Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΕΠΑΨΥ

Εικόνα NOESI.gr

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) ιδρύθη­κε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της ψυχοκοινω­νικής αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες και μα­κρόχρονη ιδρυματική ιστορία.

Λογότυπο της ΕΠΑΨΥ.

Έχει την επιστη­μονική και διαχειριστική ευ­θύνη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Απο­κατάστασης (Ξενώνας, Οικοτροφεία, Διαμερίσμα­τα) και προγραμμάτων ερ­γασιακής επανένταξης. Η ΕΠΑΨΥ στοχεύει στην προσφορά ενός εναλ­λακτικού μο­ντέλου παροχής ψυχια­τρικής φροντίδας στην Κοι­νότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυ­χική Υγεία "Ψυχαργώς", με βάση τις αρ­χές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα­σης. Οργανώνει και συντονίζει ιδιαί­τερες δράσεις, που αφορούν στην προα­γωγή της ψυχικής υγείας και την ευαισθητο­ποίηση του γενικού πληθυσμού, για την καταπο­λέμηση των προκαταλή­ψεων και του στίγ­ματος για την ψυχική ασθένεια, όπως επί­σης την εκπαίδευση προσωπι­κού υπηρε­σιών ψυχικής υγείας και μο­νάδων ψυχοκοι­νωνικής αποκα­τάστασης.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ "Κέντρο Ημέρας για Ψυχικά Ασθενείς" στα Μελίσσια.

❺ ΣΥΔ και Οικοτροφεία:

  • Ξενώνας Χαλκίδας.
  • Οικοτροφεία: Τρικάλων, Πεντέλης, Λυκόβρυσης, Χαλκίδας, Ερέτριας, Λιβαδειάς, Λαμίας.
  • Κοινοτικά Σπίτια, "Θέτις", "Αριάδνη", "Οδυσσέας". Τα Σπίτια βρίσκονται στο Χαλάνδρι. Ιδρύ­θηκαν από την ΕΨΥΠΕ. Πρόσφατα πέρασαν στην Δ/νση της ΕΠΑΨΥ.

❻ Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας: ΒΑ Κυκλάδων, ΒΔ Κυκλάδων.

❻ Άλλα προγράμματα της ΕΠΑΨΥ:

  • Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία ΒΑ Αττικής.
  • Εκπαίδευση επαγγελματιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ψυχική Υγεία.

Δείτε τον ΤίτλοΚέντρο Ημέρας για Ψυχικά Ασθενείς (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Επικοινωνία

Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Γράμμου 61-63
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ.: 2108056920, 2106141350-1

Τηλ./Fax: 2108056921, 2106141352

E-mail: epapsy@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.epapsy.gr

Βρείτε το σε άλλα δίκτυα!

[+] Facebook: http://on.fb.me/VmHb9i

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.