Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και χορήγηση Δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ

ΝΕΟ! Με πρόσφατο νόμο (τον Μάιο 2018) απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οι ανήλικοι ΑμεΑ και η απαλλαγή τους μπορεί να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους για ένα όχημα στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους. Μάθετε περισσότερα εδώ.


Γεια σας φίλοι μου! Με αυτό το άρθρο επιχειρώ να ενημερώσω και παράλληλα να αποκωδικοποιήσω, για την παρούσα κατάσταση, αυτό το μεγάλο θέμα με τις απαλλαγές των ΙΧ από το τέλος ταξινόμησης όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί να εισάγει ΙΧ, επίσης όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τέλος όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ με το οποίο μπορεί και κινείται σε κάποιες εθνικές οδούς και αυτοκινητόδρομους χωρίς να καταβάλλει το αντίτιμο των διοδίων.

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά, χωρίς όμως να κουράσουμε τους αναγνώστες με λίστες, διατάξεις, άρθρα κτλ. πράγματα που μπορούμε εύκολα να βρούμε σε πολλές ιστοσελίδες και στον Οδηγό του Πολίτη με Αναπηρία, που όμως πολλές φορές μας κουράζουν, επειδή δεν μπαίνει κανένας στον κόπο να εξηγήσει τη διαδικασία και ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Κατ' αρχήν, ας δούμε ποιες παθήσεις απαλλάσονται από τα τέλη ταξινόμησης κι από τα τέλη κυκλοφορίας: Οι παθήσεις του ν. 1798/88, όπως ισχύει, αντιστοιχίζονται πλέον με τις παθήσεις του Ε.Π.Π.Π.Α. των ΚΕΠΑ.

Πίνακας αντιστοίχισης παθήσεων του άρθρου 16 του Ν.1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α)

Είναι χρήσιμο να ενημερώσουμε ότι:

  1. Η απαλλαγή πλέον αφορά και τους πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα (Ν. 4110/2013, άρθρο 18, παρ.1).
  2. Τα όρια ηλικίας 4-70 ετών που ίσχυαν ως κριτήρια για τους δικαιούχους καταργήθηκαν (Ν. 4110/2013, άρθρο 18, παρ.3).
  3. Από 1.1.2013 η διαπίστωση της αναπηρίας βεβαιώνεται κατόπιν γνωματεύσεως των ΚΕΠΑ.
  4. Το όχημα να ανήκει εξολοκλήρου στον ανάπηρο.

«Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο είναι στο όνομά μου. Μπορώ να απαλλαχτώ από τα τέλη κυκλοφορίας;»

Όχι. Το όχημα πρέπει να ανήκει εξολοκλήρου στον ανάπηρο. Είναι πολλοί οι γονείς παιδιών ΑμεΑ ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εσφαλμένα έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι ΔΕΝ μπορούν, για να μην τρέχουν άδικα στις εφορίες. Η απαλλαγή αφορά τόσο τα αναπηρικά οχήματα όσο και τα συμβατικά (μη εκτελωνισμένα ως αναπηρικά).

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Αριθ. Πρωτ:Δ.ΤΕΦ Β' 1017878 ΕΞ 2014

Για να μην κουράσουμε τους αναγνώστες δεν θα αναφερθούμε, επι του παρόντος, στα δικαιολογητικά. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να να ενημερωθεί γι' αυτά διαβάζοντας την απόφαση Αριθμ. Δ18Α 5038645 ΕΞ2013 που βρίσκεται εδώ.

Για όσους είναι καινούργια όλα αυτά και δεν ξέρουν τι να κάνουν, απλά θα τους πούμε πως:

α) Όσοι επιθυμούν να εισάγουν αυτοκίνητο θα απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου.

β) Όσοι επιθυμούν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας θα απευθυνθούν στην αρμόδια ΔΟΥ.


«Τί έχει γίνει με τα ΚΕ.Π.Α; Δεν έχω καταλάβει τίποτα.»

Επίσης, κάποιοι μπορεί να μην έχουν καταλάβει τι έχει γίνει με τα ΚΕ.Π.Α και αν ισχύει η γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (κατηγορία Γ, 014 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ κ.λ.π.) που έχουν στα χέρια τους από 1/1/2013 και μετά.

