.

Στη συνέχεια, το NOESI.gr θα οργανώσει ομάδες εργασίας προκειμένου να συζητησει το πεδίο εφαρμογής του προτύπου "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" σε φορείς σε ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Στην προσέγγισή μας, σε αυτό το στάδιο, θα έχουμε επίκεντρο ένα εύρος φορέων από όλη την Ελλάδα, που λειτουργούν με υψηλά πρότυπα ή / και ενδεχομένως εφαρμόζουν πρότυπα έλεγχου ποιότητας υπηρεσιών (π.χ. ISO 9001:2008*). Στόχος μας είναι να θέσουμε τις αρχές του προτύπου "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" σε διαβούλευση προς τους φορείς, προτού καταρτιστεί ο Οδηγός.

* Σημείωση: Το NOESI.gr από τον Δεκέμβριο 2013 λειτουργεί ως Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας για το ISO 9001:2008.

》Βιωσιμότητα "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" και "ΠΡΟΝΟΗΣΕ +©"

Ο Οδηγός "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (κατάλογος) αφορά την καταγραφή των κοινωνικών δομών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε ιδιωτικό και δημόσιο φορέα. Οι βασικές του αρχές του είναι η εγκυρότητά του και η δωρεάν διάθεσή του. Η απογραφή των δημόσιων υπηρεσιών και όσων προσφέρουν υπηρεσίες ως φιλανθρωπικοί οργανισμοί ή ως Σωματεία και Σύλλογοι Γονέων, γίνεται δωρεάν, με έξοδα του NOESI.gr. Για τους ιδιωτικούς φορείς, που συμμετέχουν στον Οδηγό, υπάρχει ετήσια συνδρομή (49,20€ για 12 μήνες). Διαβάστε περισσότερα: Πώς οργανώνουμε, αναπτύσσουμε, ενημερώνουμε τον Οδηγό υπηρεσιών; ​

Ο Οδηγός "ΠΡΟΝΟΗΣΕ +©" (πρότυπο) θέλει να στρέψει την προσοχή, εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται, στο άτομο! Θέλουμε οι φορείς να αναπτύξουν συστήματα τυποποίησης και ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών τους, να ακολουθήσουν οδηγούς καλών πρακτικών, πρότυπων υπηρεσιών και κανόνων δεοντολογίας. Έτσι, θα διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών προς τις οικογένειες ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, δημιουργείται ένα κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του φορέα (παρόχου των υπηρεσιών) και του επωφελούμενου (χρήστη των υπηρεσιών) ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες των φορέων ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές ανάγκες των ατόμων.

Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του προτύπου να καθορίσουμε τις ανάγκες των οικογενειών, των μη κερδοσκοπικών φορέων αλλά και των ατόμων και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται ιδιωτικά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Καθώς βάσει καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας, το NOESI.gr παρέχει δωρεαν υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και φιλανθρωπικούς οργανισμούς, είναι σημαντικό να ενεργοποιήσουμε χορηγίες και συνέργειες προκείμενου να οργανωθούν οι δράσεις του Έργου, ώστε να εκπονηθεί το πρότυπο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ +©".

》Διάχυση των αποτελεσμάτων

 1. Σε επόμενο χρόνο μετά την ημερίδα για τους γονείς και την ανοικτή διαβούλευση με τους φορείς και ιδιώτες, σε καθορισμένη επιστημονική ημερίδα ή συνέδριο ειδικής αγωγής, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εν είδη προτύπου (Οδηγού) καλών πρακτικών με πεδίο εφαρμογής την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
 2. Μόλις συνταχθεί το πρότυπο, ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να ακολουθούν το πρότυπο και να αποδέχονται ως ελάχιστο πλαίσιο τις αρχές του, κατά την οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών τους προς άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τις οικογένειές τους.
 3. Εν τέλει, οι φορείς αλλά και τα άτομα δεσμεύονται ότι οι αρχές του Οδηγού "Προνόησε κι εσύ" πληρούνται σε διαρκή βάση και καθορίζουν το πλαίσιο αξιολόγησης και συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών.

