Παρουσίαση μελέτης: "Η σχέση της χρήσης μπιμπερό και άλλων στοματικών έξεων με την ανάπτυξη της ομιλίας"

Εικόνα Pro

Η Χαρά Ζευκιλή και η Αλεξάνδρα Λουκίσα αξιοποίησαν προ μηνών την πλατφόρμα για τις μελέτες - έρευνες του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο tounoumou? για να έρθουν σε επικοινωνία με γονείς προκειμένου να συμμετάσχουν στην μελέτη με τίτλο "Η Σχέση της Χρήσης Μπιμπερό και Άλλων Στοματικών Έξεων με την Ανάπτυξη της Ομιλίας". Σήμερα, παρουσιάζουν την περίληψη της μελέτης τους με μία χρήσιμη αναφορά στα συμπεράσματα και αποτελέσματα της μελέτης τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ

Από το ξεκίνημά της κιόλας, στις αρχές του 1900, η Λογοθεραπεία αναπτύχθηκε με σκοπό τη μελέτη και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του κάθε ατόμου, παιδιού και ενήλικα, κατά τη διάρκεια της ζωής του (Center on Human Development and Disability, 2007). Οι Λογοθεραπευτές (SLPs) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών μικρής ηλικίας, πολλές φορές ερωτούνται από τους γονείς για τις επιπτώσεις των τρόπων σίτισης (θηλασμός ή/και χρήση μπιμπερό) και της χρήσης πιπίλας ή/και του θηλασμού του δακτύλου στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας των παιδιών τους. 

Ο θηλασμός είναι ο φυσιολογικός τρόπος προκειμένου να παρέχει μία μητέρα στο βρέφος της τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για την ανάπτυξή του. Tο μπιμπερό είναι ένας άλλος τρόπος σίτισης των παιδιών, ο οποίος όμως δεν προτιμάται τόσο όσο ο θηλασμός, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της ζωής ενός βρέφους. Η απομύζηση είναι ένα από τα πιο κοινά αντανακλαστικά που εμφανίζονται στα βρέφη και διευκολύνει την πρόσληψη της τροφής. O θηλασμός του δακτύλου, είναι ένα πολύ σύνηθες αντανακλαστικό το οποίο μερικές φορές εκδηλώνεται στο βρέφος τη στιγμή που βρίσκεται ακόμη στη μήτρα. H πιπίλα, απ’ την άλλη, είναι ένα αντικείμενο που δίδεται από τους γονείς στα παιδιά και χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου να ηρεμήσουν και να ανακουφιστούν από ενδεχόμενους πόνους. Είναι φανερό λοιπόν πως οι στοματικές έξεις  είναι μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης των παιδιών. \

Όσα προαναφέρθηκαν, διεγείρουν το ενδιαφέρον τόσο των γονέων όσο και του επιστημονικού κόσμου. Έτσι εξηγούνται και οι πολυάριθμες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει πως ο τρόπος σίτισης των βρεφών καθώς και οι στοματικές έξεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα στην ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών . Επιπλέον, άλλες έρευνες, έχουν μελετήσει την επίδραση των δημογραφικών στοιχείων στο μητρικό θηλασμό και τις στοματικές έξεις. Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη της σχέσης του θηλασμού, της χρήσης μπιμπερό και πιπίλας καθώς και του θηλασμού του δακτύλου με την ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών στην Ελλάδα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση επίσης, και στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις πηγές που χρησιμοποιούν οι γονείς προκειμένου να ενημερωθούν για τα προαναφερθέντα θέματα. 

Μεθοδολογία

Για τη διεκπεραίωση της έρευνας, χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε γονείς. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποτελούνταν ουσιαστικά από τέσσερις ενότητες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

  • Ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία γονέων καθώς και πληροφορίες για τα παιδιά.
  • Ενότητα 2: Πληροφορίες για τους τρόπους σίτισης των παιδιών και τις στοματικές έξεις.
  • Ενότητα 3: Άποψη των γονέων σχετικά με τη χρήση του μπιμπερό, της πιπίλας ή/και του θηλασμού του δακτύλου.
  • Ενότητα 4: Πηγές ενημέρωσης των γονέων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 186 γονείς. Το δείγμα συλλέχθηκε τυχαία, με μοναδικό περιορισμό τα παιδιά να μην υπερβαίνουν ηλικιακά τα 12 έτη. Όσον αφορά στο προφίλ του δείγματος, δεν υπήρξε περιορισμός ως προς την ηλικία των γονέων, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το εισόδημα, τον τόπο διαμονής, για το λόγο πως είναι απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση της έρευνας καθώς απαντάνε σε κρίσιμα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός προσεγγίστηκε είτε δια της άμεσης επαφής (συναντήσαμε ένα γονέα και του χορηγήσαμε το ερωτηματολόγιο) είτε διά της έμμεσης επαφής (δημοσίευση του ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο).

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη της σχέσης του θηλασμού, της χρήσης του μπιμπερό και της πιπίλας και του θηλασμού του δακτύλου με την ανάπτυξη της ομιλίας. Βρέθηκε ότι ο μητρικός θηλασμός λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός για την εμφάνιση των στοματικών έξεων καθώς και για την ομαλή ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών.
 
Στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα δεδομένα για τη χρήση του μπιμπερό, δε βρέθηκαν στατιστικά ισχυρές ενδείξεις πως επηρεάζει την ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών. Όσον αφορά, στη χρήση της πιπίλας και του θηλασμού του δακτύλου, βρέθηκε πως η συχνότητα (ώρες ανά ημέρα) δεν επηρεάζει την ομαλή ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών, σε αντίθεση με τη
διάρκεια (σε μήνες) η οποία βρέθηκε να επηρεάζει την ανάπτυξη της ομιλίας τους.


Ένα άλλο, εξίσου σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως μεγάλο ποσοστό τον γονέων (49,0%) θεωρεί πως οι στοματικές έξεις επηρεάζουν την ομιλία των παιδιών. Φαίνεται πως υπάρχει ευαισθησία των γονέων ως προς τις παραπάνω συνήθειες και τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν στην ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών.

Τέλος, από τη διερεύνηση των πηγών πληροφόρησης των γονέων, προκύπτει το γενικό συμπέρασμα πως προτιμούν το διαδίκτυο ως μέσο ενημέρωσης για τόσο κρίσιμα ζητήματα. Αντίθετα, μικρό ποσοστό φάνηκε να απευθύνεται στους ειδικούς, όπως είναι ο λογοθεραπευτής, ο οδοντίατρος και ο ορθοδοντικός. 

ΖΕΥΚΙΛΗ ΧΑΡΑ
ΛΟΥΚΙΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.