Ο ρόλος της ηγεσίας στους φορείς αναπηρίας ως παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενδυνάμωση και τη βέλτιστη αξιοποίησή του

Ονομάζομαι Κάρκαλη Χριστίνα και εργάζομαι στο Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Παίρνω το θάρρος να σας ζητήσω να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αφορά έρευνα που γίνεται στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΜΒΑ (University of Derby / Mediterranean College). Σκοπός της είναι να παρουσιάσει τους παράγοντες που μπορούν να ενδυναμώσουν και να παρακινήσουν το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες, μέσω της ηγεσίας τους αναδεικνύοντας έτσι τον τρόπο που αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Η έρευνα αφορά τόσο σε εργαζομένους φορέων αναπηρίας όσο και στη διοίκηση - ηγεσία τους (Διοικητικό Συμβούλιο, Διευθυντές κλπ.).

Το ερωτηματολόγιο που αφορά τους εργαζομένους σε φορείς αναπηρίας μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και ανώνυμα πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Το ερωτηματολόγιο που αφορά τη διοίκηση - ηγεσία των φορέων αναπηρίας μπορείτε να το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και ανώνυμα πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας!

Με εκτίμηση,
Κάρκαλη Χριστίνα
E-mail: down@hol.grch.karkali@mc-class.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.