NOESI.gr ♡ Συνεχίζουμε το όραμά μας να ενώσουμε όλους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Δείτε τις υπηρεσίες για το 2014. Οι δικές σας μπορεί να είναι δωρεάν :) 

Δείτε: www.noesi.gr/inou/members


》The Incomplete Best Practices Guide [ΠΡΟΝΟΗΣΕ +©] - coming soon in English

Τέσσερις παραμέτρους βάζουμε στο επίκεντρο σε ό,τι αφορά το NOESI.gr, τους ιδιώτες επαγγελματίες και τους φορείς - ιδιωτικούς, ΜΚΟ, δημόσιους - στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια": Σχεδιασμός, Αξιολόγηση, Αποτελέσματα και, στο επίκεντρο, Ποιότητα. Σε συνέχεια του Οδηγού υπηρεσιών "Προνόησε" (2010- 2013), που απευθύνεται σε όσους αναζητούν να βρουν φορείς υπηρεσιών στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Πρόνοια, αναπτύσσουμε παράλληλα το πρόγραμμα με τίτλο "Προνόησε, κι εσύ!" που αφορά και στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δικαιούχους.

Στο NOESI.gr, το πλάνο μας βασίζεται στις ανάγκες όσων έχουμε γύρω μας.

Το πρόγραμμα "Προνόησε, κι εσύ!" περιλαμβάνει τέσσερα (4) στάδια εφαρμογής.

 1. Εκπαίδευση επαγγελματιών στο δίκτυο του NOESI.gr ως Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ελέγχου Ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Το στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2013.
 2. Επίβλεψη και εφαρμογή του πιστοποιητικού από το NOESI.gr για την περαιτέρω πιστοποίηση ιδιωτικών και ΜΚΟ φορέων (πρότυπο ISO 9001) στον Οδηγό "Προνόησε". Το στάδιο αυτό αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2014 και να διαρκέσει από 4 έως 9 μήνες.
 3. Ανάπτυξη ενός Οδηγού καλών πρακτικών με βασικό οδηγό τις ανάγκες των οικογενειών και γνώμονα τις πρακτικές στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, τις απαιτήσεις και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας για τα επαγγέλματα των ανθρωπιστικών επιστημών, το νομικό πλαίσιο της χώρας μας. Ο Οδηγός θα τεθεί στη διάθεση των φορέων που θα διαπιστευτούν με βάση τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Οδηγού.
 4. Ανάπτυξη μίας πρότυπης Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης, εξειδικευμένη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα για αυτό το στάδιο ακόμη.

Στάδιο 1ο: Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ελέγχου Ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ISO 9001:2008).

Στο NOESI.gr, από τα πρώιμα βήματα μας στοχεύουμε στην βελτίωση της επικοινωνίας  με τα μέλη μας, τους ιδιώτες, τους φορείς, τους γονείς, τους φοιτητές, που αλληλεπιδρούν μαζί μας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Στις αρχές του Νοεμβρίου εκδώσαμε το σχετικό βιβλίο "Κοιτάζοντας τις υπηρεσίες μας" μία ανασκόπηση του έργου μας από το 2004 και τον προγραμματισμό μας για το 2014.

Προσδοκούμε ότι ο μηχανισμός πιστοποίησης θα ωφελήσει πολλούς τομείς των υπηρεσιών μας, συγκεκριμένα:

 • Τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε με το NOESI.gr μέσω E-mail, τηλεφώνου ή ταχυδρομικά.
 • Τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στα τεχνικά θέματα, στα ερωτήματα και αιτήματα, που αναφέρονται από τους επισκέπτες μας.
 • Τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τις επιστημονικές πληροφορίες στους "Οδηγούς" και τις εμπειρικές πληροφορίες στα "Βιολόγια" που φιλοξενούμε στις ιστοσελίδες μας.
 • Τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώνουμε πληροφορίες για δράσεις, εκδηλώσεις, ειδήσεις ("Ομάδες").
 • Τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αιτήματα χορηγιών και λοιπής μέριμνας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας.

Στάδιο 2: Επίβλεψη και εφαρμογή του πιστοποιητικού από το NOESI.gr για την περαιτέρω πιστοποίηση ιδιωτικών και ΜΚΟ φορέων (ISO 9001:2008) στον Οδηγό "Προνόησε".

Αναπτύξαμε έναν μηχανισμό τυποποίησης του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζουμε ιδιώτες και φορείς, στα δίκτυα "Specials" και "Προνόησε". Αντίστοιχα, και του τρόπου με τον οποίο οργανώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια των δικτύων.

