Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΜΚΟ / Μη Κερδοσκοπικά

Εικόνα NOESI.gr

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται Φορείς και Δομές, δηλαδή οργανισμοί και πλαίσια, που δραστηριοποιούνται στον μη κερδοσκοπικό τομέα της υγείας, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο τομέας αυτός συμπεριλαμβάνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ), υπηρεσίες δήμων (ΟΤΑ), φιλανθρωπικά σωματεία και συλλόγους. Φόρμα επικοινωνίας με το NOESI.gr.

Να θυμάστε τη σελίδα www.noesi.gr/mko

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr ηλεκτρονικά από τη σελίδα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 2114087123.