Οδηγός για ΑμεΑ υπηκόους τρίτων χωρών (2010)

Εικόνα NOESI.gr

Οδηγός για ΑμεΑ υπηκόους τρίτων χωρών (2010)Ο Οδηγός για υπηκόους τρίτων χωρών με αναπηρία νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, που δημιούργησε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Γραφείο Ελλάδος, καλύπτει 3 βασικές ενότητες: Υγεία – Πρόνοια, Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση, Καθημερινότητα. Έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών με αναπηρία, που διαμένουν νόμιμα στην χώρα μας, σε αγαθά και υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις, τη διεύρυνση των γνώσεων τους για θέματα που τους αφορούν, τη παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σε θέματα ενδιαφέροντος τους και κατ’ επέκταση τη βελτιωμένη πρόσβαση τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Εκ μέρους του Ελληνικού Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ζητήθηκε η συμβολή της νόησης στο διαδίκτυο (NOESI.gr), αφενός για τη σύνταξη του Οδηγού, με πληροφορίες που παραθέσαμε σε ειδική συνέντευξη, αφετέρου για τη διάδοση του Οδηγού, ώστε να φτάσει στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη. Παρακαλούμε ενημερώστε άτομα που ίσως γνωρίζετε.

Διακινείστε το παρόν μήνυμα και τον Οδηγό ελεύθερα. 

  • Θα βρείτε εδώ την έκδοση στην ελληνική γλώσσα 
  • Θα βρείτε εδώ την έκδοση στην αλβανική γλώσσα
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.