Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΕΨΥΜΕ ► Πρόσκληση για αιτήσεις φοίτησης μέσω ΕΣΠΑ

​​Λογότυπο της ΕΨΥΜΕ.Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ιδρύθηκε το 1998, ως μη κερδο­σκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ) από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδι­κής αγω­γής με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων διάγνωσης, ψυχοκοινωνι­κής αποκατάστα­σης και πρόληψης. Σήμερα λειτουργεί Μονάδες για άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση.

Νέα — Ανακοινώσεις

Αιτήσεις φοίτησης στο πρόγραμμα της ΕΨΥΜΕ
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) προσκαλεί άτομα με αυτισμό (ωφελούμενους) να υποβάλλουν αίτηση για φοίτηση στο Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αυτισμό (36 θέσεις ωφελούμενων). Η φοίτηση διαρκεί 33 μήνες και υλοποιείται μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.


Η συνέντευξη του Στράτου για το βιβλίο του. Ο Στράτος είναι νέος συγγραφέας στο φάσμα του αυτισμού, εκπαιδευόμενος της Ε.ΨΥ.ΜΕ.

Υπηρεσίες — Δράσεις

❸ "Κιβωτός" και "Ρότα" – Κέντρα Θεραπείας, Αποκατάστασης και Πρόληψης για παιδιά και ενήλικες με αυτισμό: Στόχος τους εί­ναι η πα­ροχή υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν παροδικές ή μονιμότερες δυσκολίες, αναπτυ­ξιακές υστερήσεις ή διαταραχές σε γνωστικό, νοητικό ή συναισθηματικό επίπεδο, όπως επίσης και στις οικο­γένειές τους. Συνεργασία με το σχο­λείο. Εκπαίδευση επαγγελμα­τιών μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων κ.ά. Δείτε επίσης: α) Κιβωτός, β) Ρότα

❸ "Κ.Ημ.Α." 1 και "Κ.Ημ.Α." 2 – Κέντρο Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διατα­ραχές: Για παιδιά ηλικίας 2 – 14 ετών και ενήλικες ηλικίας 15 – 25 ετών ("Κ.Ημ.Α." 2 – βρα­χείας φιλοξενί­ας) που κατοικούν στον Πειραιά και όμορους Δήμους. Δείτε επίσης: Κέντρο Ημέρας για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Κ.Ημ.Α.)

❹ "Σχεδία" – ΣΥΥ και Κοινωνική Λέσχη: Λειτουργεί από το 2003. Απευ­θύνεται σε ΑμΝΥ, ψυ­χιατρικές διαταραχές και άλλες αναπηρί­ες. Σκοπεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων αυ­τονομίας, στη δη­μιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, στην προε­τοιμασία για την ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον, μέσω θε­άτρου, προσαρμοσμένης φυ­σικής αγωγής, μα­γειρικής, προγράμμα­τος κοινωνικών δεξιοτήτων, μαθη­μάτων Η/Υ.

❻ "Κατάρτι" – Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ένταξης ΑμεΑ: Λειτουρ­γούν Εργαστήρια παρασκευής σαπου­νιών και πα­ρασκευής λικέρ λιμοντσέλο.

Επικοινωνία — Πληροφορίες

Ε.Ψ.Υ.Μ.Ε. (έδρα) (επίσης έδρα για "ΣΧΕΔΙΑ" & "ΚΑΤΑΡΤΙ")
Μάρκου Μπότσαρη 33
186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Τηλ./Fax: 2104635391

Τηλ./Fax: 2104419181

E-mail: kek@epsyme.gr & eteria@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.epsyme.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr | Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2017 

Συνημμένα αρχεία (δείτε ακόμη): 

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.