Ξεκινήσαμε ήδη την επικοινωνία με ιδιωτικούς φορείς και ΜΚΟ για περισσότερες πιστοποιήσεις ISO στην Ειδικη Αγωγή και Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, συντονίζουμε την πιστοποίηση μεμονωμένων φορέων, που παρουσιάζονται στον Οδηγό "Προνόησε", προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν πυρήνα - δίκτυο υπηρεσιών που ακολουθούν πρότυπα καλών πρακτικών και μεριμνούν για να θέσουν σε πλήρη λειτουργία τον μηχανισμό:

 • Ακούω και καταγράφω το αίτημα της οικογένειας.
 • Ανταποκρίνομαι στο αίτημα κατόπιν σχεδιασμού.
 • Υλοποιώ το σχέδιο παρέμβασης.
 • Αξιολογώ διαρκώς το έργο μου και τελικώς το αποτέλεσμα.
 • Παρουσιάζω τα αποτελέσματα και προγραμματίζω εκ νέου νέο σχέδιο αν χρειάζεται.
 • Βελτιώνω όλες τις παραπάνω δράσεις ανά στάδιο για παρόμοια μελλοντικά αιτήματα.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη Οδηγού καλών πρακτικών σε φορείς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Ο Οδηγός "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" (πρότυπο) θέλει να στρέψει την προσοχή, εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται, στο άτομο! Αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία των φορέων να συμμορφωθούν στα πρότυπα ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (όπως το ISO 9001:2008) αλλά κατανοούμε και την αδυναμία ενός τέτοιου τυποποιημένου συστήματος να καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας υπηρεσιών που αφορούν παιδιά με ειδικές εκαπιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Θέλουμε οι φορείς να αναπτύξουν συστήματα τυποποίησης και ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών τους, να ακολουθήσουν οδηγούς καλών πρακτικών, πρότυπων υπηρεσιών και κανόνων δεοντολογίας. Έτσι, θα διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών προς τις οικογένειες ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ενώ δημιουργείται ένα κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του φορέα (παρόχου των υπηρεσιών) και του επωφελούμενου (χρήστη των υπηρεσιών) ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες των φορέων ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές ανάγκες των ατόμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη μιας δέσμης πρότυπων κανόνων μπορεί να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας σε περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσιών αλλά και ως ένα πλαίσιο ενημέρωσης για τα δικαιώματα, τις παροχές, τις πρακτικές, στον ευρύ χώρο της ειδικής αγωγής, ειδικότερα για νέους επωφελούμενους (χρήστες υπηρεσιών).​

Στάδιο 4: Ανάπτυξη μίας πρότυπης Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης

Σχεδιάζουμε την ανάπτυξη ενός συστήματος Διαμεσολάβησης (Συνηγορίας) για οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεργασίας με τους φορείς. Το μοντέλο αυτό ακολουθεί πρότυπα υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (και άλλων χωρών). 

Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση επικεντρώνεται στις ανάγκες του ατόμου και έχει ως στόχο να βρεθούν λύσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στη ροή της εκπαίδευσης και στις παροχές υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που λαμβάνει ένα άτομο (επωφελούμενος).

Πώς λειτουργεί η Υπηρεσία;

Η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης στελεχώνεται από διάφορες ειδικότητες που διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις μεταξύ δικαιούχων και υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Κύριο στοιχείο της Υπηρεσίας είναι η διασύνδεση με άλλες υπάρχουσες δομές όπου απευθύνονται οι πολίτες όπως Ανεξάρτητες Αρχές, Σύμβουλοι ή Συνήγοροι, Τμήματα και Διευθύνσεις δημοσίων υπηρεσιών.

Επικοινωνία.

Υπάρχει κάτι παραπάνω, που σας αφορά, σας ενδιαφέρει ή σας προβληματίζει; Θα θέλαμε να μας το γράψετε μέσω E-mail ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: NOESI.gr, Μιστράλ 4, 154 51 Ν. Ψυχικό, Ελλάδα, ή να μας το πείτε τηλεφωνικά στο 6948986898 (ώρες 8 π.μ. - 8 μ.μ.) ή και από κοντά στη διεύθυνση: Impact HUB, Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Ψυρρή, 105 54 Αθήνα (χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού).

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.