Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΕΣΑΜΕΑ ► Περικοπές επιδομάτων

Εικόνα NOESI.gr

Λογότυπο ΕΣΑΜΕΑ στον Οδηγό υπηρεσιών του NOESI.gr.Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπη­ρία (Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α.) ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με σκοπό την υπε­ράσπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγο­ρίες αναπηρίας και την εκπροσώπη­ση των ατόμων με αναπηρία και των οι­κογενειών τους στην ελλη­νική πολιτεία και κοινωνία. Αποτελεί τριτοβάθμιο κοινωνικό-συνδικαλιστικό φο­ρέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Διοικείται από άτομα με αναπηρία και από γονείς ατόμων με αναπηρία που δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. Η δράση της επεκτεί­νεται τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπε­δο.

Νέα — Ανακοινώσεις

 • Ο Διοικητής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Στυλιανός Πλιάκης.Επικαιρότητα — 12/03/2018:
  Δεν τίθεται ζήτημα περικοπών στα αναπηρικά επιδόματα, διαβεβαιώνει ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ* μετά τη συνάντηση με την ΕΣΑμεΑ (*) Στη φωτό ο Διοικητής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), κ. Στυλιανός Πλιάκης.

Αξίες που διέπουν τη λειτουργία της Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α.

 • Αυτο-εκπροσώπηση και συμμετοχή: Εξασφάλιση της λήψης αποφάσεων, από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία ή τους γονείς τους.
 • Ανάδειξη της διάσταση της αναπηρίας: Ενημέρωση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου. Η βασική αρχή είναι ο σχεδιασμός πολιτικών που αφορούν το γενικό πληθυσμό (οικουμενικός σχεδιασμός).
 • Κοινωνική ένταξη: Κατάργηση της φιλανθρωπικής προσέγγισης της αναπηρίας και επι­κράτηση της κοινωνικοπολιτικής προσέγγισης της αναπηρίας.
 • Αλληλεγγύη: Οικοδόμηση ενός ισχυρού αναπηρικού κινήματος, με ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες και στα άτομα που υφίστανται πολλαπλές δια­κρίσεις.
 • Εταιρικότητα: Δίδεται έμφαση στη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και με τις ορ­γανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Διοίκηση και λειτουργία της Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α.

 • Πανελλαδικό Συνέδριο: Κυρίαρχο όργανο της Συνομοσπονδίας είναι το Πανελλαδικό Συ­νέδριο των αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών και Σωματείων μελών της.
 • Γενικό Συμβούλιο: Από το παραπάνω όργανο εκλέγεται κάθε 3 χρόνια το Γενικό Συμβούλιο, που αποτελεί το καταστατικό όργανο που διοικεί την Συνομοσπονδία και αποτελείται από 33 μέλη, εκ των οποίων τα 19 είναι ΑμεΑ και τα 14 είναι γονείς ΑμεΑ.
 • Εκτελεστική Γραμματεία: Από το παραπάνω όργανο εκλέγεται η Εκτελεστική Γραμματεία, που αποτελείται από 11 μέλη, ΑμεΑ και γονείς ΑμεΑ. Ο ρόλος της αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων του ΓΣ.

Η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί:

 • Επαναφορά των προστατευτικών ρυθμίσεων από τις μειώσεις συντάξεων του μεσοπρόθεσμου, όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 4024/2011 συμπληρωμένο με το άρθρο 25 του ν. 4038/2012 και το ν. 4051/2012 για τους συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
 • Βελτίωση των διατάξεων του ν. 4024 και των συμπληρωματικών διατάξεων του (άρ.25 ν.4038/2012),
 • Επαναφορά των δώρων εορτών και αδείας για όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας/γήρατος ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και μελών οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • Χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς όριο ηλικίας,
 • Επαναφορά της ρύθμισης του μεσοπρόθεσμού για τη διατήρηση του άρθρου 32 του ν. 3896/2012 ως έχει, δηλαδή διατήρηση του δώρου εορτών αδείας που αντιστοιχεί στο εξωϊδρυματικό επίδομα στο επίδομα απολύτου αναπηρίας και στο επίδομα ανικανότητας που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του δημοσίου,
 • Εξαίρεση εργαζομένων ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω & μελών οικογενειών βαριά ΑμεΑ στο στενό ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΕΚΟ, ΟΤΑ από τις μειώσεις που προβλέπονται στους μισθούς με τις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου 2013-2016,
 • Πλήρη προστασία των φοροαπαλλαγών που ισχύουν έως σήμερα και πρόσθετη λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα επώδυνη οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους,
 • Καμία απόλυση εργαζόμενου ΑμεΑ γονέα, συζύγου κηδεμόνα ατόμου με βαριά αναπηρία μέσω της προστασίας όλων των εργαζομένων με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω από το καθεστώς διαθεσιμότητας, εφεδρείας του μεσοπρόθεσμου.

Επικοινωνία

​ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Ελ. Βενιζέλου 236
163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.: 2109949837 
Fax: 2105238967 
E-mail: esaea@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.esaea.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βασιλίσσης Όλγας
114 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310842742 
Fax: 2310862323 
E-mail: esaea2@otenet.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ακτή Δυμαίων 5
226 22 ΠΑΤΡΑ

Τηλ./Fax: 2610362127 
E-mail: esaea1@otenet.gr 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.