Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

ΕΘΜΑ

Η Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών (Ε.Θ.Μ.Α.) είναι Ειδικό Κέντρο Εξειδι­κευμένης Περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Β' Υγειονο­μικής Περι­φέρειας Αττικής, που υπάγεται στο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκο­μείο Αττικής. Ενι­σχύεται οικονομι­κά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Γ' Κ.Π.Σ. Σκοπός του Κέντρου είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, η αξιο­λόγηση, ο θεραπευτικός σχε­διασμός και η πρώιμες θεραπευτικές παρεμ­βάσεις, σε παιδιά και εφήβους με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – αυ­τισμό, παράλληλα με τη συμβουλευ­τική υποστήριξη των οικογενειών τους.

Υπηρεσίες - Δράσεις

❸ Κέντρο Ημέρας Πρώιμης Παρέμβασης: σε 30 παιδιά προσχολι­κής ηλι­κίας, 2 έως 5 ετών και τις οικογένειές τους, πα­ρέχονται θερα­πεία και εκ­παίδευση, συμβου­λευτική και ψυχοεκπαίδευση οικογε­νειών. Προετοι­μάζει τα παιδιά για ένταξη σε παιδικό σταθμό ή νη­πιαγωγείο.

  • Εφαρμόζονται μοντέλα, όπως TEACCH, ABA, MAKATON, PECS, αισθητηρια­κή ολοκλήρωση (sensory integration).
  • Οι παρεμβάσεις αφορούν: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχαγωγικά προγράμμα­τα και κοινωνικοποίηση.
  • Μελέτη και έρευνα στον αυτισμό.
  • Εκπαίδευση και εξειδίκευση στελεχών υγείας.
  • Ευαισθητοποίηση και αγωγή κοινότητας.

Στελεχώνεται από Παιδοψυχίατρο, Κλινι­κό Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουρ­γό, Λο­γοθεραπευτή, Εργο­θεραπευτή, Παιδα­γωγό – Εκπαι­δευτή, Νοσηλευτή – Εκπαι­δευτή. Τη διεπισ­τημονική ομάδα πλαι­σιώνουν ειδικευόμενοι Παιδοψυχίατροι και άλλα στελέχη ψυχικής υγείας, που εκπαιδεύονται στην αντιμε­τώπιση του αυτισμού ή κάνουν πρακτική άσκηση.

Ιστορικό

Δημιουργήθηκε ως εξωνοσοκομειακή δομή του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, για την εξυπηρέτηση παιδιών και οικογενειών στο πλαίσιο υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το 2011, εντάχθηκε διοικητικά στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Π. & Αγλαΐα Κυριακού". Λειτουργεί διατομεακά, δηλαδή εξυπηρετεί οικογένειες από όλη την Αττική.

Επικοινωνία

Μαραθωνοδρόμων 91
154 52 ΨΥΧΙΚΟ

Τηλ.: 2106728181
Τηλ./Fax: 2106728182

E-mail: info@autismhellas.gr 
Ιστοσελίδα: www.autismhellas.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών ΠΡΟΝΟΗΣΕ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ημερίδα: Νοητικές διαταραχές στην Τρίτη ηλικία και στην Νοητική Υστέρηση στις 24/11/2017. Εξελικτική διαδρομή των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξία: προσχολική, σχολική, μετασχολική ηλικία Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης του αυτισμού και της άνοιας. Αφίσα εκδήλωσης για την υποστήριξη του ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟΥ Ιδρύματος.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.