Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ είναι ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό Σωματείο, παρέχει από το 1973 περίθαλ­ψη, επαγγελματικ­ή κατάρτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη και κοινωνική ενσωμάτωση σε άτομα ηλικίας όλων των ηλι­κιών με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες. Το 2009, αναγνωρίστηκε από τη Νο­μαρχία ως Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης για ΑμεΑ. Είναι πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης για τη λειτουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Επαγγελματικής Κα­τάρτισης (ΕΚΕΚ).

Σύντομο ιστορικό: Το 1923, ιδρύθηκε ο Σ.Π.Π., ως ΝΠΙΔ, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε ασθενείς ομάδες του πλη­θυσμού. Το 1942, ίδρυσε στην Κηφισιά τηn Παιδική Εστία, που κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου περιέθαλ­ψε παιδιά φυλακισμένων γυναικών. Ίδρυσε την "Παιδική Φωλιά" στο Χολαργό, που από το 1923 έως το 1970 παρεί­χε περίθαλ­ψη και στέγη σε αδενοπαθή (σημ.: πάθηση λεμφαδένων) παιδιά ηλικίας 3 έως 7 ετών. Από το 1970 έως το 1973 περιέθαλψε κωφά παιδιά από όλη την Ελλάδα.

Δράσεις - Υπηρεσίες

❸ Τμήμα Προκατάρτισης: Στοχεύει στην εκμάθηση κανόνων που αφορούν στην εργασιακή αγωγή, στη διερεύνηση – ανάπτυξη δεξιοτήτων και στον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων επαγγελματικής αποκατάστασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απόκτηση αυτονομίας και αυτοπεποίθησης.

❸ Τμήμα Επαγγελματι­κής Κατάρτισης: Στοχεύει στην παροχή βασικών επαγγελματικών γνώσεων. Λειτουργούν τα ακόλουθα Εργαστήρια: Αγγειοπλαστικής, Δερματοτεχνείας, Κατα­σκευής Ειδών Δώρου – Χειροτεχνίας, Εικαστικών Τεχνών, Ανθοκομίας – Κηποτεχνίας.

❸ Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης: Απασχολεί ΑμεΑ που δεν μπορούν να ενταχθούν άμε­σα στα Εργαστήρια επαγγελματική κατάρτισης και χρειάζεται να προετοιμαστούν κατάλλη­λα μέσω εργοθεραπευτικής αγωγής και άλλες συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

❺ Οικοτροφείο. Υπηρεσίες που πλαισιώνουν τα Τμήματα:

  • Ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα και φαρμακευτική αγωγή.
  • Εργοθεραπευτικό πρόγραμμα.
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες κοινωνικο­ποίησης και συμπεριφοράς.
  • Παροχή γεύματος και αποκατάσταση δυσκολιών σίτισης.
  • Πρόγραμμα ατομικής υγιεινής και αποκατάστασης συναφών δυσκο­λιών.
  • Ατομική και ομαδική άθληση.

Η μεταφορά των από και προς το σπίτι των ΑμεΑ γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Συλλόγου. Είναι αναγνωρισμένο Κέντρο Πρακτικής Άσκησης από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας των Α.Τ.Ε.Ι..

Επικοινωνία

Β. Μελά 1, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Τηλ.: 2106511432, 2106518719
Fax: 2106548174

E-mail: coveramea@gmail.com 
Ιστοσελίδα: www.coveramea.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Αρχείο: Email από Ευάγγελος Καζάζης (29 Απριλίου 2016 18:51). 

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.