Σε όσους μέχρι 31/12/2013 είχε εκδοθεί γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α έγινε απαραίτητο ακόμα άλλο ένα δικαιολογητικό (από τα ΚΕ.Π.Α), όμως ως ένα προσωρινό μέτρο μέχρι την ολοκληρωση της αντιστοίχισης των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. με τις παθήσεις του Πίνακα, η λεγόμενη ιατρική βεβαίωση που βεβαιώνει μία από τις παθήσεις του παραπάνω πίνακα κι ότι είναι δια βίου, δηλαδή σ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Σε όσους, από την προηγούμενη περίπτωση, δεν είχαν πάρει τη βεβαίωση εντός του 2013 και θέλουν να την ζητήσουν τώρα, εντός του 2014, η απαλλαγή θα ισχύει για το 2015.

Σε όσους εκδίδονται γνωματεύσεις από 1/1/2014 δεν θα χρειαστούν ιατρική βεβαίωση (τέλος), αλλά η απαλλαγή βεβαίως θα αφορά το 2015.

Εξαίρεση στα παραπάνω:

  • Οι αιτούντες που έχουν υποβάλλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση Ιατρικής Βεβαίωσης το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014.
  • Η εν λόγω Ιατρική Βεβαίωση προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31/10/2014.

Πηγή: Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.50 11-7-2014


ΠΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας;

Ξεχωρίζουμε α) τα οχήματα έως 1.650 κυβικά εκατοστά και β) τα οχήματα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες των δικαιούχων αναπήρων, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκατ. και μέχρι 2000 κυβ. εκατ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ. εκατ. του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης.


ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία;

Αρμόδια είναι η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Τηλέφωνο 1889
(νέα υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για ΑμεΑ)


«Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο είναι στο όνομά μου. Δικαιούμαι Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ;»

Όχι. Το όχημα πρέπει να ανήκει στον ανάπηρο, εκτός αν είστε θετός γονέας που έχετε ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρία.


«Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο δεν έχει ταξινομηθεί με απαλλαγή, δικαιούμαι Δελτίο Σταθμευσης ΑμεΑ;»

Όχι, εκτός αν είστε θετός γονέας που έχετε ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρία.


«Μπορώ να έχω απαλλαγή από τα διόδια;»

Οι περισσότεροι ρωτούν αν μπορούν να έχουν απαλλαγή από τα τέλη των διοδίων και σε ποιους σταθμούς. Πραγματικά, είναι μία κατάσταση που εξελίσσεται προς το δυσμενέστερο θα έλεγα. Η αρχική απόφαση με την απαλλαγή αναφερόταν στους αυτοκινητόδρομους της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με το διακριτικό τίτλο: Τ.Ε.Ο. Α.Ε. η οποία όμως τελεί υπό εκκαθάριση!

Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (σταθμοί Διοδίων Αφιδνών, Σχηματαρίου και Τραγάνας) αρχικά είχε ισχυριστεί ότι σύμφωνα με τον Ν.3555/2007 τα ΑμεΑ δεν εξαιρούνται της καταβολής τέλους διοδίου, όμως αργότερα θέλησε να κάνει μια παραχώρηση κι έτσι αποφάσισε να μην εισπράττονται διόδια για διελεύσεις οχημάτων ΑμεΑ.

Παρόμοια πολιτική ακολουθεί η Εγνατία Οδός, η Ολύμπια Οδός και η ΜΩΡΕΑΣ (Κόρινθος-Σπάρτη -Καλαματα)

Τα Διόδια Αττικής Οδού και Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου φαίνεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζουν πιστά τον νόμο, παρ' όλο που εδώ και χρόνια έχουν δωθεί υποσχέσεις από πολιτικούς, έχουν γίνει επίσημες συναντήσεις μεταξύ "υψηλών προσώπων" που κατέχουν προεδρικές θέσεις σε οργανώσεις και μεγαλοεπιχειρηματιών, βουλευτών κτλ.κτλ, τα ΑμεΑ εξακολουθούν να καταβάλλουν τέλη για τα διόδια.

Τις παραπάνω πληροφορίες μπόρεσα να τις αναζητήσω από έρευνα στο διαδίκτυο και δεν γνωρίζω αν κάτι έχει αλλάξει εντωμεταξύ, γι' αυτό αν έχετε κάτι υπόψη σας θα ήθελα να με ενημερώσετε.

Τέλος, σκοπός αυτού του άρθρου δεν ήταν να αναρτηθούν, για πολλαπλή φορά στο διαδίκτυο, άρθρα και παράγραφοι διατάξεων που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν να ερμηνεύσουν, αλλά να απαντήσει σε εύλογα ερωτήματα που μου κάνουν συχνά οι αναγνώστες μου.

Να είστε ολοι καλά!

Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"
http://amea.forumup.gr

Συνημμένα αρχεία: 

Σχόλια

Το παιδί μου είναι ανήλικο

Εικόνα ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΜ

Πώς μπορω να εχω τα παραπανω δικαιώματα ??

