Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Εικόνα NOESI.gr

Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία με την επωνυμία "Παναγία Ευαγγελίστρια" ιδρύθηκε το 2010, με έδρα τη Δάφ­νη, από γονείς παιδιών ΑμεΑ. Σκοπός του Σωματείου είναι η μέριμνα, η προστασία, η πε­ρίθαλψη, η διαπαιδα­γώγηση, η ανάπτυξη δεξιοτή­των και η επαγγελματική κατάρ­τιση με απώτερο στόχο την αποκα­τάσταση και την κοι­νωνική προσαρμογή για άτο­μα με αναπηρία και κυρίως άτομα με νοητική υστέρηση, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❹ Αθλητικά προγράμματα (πετοσφαίριση, καλαθο­σφαίριση, πο­δόσφαιρο, στίβος, κολύμβηση, πο­δηλασία) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, που παραχωρούνται στο Σωματείο.

❹ Συμμετοχή σε αθλητικούς και ψυχαγωγικούς αγώνες.

❹ Εκμάθηση – προπόνηση στο ποδήλατο και συμμε­τοχή στους πο­δηλατικούς γύρους (πρόγραμμα TANDEM της Γενικής Γραμματεί­ας Νέας Γενιάς).

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης εί­ναι η απόκτηση της μέγιστης δυ­νατής αυτονομίας, με έμφαση στην φροντίδα του εαυτού, την κυ­κλοφοριακή αγωγή, την απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργα­σίας ή στο πλαίσιο του επόμενου στόχου του Σωματείου, που αφο­ρά την ίδρυση ενός προστατευμένου εργαστηρίου.

Λοιπά προγράμματα:

  • Συμβουλευτική υποστή­ριξη ΑμεΑ και οικογενειών τους.
  • Καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.
  • Εκδρομές (ολιγοήμερες ή μονοήμερες).
  • Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού.

Ιστορικό

Ιδρύθηκε το 2009 (αρ. Απόφασης Πρω­τοδικείου 2084/2010) από μία ομάδα γονέων ατόμων με αναπηρία, με έδρα την Δάφνη, αναγνωρίζοντας ότι στην πε­ριοχή Δάφ­νης – Υμηττού και των περι­χώρων δεν υπήρχε κάποια δομή για να καλύψει τις ανάγκες. Είναι ΝΠΙΔ και διοι­κείται από 9μελές Διοικητικό Συμ­βούλιο που απαρτί­ζεται στην πλειοψη­φία από γονείς.

Τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται από συνδρομές μελών και δωρεές, οικονομι­κές ενισχύσεις φίλων, συμμετοχή σε Bazaar.

Επόμενοι στόχοι

  • Δημιουργία ΣΥΔ. Ήδη το Σω­ματείο σχεδιάζει σε συνεργα­σία με τον Δή­μο Δάφ­νης – Υμηττού τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμε­νης Δια­βίωσης.
  • Ίδρυση προστατευμένου εργαστηρί­ου.

Επικοινωνία

Ταινάρου 10
172 37 Δάφνη ΑΘΗΝΑ

Τηλ./Fax: 2108222949
Κιν.: 6973828463
(Δημήτρης Στεφανίδης)

E-mail: panagiaevagelistria@gmail.com
Εναλλακτική ιστοσε­λίδα: www.noesi.gr/panagiaevangelistria

Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "Προνόησε" από το NOESI.gr :: www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι δυσκολίες μιας οικογένειας με αυτιστικό παιδί και η επίδραση στα αδέλφια. Εξελικτική διαδρομή των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξία: προσχολική, σχολική, μετασχολική ηλικία Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης του αυτισμού και της άνοιας.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.