Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) ή Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Α.Ε.Π.)

Εικόνα NOESI.gr

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) ή Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Α.Ε.Π.), είναι η αποτύπωση ενός σχεδίου δράσης για το μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή για μαθητές που δεν μπορούν να ακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης. Βοηθά στην παρακολοήθηση της προόδου του μαθτητή. Παραθέτουμε ένα πρότυπο ΕΠΕ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα.

Το παρόν ΑΕΠ αποτελεί νέα εκδοχή του Ημέλου, Ο. (2003). "Από την οικολογική αξιολόγηση στην ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση". Στο Χαρουπιάς Α. (2003) (επιμ.) Βελτίωση των συνθηλών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες. Πρακτικά επιμορφωτικών σεμιναρίων. Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ και ΕΡΕΘΑ. Σελ. 61-84.

Επιτρέπεται η φωτοτύπηση και η ελεύθερη χρήση του παρόντος (δείτε συνημμένο).

Συνημμένα αρχεία: 

Σχόλια

Ε.Π.Ε.

Εικόνα Χρυσάνθη Σωτηροπούλου

Δεν μπόρεσα να κατεβάσω το Ε.Π.Ε., μπορείτε να βοηθήσετε;

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) - διορθώθηκε!

Εικόνα NOESI.gr

Γεια σας από το NOESI.gr :)

Ευχαριστούμε για την υπόδειξη. Έγινε η διόρθωση και τώρα μπορείτε να κατεβάσετε το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε PDF.

Επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.noesi.gr/node/5471 - πατήστε το πλήκτρο F5 για να γίνει ανανέωση της σελίδας (ή με δεξί κλικ και Reload / Refresh) και θα κατεβάσετε το αρχείο από το Link:

Καλή συνέχεια!

Eυχαριστώ πολύ!!

Εικόνα Χρυσάνθη Σωτηροπούλου

Eυχαριστώ πολύ!!

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.