"Πώς μπορώ να εχω τα παραπάνω"

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Αρχικά, θα πρέπει να περάσετε από ΚΕΠΑ? προκειμένου να εξεταστείτε για να κρίνουν αν είστε δικαιούχος, από άποψη αναπηρίας.

Το αίτημα που θα κάνετε είναι η περίπτωση 014 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ κ.λ.π.
 

Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ - Επικαιροποίηση 7/1/2015

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Το Π.Δ. 241 δεν προέβλεπε Δελτίο Στάθμευσης για φυσικούς γονείς ή αταξινόμητα οχήματα. Όμως, η υπουργική απόφαση 515  7/1/2015 φαίνεται να δίνει αυτή τη δυνατότητα και στους φυσικούς γονείς!

(Κάπως παράξενο βέβαια, επειδή ένα προεδρικό διάταγμα δεν δύναται να αλλάξει από υπουργική απόφαση)

Ανακοίνωση  07.01.2015

  • Επικαιροποίηση του θέματος με ανακοίνωση υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
  • Επέκταση της απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις, ως δικαιούχοι Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, ορίζονταν μόνο τα ΑμεΑ που ήταν ιδιοκτήτες οχημάτων και οι άδειες κυκλοφορίας τους είχαν την ένδειξη ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ.

Με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλου υπεγράφη απόφαση σύμφωνα με την οποία εφεξής μπορούν να λάβουν Δελτίο Στάθμευσης:

1. Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν Αμεα μετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, με τα οποίες να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/90 και έχουν στην πλήρη κυριότητάς τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (το οποίο όμως δεν είναι αναπηρικό)

2. Γονείς ανηλίκων τέκνων Αμεα και δικαστικοί συμπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αμεα, εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση των ανήλικων-ενηλίκων Αμεα ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/90, τότε το Δελτίο Στάθμευσης εκδίδεται στο όνομα του Αμεα με ορισμό ως οδηγών του Ι.Χ. αυτοκινήτου (αναπηρικού ή μη) των γονέων και στην περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης τον ορισμό του δικαστικού συμπαραστάτη ως οδηγού.

Προσθήκη για τους δικαιούχους ατέλειας για ΙΧ μέχρι 3.650 κ.ε.

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Προστίθεται περίπτωση:
Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2.650 κ.εκ. και 3.650 κ.εκ. που ανήκουν σε
ανάπηρους πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, κατ’ εξαίρεση, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2.650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3.650 κ.εκ.

Επίσης, στην περίπτωση Β.6.η γίνεται αντικατάσταση με:
«πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.»

Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων χορηγούνται, εφόσον:
● Η κυριότητα του οχήματος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
● Η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος, εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις και προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής (πλέον από ΚΕ.Π.Α).
● Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχημα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται μόνο με την έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και αφορά στα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.

Έχω 3 σοβαρές χρόνιες

Εικόνα Νίκος Μπλέτσας

Έχω 3 σοβαρές χρόνιες παθήσεις

  1. πρόβλημα καρδιάς και συγκεκριμένα διατατική μυοκαρδιοπάθεια
  2. καρκινοπαθής με όγκο στο κεφάλι συγκεκριμένα χειρουργιθήσα χωροκατακτιτικη επεξεργασία εγκεφαλου ( Οκτώβρη 2009) αναπλαστικό ολιγοδενδρογλείωμα βαθμού κακοήθεια 3 καταwho, κρισής "Ε", ακτινοβοληθέν, υπόαντιεπιλιπτικη αγωγή λόγο συχνών επιλιπτικών κρίσεων και παρακολούθηση και συνοδό οργανικό ψυχοσύνδρομο, σακχαρόδη διαβύτη τύπου 2, υπυνσουλινοθεραπεία, με συχνά επισόδια υπογλυκαιμίας, και λαμβάνω καθόλη τη διάρκια της ζωής μου χημειοθεραποίες που μου συστήνει ο προσωπικος μου ιατρός (ογκολόγος). Με πλέον συνολικό ποσοστό αναπηρίας 99% και έχω ανάγκη βοηθείας ετέρου προσώπου. Με γνωμάτευση γενικού επιτελείου στρατού ανώτατη υγειονομική επιτροπή, αριθμός γνωμάτευσης 852. Κατηγορία στρτιωτικός-αστυνομικός (συνταξιούχος) απόφαση από 20 Μαρτίου 2015

Δικαιούμαι απαλαγή από τέλη κυκλοφορείας και μέχρι ποσα κυβικά; και δικαιούμαι προνιακό αναπηρικό επήδωμα για χρήση εταίρου προσώπου; 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας και επίδομα ανικανότητας

