Γλωσσική Εκπαίδευση και Λογοθεραπεία για Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus +/ ΚΑ2, «Γλωσσική διδασκαλία και Λογοθεραπεία για άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (Language Education and Speech Therapy for People with Special Education Needs). 

Συντονιστής του σχεδίου, διάρκειας 24 μηνών (από τον Σεπτέμβριο 2016 έως και τον Αύγουστο 2018) είναι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Acosiata Suntem Diferiti / ΡΟΥΜΑΝΙΑ η οποία παρέχει θεραπευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

  • ΕΛΛΑΔΑ - Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  • ΟΥΓΓΑΡΙΑ - Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium – Σχολείο για μαθητές με προβλήματα ακοής.
  • ΙΤΑΛΙΑ - Progetto Crecere. Coop. Soc – Ιδιωτικός φορέας παροχής διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα άτομα με διαφορετικά προβλήματα λόγου και ομιλίας έχουν ειδικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες για να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.

Γλωσσική Εκπαίδευση και Λογοθεραπεία για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ποιοτικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στα άτομα αυτά , είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες που θα τους παρέχονται να προέρχονται από ειδικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης. Σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για υψηλά πρότυπα ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων χωρίς επιμόρφωση και συνεχή λήψη έγκυρων και επικαιροποιημένων πληροφοριών για τις νέες καινοτόμες στρατηγικές διάγνωσης, εκπαίδευσης και θεραπείας. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι εκπαιδευτικοί και οι εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης χρειάζονται συνεχή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ευέλικτη σκέψη, ικανότητα επεξεργασίας και εφαρμογή καινοτόμων, εξατομικευμένων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική-θεραπευτική- αποκαταστατική διαδικασία.

Το σχέδιο απευθύνεται σε ειδικούς στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης και της λογοθεραπείας των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές ειδικούς σε εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες ατόμων με προβλήματα λόγου και ομιλίας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ είναι

— H βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που εργάζονται με παιδιά με ειδικές ανάγκες στον τομέα της λογοθεραπείας, της γλωσσικής εκπαίδευσης καθώς και της ευρύτερης αύξησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ είναι:

— Η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη προσέγγιση καινοτόμων προγραμμάτων παρέμβασης μέσω της μεταφοράς μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την εργασία με παιδιά με διαφορετικά είδη αναπηρίας σε διαφορετικούς οργανισμούς σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

 Η ανάπτυξη ικανότητας παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε μια ευρύτερη ομάδα ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των οργανισμών στους οποίους ανήκουν.

— Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση των Η/Υ του εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζονται με παιδιά με ειδικές ανάγκες.

  Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση διαφορετικών εργαλείων και μέσων όπως tablet, smartphone, new softwares, serious games και η αποτελεσματική ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό πρόγραμμα των παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας.

— Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μία εκπαιδευτική κοινότητα για να μοιραστούν εμπειρίες και απόψεις.

— Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας / διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

— Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων,

Γλωσσική Εκπαίδευση και Λογοθεραπεία για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Συνημμένα αρχεία: 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.