Οδηγός υπηρεσιών

Εικόνα NOESI.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών  του NOESI.gr παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός υπηρεσιών παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ανανεώνεται διαρκώς! Φιλοξενείται / παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες του noesi.gr ως κανάλι επικοινωνίας για τους φορείς και τις δομές τους (πλαίσια) που μεταφέρουν τα νέα τους μέσω των ιστοσελίδων. Διατίθεται ακόμη ως ηλεκτρονικό βιβλίο (δωρεάν) ή έντυπο βιβλιοδετημένο (περιοδική ετήσια έκδοση, αξίας 25€, αποστέλλεται δωρεάν μέσω ΕΛΤΑ).

Αποστέλλουμε δωρεάν σε όλους τον Οδηγό σε ηλεκτρονικό βιβλίο. Αν έχετε βιολόγιο? ή έχετε διαπιστευτεί?, θα λάβετε την πλήρη έκδοση ως ηλεκτρονικό βιβλίο 400 σελίδων. Αν όχι, θα λάβετε τη συνοπτική έκδοση 70 σελίδων, που απαιτεί σύνδεση στο internet. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Φόρμα αποστολής του Οδηγού υπηρεσιών. Η διάθεση του Οδηγού (τ. 8) ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2016, όμως από τον Δεκέμβριο 2016 με έξοδα του NOESI.gr και δωρεές επεκτείνεται σε όλους.

Διαβάστε αναλυτικά:
 Τι είναι Οδηγός υπηρεσιών;
 Πώς μπορώ να καταχωρήσω έναν Φορέα στον Οδηγό υπηρεσιών;
 Πώς μπορώ να συνδράμω την ανάπτυξη του Οδηγού υπηρεσιών;

Δεν επιτρέπουμε η πώληση και η ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Οδηγού υπηρεσιών, συνολικά ή μέρους του, πέραν του ιστοτόπου www.noesi.gr. Δείτε παρακάτω τις ενότητες του Οδηγού.

Συνεισφέρετε οικονομικά, αν θέλετε στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Οδηγού υπηρεσιών.

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.