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Καλημέρα σας.
Στη δική σας περίπτωση - επειδή ανήκετε στα σώματα ασφαλείας - αν ο λόγος που βγήκατε σε σύνταξη είναι συνέπεια τραύματος ή νοσήματος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σας κι εφόσον η ΑΣΥΕ κρίνει ότι το όχημα είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών σας αναγκών, τότε ναι, δικαιούστε απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Εφόσον κριθείτε από την υγειονομική επιτροπή ότι τελείτε διαρκώς σε κατάσταση η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου, θα σας δωθεί επίδομα ανικανότητας, ως προσαύξηση στη σύνταξή σας και όχι ως προνοιακό επίδομα.

Ανδρέας Μπαρδάκης
http://logistis-amea.blogspot.gr/
 

Μπορώ να μεταβιβάσω το όχημα στο τέκνο;

Εικόνα Kostas

Γεια σας κ. Μπαρδάκη,

Ασκώ την γονική μέριμνα παιδιού 2 ετών με 81% αναπηρία, η απόφαση του ΚΕΠΑ αναφέρει "Όλο το ποσοστό στην κινητική αναπηρία, ποσοστό αναπηρία κάτω άκρων 67%".

Μπορώ να μεταβιβάσω το ΙΧ όχημα μου (1600 cc) στο τέκνο μου ώστε να τύχω της απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας;

Ευχαριστώ προκαταβολικά.

Μεταβίβαση

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Καλησπέρα σας! Μπορείτε. Θα πρέπει όμως να παρευρίσκεται και το τέκνο μέσα στο ΕΙΧ όταν το οδηγείτε.

Μεταβίβαση ΙΧ σε ανήλικο

Εικόνα Έφη Λάσκαρη

Καλησπέρα σας κε Μπαρδάκη και συγχαρητήρια για το έργο σας. Εχουμε ένα αγόρι 4 ετών με 67% αναπηρία (αυτισμός). Μπορώ να του μεταβιβάσω το ΙΧ μας 1368 cc ( δεν είναι χαρακτηρισμένο αναπηρικό), για να τύχουμε απαλλαγής από τα τέλη? Πως μπορεί να γίνει αυτό? Στο υπουργείο μεταφορών μας είπαν όχι...Αλλοι μας είπαν να πάμε στην Εισαγγελία πρωτοδικών και να πάρουμε χαρτί, που να μας εξουσιοδοτεί να πάρουμε γνήσιο υπογραφής από το παιδί μας...Πήγαμε και μας είπαν δεν δίνουν τέτοιο χαρτί...Πήγαμε στην αστυνομία μας λένε ότι για το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να είναι ενήλικος...Τί πρέπει να κάνουμε? Με ποιά σειρά?

Χρειαζόμαστε τα φώτα σας, γιατί το ελληνικό κράτος αδιαφορεί.

Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω

Μονο με γονικη παροχη γινεται

Εικόνα κων/νος κανελλης

Μονο με γονικη παροχη γινεται

Δυστυχώς, δεν το γνωρίζω

Εικόνα Ανδρέας Μπαρδάκης

Δυστυχώς, δεν το γνωρίζω. Πρόκειται για καθαρά νόμικό θέμα.

Τέλη Κυκλοφορίας

Εικόνα Dimi

Καλησπέρα σας,

Έχω κάνει αίτηση στα Κ.Ε.Π.Α. για ατέλεια αυτοκινήτου (Τέλη κυκλοφορίας), και η απόφαση ήταν αρνητική.

Θα ήθελα την γνώμη σας και την προσωπική σας άποψη για την απόφαση γιατί από τον Ε.Π.Π.Π.Α. αναφέρει ότι δικαιούμαι την απαλλαγή. (Παράρτημα ΙΙ, 7)

Στην γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας γράφει τα ακόλουθα:

«1.Αιμορροφιλία Α, μέτριας βαρύτητας – μεταγγίσεις παράγοντα 8 όταν χρειάζεται, 1,2 φορές των χρόνο υπο παρακολούθηση.

-Επιπλέον ιατρική κρίση βάσει παραπεμπτικού: Η ΠΑΘΗΣΗ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν.1798/88 ΠΕΡΙ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται σε 55%.»

