Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει υπηρεσίες νομικών προσώπων ιδιωτικού & δημοσίου δικαίου, σε Ελλάδα & Κύπρο, παρέχοντας ενημέρωση για νέα προγράμματα, δράσεις, προκηρύξεις. Δείτε noesi.gr/book/welfare

ΜΚΟ / Μη Κερδοσκοπικά

Εικόνα NOESI.gr

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται Φορείς και Δομές, δηλαδή οργανισμοί και πλαίσια, που δραστηριοποιούνται στον μη κερδοσκοπικό τομέα της υγείας, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο τομέας αυτός συμπεριλαμβάνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ), υπηρεσίες δήμων (ΟΤΑ), φιλανθρωπικά σωματεία και συλλόγους. Φόρμα επικοινωνίας με το NOESI.gr.

Να θυμάστε τη σελίδα www.noesi.gr/mko

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr από τη σελίδα επικοινωνίας.