Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Εικόνα NOESI.gr

Η "Ηλιαχτίδα" δημιουργήθηκε το 1993, έχοντας ως βασικό σκοπό την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών στα παιδιά και τις οικογένειες τους. To NOESI.gr επισκέφτηκε την "Ηλιαχτίδα" στο Χαλάνδρι στις 31/07/2013.

Το Κέντρο Ηλιαχτίδα στο Χαλάνδρι με Θεραπευτικά προγράμματα και οι διαγνωστικές υπηρεσίες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 ετών.

Βασικός στόχος του Κέντρου είναι ο εντοπισμός, η διάγνωση και ο σχεδιασμός θεραπευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά καθώς και η παράλληλη στήριξη της οικογένειας.

Τα Θεραπευτικά προγράμματα και οι διαγνωστικές υπηρεσίες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 ετών.Τα προγράμματα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία. Η κάθε παρέμβαση που εφαρμόζεται (ατομική ή ομαδική) είναι εξατομικευμένη στοχεύοντας πάντα στην βελτίωση των δεξιοτήτων του κάθε παιδιού ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Η "Ηλιαχτίδα" συνεργάζεται με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία και παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά με:

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές λόγου
 • Διαταραχές επικοινωνίας
 • Μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • ΔΕΠ – Υ
 • Σύνδρομο Asperger
 • Αισθητηριακές δυσλειτουργίες
 • Κοινωνική αδεξιότητα

Τα προγράμματα:

 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Κέντρο Ημέρας παιδιών με ΔΑΔ
 • Εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα
 • Εκπαίδευση γονέων στο σπίτι βάσει του TEACCH

Πρώιμη Παρέμβαση

Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς. Με ειδικό τρόπο διδάσκει τους γονείς πώς να εκπαιδεύουν οι ίδιοι τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους. Στο Κέντρο μας το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης, είναι σχεδιασμένο από το επιστημονικό προσωπικό με πολλή προσοχή και φροντίδα, προκειμένου οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να έχουν το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και οι γονείς την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, καθοδήγηση και στήριξη. 

Τα θεραπευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται είναι: Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Αισθητηριακή ολοκλήρωση (σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα), Μουσικοθεραπεία, Ψυχοκινητική αγωγή.

Στην πρώιμη παρέμβαση υπάρχει η ευελιξία ότι το πρόγραμμα μπορεί να γίνεται είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε μικρές ομάδες -όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο- αλλά παράλληλα να διαμορφώνεται βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού (ακόμα και όταν το πρόγραμμα είναι ομαδικό).

Οι τομείς εκείνοι της ανάπτυξης όπου εκπαιδεύονται τα παιδιά είναι οι εξής:

 • Αδρή κινητικότητα
 • Λεπτή κινητικότητα
 • Γνωστικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Λεκτικές δεξιότητες
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Αυτονομία
 • Λειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης από την ιστοσελίδα της "Ηλιαχτίδας" εδώ

Κέντρο Ημέρας για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Το Κέντρο Hμέρας λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00 – 13:00 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-15 ετών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική στέρηση - σύνδρομα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδική (παιδαγωγικό, ψυχοκινητικό, μουσικοθεραπεία, κ.α.) και ατομική παρέμβαση (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κ.α.), η οποία και στα δυο πλαίσια διαμορφώνεται βάσει των εξατομικευμένων αναγκών και δυνατοτήτων κάθε παιδιού. 

Κάθε ομάδα αποτελείται από 3-4 παιδιά έχοντας κοινό άξονα την ηλικία και το επίπεδο δεξιοτήτων. Ο κορμός του προγράμματος βασίζεται στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίοι είναι οι τομείς με τα σημαντικότερα ελλείμματα. Ταυτόχρονα το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε παιδιού στοχεύει στην βελτίωση του γνωστικού επιπέδου, την ρύθμιση αισθητηριακών δυσλειτουργιών και την επίλυση των προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εξωτερικό πρόγραμμα θεραπευτικής ιππασίας.
 • Εξωτερικά προγράμματα (παιδική χαρά, σούπερ μάρκετ, κ.α.).
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση.
 • Συμβουλευτική γονέων.
 • Ομάδες γονέων.
 • Σχολικό λεωφορείο.

Διαβάστε περισσότερα για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά με ΔΑΔ από την ιστοσελίδα της "Ηλιαχτίδας" εδώ.

Εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ειδική διαπαιδαγώγηση
 • Μαθησιακή αποκατάσταση
 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος ερμηνεύει και οργανώνει τα εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα (αφή, ήχο, όραση κ.α.). Όταν έχουμε δυσκολία στην επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων μιλάμε για δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Στο Κέντρο μας υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του προγράμματος.

Συμβουλευτική γονέων

Στόχος της συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά τους (συμπεριφορές, αντιδράσεις, κ.α.), προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν δίπλα τους και να τα βοηθήσουν τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους (π.χ. σχολείο, φιλίες, κ.α.). Στο Κέντρο μας, η συμβουλευτική γονέων παρέχεται από Παιδοψυχίατρο σε ατομικές συνεδρίες.


Η επιστημονική ομάδα της "Ηλιαχτίδας" στελεχώνεται ως εξής:

 • Παιδοψυχίατρο
 • Ψυχολόγους
 • Λογοθεραπευτές
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Εργοθεραπευτές
 • Μουσικοθεραπευτή 

  

Επικοινωνία

Βασιλέως Γεωργίου 16 & Γρίβα
152 32 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106820268, 2106893610

E-mail: info@iliahtida-therapy.gr

Ιστοσελίδα: www.iliahtida-therapy.gr

Σχόλια

Για το Άγγελό μου

Εικόνα styliani

Πολλά ευχαριστώ στην "Ηλιαχτίδα" που στάθηκε τόσο χρόνια δίπλα μας. Κάθε φορά που έρχεται το σχολικό αισθάνομαι ότι τον αναλαμβάνει μία άλλη μητέρα.

Ευχαριστώ,
Τετράδη Στέλλα

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.