Να επισημάνω ότι το αυτοκίνητο είναι στην πλήρη κατοχή μου και ανήκει στην κατηγορία των αυτοκινήτων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Απο τον πίνακα ανήκω στην κατηγορία. (Πίνακας οχημάτων που απαλλάσονται Β.6.θ)

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Τέλη κυκλοφορίας 2016

Εικόνα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Καλημέρα κε Μπαρδάκη,

έχω 85 % αναπηρία λόγω πνευμωνικής ίνωσης που προκλήθηκε από ρευματοειδείς αρθρίτιδα, και μου προκάλεσε και καρδιακή ανεπάρκεια.

Ζω με μηχανική υποστήριξη (οξυγόνο 24 ώρες) και bypap 12 ώρες κατά τον ύπνο. Παίρνω επίδομα εταίρου προσώπου λόγω ανικανότητας στις καθημερινές μου συνήθειες, μπάνιο, καθαριότητα, ένδυση... φυσικοθεραπεία...

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ?

Απαλλαγη τελων κυκλοφοριας -τελων ταξινομησης

Εικόνα χρηστος παπατ

Δεδομενου οτι ειμαι αναπηρος συνταξιουχος ΟΑΕΕ  απο το 2006  λογω Παρκινσον, ,το 2008 επαθα Gullien Barree,, εχω επισης  προβληματα σε τρεις σπονδυλους και τελος προσφατα  μελανωμα στο δεξι ποδι  που εκανε μετασταση στους λεμφαδενες της δεξιας; βουβονικης χωρας  και βεβαια τους αφαιρεσα  και ποιος ξερει τι μελει γενεσθαι θα ηθελα ν αμου πειτε δεδομενου οτι εχω ενα παλιο αυτοκινητο απο το 2000 και λογω του οτι ειναι αναγκη να το χρησιμοποιω γιαιτι διαμενω εκτος αστικης περιοχης,  δικαιουμαι απαλλαγη τελων ταξινομηισης η και απαλλαγη των τελων κυκλοφοριας?Υπ οψιν οτι ειναι να περασω επιτροπη ΚΕΠΑ για  επανεξεταση λογω της εμφανισης του καρκινου .και ζηταω αυξηση του ποσοστου ανααπηριας  και συμπαρασταση ετερου προσωπου οσο δε για την απαλαγη τελων ιχ  μου ειπε φιλος απο το ΙΚΑ οτι θα το ζητησω απο την επιτροπη  οταν περασω ,αλλα απ οτι  καταλαβαινω μαλλον ειναι λαθος.?

Έχω κάνει δυο επεμβασεις ανοιχτης καρδιάς

Εικόνα Ηλίας Αγγελόπουλος

Έχω κάνει δυο επεμβασεις ανοιχτης καρδιάς, και εχω μεγάλο κινητικό πρόβλημα στο αριστερο ποδι, αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας το 2011 και εκ νέου αντικατάσταση αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας το 2013 εκφυλιστική σπονδυλοαρθρίτιδα νεφρική ανεπάρκεια και καταθλιπτική συνδρομή.

Τέλη κυκλοφορίας ΕΙΧ

Εικόνα Εμμανουήλ Κουτσάκης

Είμαι νεφροπαθής με ποσοστό αναπηρίας 90% (με πιστοποίηση ΚΕΠΑ) και κάτοχος ΕΙΧ 1800 κυβ.εκ.

Στην αρμόδια ΔΟΥ μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος. Στις σημειώσεις σας διαβάζω : "Όλες οι παραπάνω κατηγορίες των δικαιούχων αναπήρων, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκατ. και μέχρι 2000 κυβ. εκατ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ. εκατ. του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης."

Το ποσοστό 30% υπολογίζεται στην διαφορά των σημάτων (250€-280€, δηλαδή στα 30€) ή στο ποσό των 280€ ;

Επίσης που θα μπορούσα να βρω την σχετική διάταξη, ώστε να καταφέρω να πείσω την υπάλληλο της ΔΟΥ, η οποία δεν δέχεται κάτιπέρα από την απαλλαή ως 1600 κυβ. εκ. ; 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Aπαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας

Εικόνα Sotiris Vasilopoulos

Γεια σας ανηκω στην κατηγορια 3.. Έχω αγορασει το αμαξι μεταχειρισμενο το 2011 και το οδηγω απο τοτε εχοντας κανει καποιες μετατροπες για να πληρει τις προυποθεσεις που τεθηκαν για την χορηγηση διπλωματος... Θεωρειται αναπηρικο ετσι; Και αν ναι τι πρεπει να κανω να το δηλωσω;

Υ.Γ. Εχω αποφαση δια βιου πριν μπουν τα ΚΕΠΑ στη ζωη μας και μου εχουν πει πως δεν χρειαζεται να περασω. Ισχυει και σ'αυτην την περιπτωση;;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.