Σημαντική σημείωση

Ο Οδηγός Υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Μη ...διανοηθείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας σε άλλα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν μέρος του Οδηγού υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" που παρουσιάζει φορείς υπηρεσιών στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΜΚΟ)

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω θα βρείτε τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. – Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΜΚΟ) που έχουν παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr.

ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Κέντρο Συμβου­λευτικής και Ψυχοκοινωνι­κής Υποστήριξης Παιδιού και Οικο­γένειας (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Y.­Π.Ο.) με την επωνυμία "Άγιος Αρσένιος ο Καππα­δόκης" ιδρύθηκε το 2010, με έδρα τη Ναύπακτο, με την πρωτοβουλία μερικών Μεσολογγιτών, ως Σύλλο­γος Γονέων Κηδεμ­όνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων.

www.noesi.gr/pronoise/agiosarsenios

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ③ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Ο Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας με την επωνυμία "Άγιος Λουκάς Κρι­μαίας" ιδρύ­θηκε το 2007, με έδρα το Μεσολόγγι, ως εκκλησιαστικό Ίδρυμα (Ιερά Μητρόπολις Αιτω­λίας και Ακαρ­νανίας).

www.noesi.gr/pronoise/agiosloukas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣκΠ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ⑥ Λοιπά

Το Σωματείο με επωνυμία "Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλή­ρυνσης κατά Πλάκας" (Ε.Ε.Α.Σ.Κ.Π.) έχει έδρα την Πάτρα και καλύπτει γεω­γραφικά την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1992 και απαρ­τίζεται από τακτικά μέλη, τα οποία είναι άνθρωποι που πάσχουν από σκλή­ρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ) καθώς και άτομα που πάσχουν από παρεμφερείς ή συγγενούς αιτιολογίας ασθένειες.

www.noesi.gr/pronoise/eeskp-ditikiselladas

ΕΨΥΠΕΑ

❶ Διάγνωση ❷ Πρώιμη ❸ Κέντρα ④ Ελ. χρόνος ⑤ Στέγες ❻ Λοιπά

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφή­βου Αιτωλοακαρνα­νίας (Ε.Ψ.Υ­.Π.Ε.Α.) ιδρύ­θηκε ως επιστημονικό Σωματείο, με έδρα το Μεσολόγγι, και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ). Παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και πρώιμης παρέμβασης. Παράλληλα, λει­τουργεί Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αναπτυ­ξιακές διαταραχές τα απογεύματα και τα Σάββα­τα. Έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δράση και στους τομείς της ευαισθητοποίησης της κοινότητας και την εκπαίδευση και κατάρτι­ση επαγγελματιών και γονέων. Το NOESI.gr επισκέφτηκε το Κέντρο Ημέρας της ΕΨΥΠΕΑ στις 22/10/2011.

www.noesi.gr/pronoise/epsypea

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

① Διάγνωση ② Πρώιμη ❸ Κέντρα ❹ Ελ. χρόνος ❺ Στέγες ❻ ΛοιπάΤο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης με την επωνυμία "Πανα­γία Ελε­ούσα" ιδρύθηκε το 1990 στο Μεσολόγγι, με την πρωτοβουλία μίας μητέρας παιδιού με νοητική υστέρηση. Είναι φιλανθρωπικό Σωματείο, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγεί­ας και της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας. Παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, ειδική αγωγή, συμβου­λευτική, ψυχο­λογική στήριξη, δια βίου εκπαίδευση και φρο­ντίδα σε 120 άτομα, ηλικίας άνω των 15 ετών με νοη­τική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Λειτουργούν δύο εκπαιδευτικές μονάδες, στο Με­σολόγγι και στο Αγρίνιο. Το 2004, ιδρύθηκε ο Σύλλο­γος Φί­λων Γονέων και Εθελο­ντών, που στηρίζει το έργο του Ερ­γαστηρίου. Το NOESI.gr επισκέφτηκε το Παράρτημα Μεσολογγίου του ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ στις 10/06/2014.

www.noesi.gr/pronoise/panagiaeleousa

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr ηλεκτρονικά από τη σελίδα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 2114087123.
Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;