Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΕΛΠΙΔΑ (Γουδή)

Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο με την επωνυμία "Ελπίδα" δημιουρ­γήθηκε το 1990 με αρχικό στόχο τη δημιουργία πρότυπης Ιατρικής Μο­νάδας Μετα­μόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΟ), σε παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία, ανοσο-ανεπάρ­κειες και με­σογειακή αναιμία.

Το 1992, δη­μιουργήθηκε στο Νοσοκο­μείο Παίδων "Αγία Σοφία" η πρώτη παι­δική μο­νάδα ΜΜΟ. Επόμενος στόχος ήταν η δη­μιουργία Πρότυπου Ξενώνα στην Αθήνα για τη φιλοξενία παιδιών με τους γονείς τους από την περιφέρεια. Το 1999 άνοιξε τις πόρ­τες του με 32 δίκλινα δωμάτια και κοινόχρησ­τους χώρους. Η τελευταία κατάκτηση της "Ελπίδας" εί­ναι η κατασκευή και η ίδρυση του πρώτου Παιδιατρι­κού Ογκολογικού Νο­σοκομείου στην Αθήνα δυναμικότητας 50 κλινών.

Υπηρεσίες – Δράσεις

  • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας σε ευρεία πα­νελλαδική κλίμακα με τη διοργάνωση Σεμιναρίων με­γάλης κλί­μακας, θέσπιση νέων θεσμών π.χ. Πανευρωπαϊκά Βρα­βεία κ.α.
  • Κατασκευή νέων δομών και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρε­σιών, όπως π.χ. πρότυπη Μονάδα Μετα­μόσχευσης Μυε­λού Οστών, πρότυπου Ξενώνας, πρώτου Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκο­μείου, κ.ά..

Επικοινωνία

Μικράς Ασίας 46, Γουδή ΑΘΗΝΑ 115 27 

Τηλ.: 2107757934
Fax: 2107752989

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ (2015) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;