Σύνταξη για γονείς (μητέρες ή χήρους πατέρες) με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα

Φίλες και φίλοι, γεια σας!

Κατ’ αρχάς, να καταλάβουμε πως ΔΕΝ πρέπει να συγχέουμε τη σύνταξη που δικαιούνται οι μητέρες ή οι χήροι πατέρες με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, Ν.3655/2008, με τη σύνταξη γονέων-συζύγων-αδελφών ατόμων με αναπηρία, Ν.3996/2011.

Για τη δεύτερη περίπτωση δείτε το άρθρο μου με τίτλο:

Έχοντας μελετήσει μέχρι και τις τελευταίες αλλαγές που επήλθαν μέχρι και τον Ν.4336/2015 διαπιστώνουμε ότι αυτές επηρεάζουν τα όρια ηλικίας των μητέρων με ανήλικα τέκνα, όχι όμως και τα όρια ηλικίας των μητέρων με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Συγκεκριμένα:

Με τον Ν.3863/2010 και ξανά μετά με τον μνημονιακό νόμο Ν.4093/2012, και για άλλη μια φορά ακόμα με τον Ν.4336/2015, ανακαθορίστηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Κάθε φορά όμως εξαιρούνταν από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας οι μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Η πιο πρόσφατη εξαίρεση είναι με τον νόμο Ν.4336/2015, άρθρο 2 υποπαρ. Ε3, με τον οποίο δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας οι μητέρες ή οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών.

Όσον αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους (υπαγωγή στην ασφάλιση έως 31/12/1992) εκτιμούμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις:

α) Συμπληρωμένο το 55ο έτος και 5.500 ένσημα.

β) Συμπληρωμένο το 50ο έτος και 5.500 ένσημα για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης.

Ενώ, όσον αφορά τους νέους ασφαλισμένους (υπαγωγή στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993) εκτιμούμε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις:

α) Συμπληρωμένο το 55ο έτος και 20ετής συντάξιμος χρόνος (6.000 ένσημα).

β) Συμπληρωμένο το 50ο έτος και 20ετής συντάξιμος χρόνος (6.000 ένσημα) για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης.

ΟΑΕΕ: Δεν προβλέπεται σύνταξη για τους παλαιούς ασφαλισμένους.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως στην εγκύκλιο αρ. 2/2016 του ΟΑΕΕ αναφέρεται ότι στις ρυθμίσεις του ν. 4336/2015 δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας οι Νέοι ασφαλισμένοι/ες - και μόνον αυτοί - οι οποίοι ζητούν σύνταξη ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών.

Φαίνεται πως στις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ δεν προβλέπεται σύνταξη γι' αυτήν την κατηγορία, για τους παλαιούς ασφαλισμένους δηλαδή (πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση από 1/1/1992 και μετά).

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις ανύπαντρες μητέρες, στις διαζευγμένες και φυσικά στους χήρους πατέρες.

Τα παιδιά πρέπει να κριθούν από τα ΚΕΠΑ ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και ΔΕΝ έχει σημασία αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Σημαντικό:
Στον συντάξιμο χρόνο ΔΕΝ συνυπολογίζεται χρόνος από αναγνώριση των άρθρων 39, 40 & 41 του Ν.3996/2011.

Πηγές:

  • Α.Ν. 1846/51 άρθρο 28
  • Ν. 3655/2008, άρθρο 144
  • Ν.4336/2015
  • Εγκύκλιος Φ.80000/54411/1797 30-11-2015 του Υπουργείου Εργασίας.
  • Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.52/2015
  • Εγκύκλιος ΟΑΕΕ αρ.2/2016

http://logistis-amea.blogspot.gr
http://logistisamea.blogspot.gr

Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή / αναδημοσίευση)

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.