Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

ΕΨΥΜΕ ► Πρόσκληση για αιτήσεις φοίτησης μέσω ΕΣΠΑ

​​Λογότυπο της ΕΨΥΜΕ.Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 1998, ως μη κερδο­σκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδι­κής αγω­γής με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων διάγνωσης, ψυχοκοινωνι­κής αποκατάστα­σης και πρόληψης. Σήμερα λειτουργεί Μονάδες για άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση.

Νέα — Ανακοινώσεις

Αιτήσεις φοίτησης στο πρόγραμμα της ΕΨΥΜΕ
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) προσκαλεί άτομα με αυτισμό (ωφελούμενους) να υποβάλλουν αίτηση για φοίτηση στο Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αυτισμό (36 θέσεις ωφελούμενων). Η φοίτηση διαρκεί 33 μήνες και υλοποιείται μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.


Η συνέντευξη του Στράτου για το βιβλίο του. Ο Στράτος είναι νέος συγγραφέας στο φάσμα του αυτισμού, εκπαιδευόμενος της Ε.ΨΥ.ΜΕ.

Υπηρεσίες — Δράσεις

❸ "Κιβωτός" και "Ρότα" – Κέντρα Θεραπείας, Αποκατάστασης και Πρόληψης για παιδιά και ενήλικες με αυτισμό: Στόχος τους εί­ναι η πα­ροχή υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν παροδικές ή μονιμότερες δυσκολίες, αναπτυ­ξιακές υστερήσεις ή διαταραχές σε γνωστικό, νοητικό ή συναισθηματικό επίπεδο, όπως επίσης και στις οικο­γένειές τους. Συνεργασία με το σχο­λείο. Εκπαίδευση επαγγελμα­τιών μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων κ.ά. Δείτε επίσης: α) Κιβωτός, β) Ρότα

❸ "Κ.Ημ.Α." 1 και "Κ.Ημ.Α." 2 – Κέντρο Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διατα­ραχές: Για παιδιά ηλικίας 2 – 14 ετών και ενήλικες ηλικίας 15 – 25 ετών ("Κ.Ημ.Α." 2 – βρα­χείας φιλοξενί­ας) που κατοικούν στον Πειραιά και όμορους Δήμους. Δείτε επίσης: Κέντρο Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Κ.Ημ.Α.)

❹ "Σχεδία" – ΣΥΥ και Κοινωνική Λέσχη: Λειτουργεί από το 2003. Απευ­θύνεται σε ΑμΝΥ, ψυ­χιατρικές διαταραχές και άλλες αναπηρί­ες. Σκοπεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων αυ­τονομίας, στη δη­μιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, στην προε­τοιμασία για την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον, μέσω θε­άτρου, προσαρμοσμένης φυ­σικής αγωγής, μα­γειρικής, προγράμμα­τος κοινωνικών δεξιοτήτων, μαθη­μάτων Η/Υ.

❻ "Κατάρτι" – Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ένταξης ΑμεΑ: Λειτουρ­γούν Εργαστήρια παρασκευής σαπου­νιών και πα­ρασκευής λικέρ λιμοντσέλο.

Επικοινωνία — Πληροφορίες

Ε.Ψ.Υ.Μ.Ε. (έδρα) (επίσης έδρα για "ΣΧΕΔΙΑ" & "ΚΑΤΑΡΤΙ")
Μάρκου Μπότσαρη 33
186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Τηλ./Fax: 2104635391

Τηλ./Fax: 2104419181

E-mail: kek@epsyme.gr & eteria@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.epsyme.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr | Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2017 

Συνημμένα αρχεία: 

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι δυσκολίες μιας οικογένειας με αυτιστικό παιδί και η επίδραση στα αδέλφια. Εξελικτική διαδρομή των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξία: προσχολική, σχολική, μετασχολική ηλικία Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης του αυτισμού και της άνοιας.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.