Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

(?) Βρείτε κατάλληλο πλαίσιο (ρωτήστε μας)

Λογότυπο του δικτύου επαγγελματιών του NOESI.gr.Το NOESI.gr διαθέτει έναν μηχανισμό διαπίστευσης επαγγελματιών?1 με στόχο την αναζήτηση ιδιωτών για συνεργασία, όπως παράλληλη στήριξη, μαθησιακή υποστήριξη, δημιουργική απασχόληση, εξωτερικά προγράμματα, συμβουλευτική, κ.ά. Η διαδικασία είναι απλή. Τα διαπιστευμένα μέλη παρουσιάζουν το βιογραφικό τους στην πλατφόρμα www.noesi.gr/pro ενώ παράλληλα ένα μέλος της ομάδας μας βρίσκεται σε επαφή και επικοινωνία μαζί τους, με σκοπό τη διακίνηση των αιτημάτων για αναζήτηση επαγγελματιών ή υπηρεσιών. Η επαφή αυτή διευρύνεται και με την ανατροφοδότηση γονέων και επαγγελματιών για τις συνεργασίες που αναπτύσσονται μεταξύ τους.

Ο Οδηγός υπηρεσιών  του NOESI.gr παρουσιάζει τις παροχές σε Ελλάδα και Κύπρο.Επιπρόσθετα, διευρύνουμε τη δυνατότητα των γονέων να βρίσκουν το κατάλληλο πλαίσιο, στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με βάση τον Οδηγό υπηρεσιών?2 στους κύριους άξονες υπηρεσιών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία:

  1. Αρχική διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση.
  2. Κέντρα, δομές, προγράμματα τακτικής φοίτησης.
  3. Ελεύθερος χρόνος, αθλητισμός, εκδρομές.
  4. Αυτόνομη διαβίωση, Στέγες και Οικοτροφεία.

Τι χρειάζεται να κάνετε;

Εάν αναζητάτε κάποιο νέο πλαίσιο – δομή, επικοινωνήστε με την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο, πείτε μας για το προφίλ του πλαισίου που αναζητάτε. Πείτε μας ενδεικτικά για τη διάγνωση, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του ατόμου που αναζητά υπηρεσίες και προγράμματα, το είδος της υπηρεσίας, τους τομείς όπου πρέπει να εστιάζει η υποστήριξη, το ωράριο και την οικονομική ή μη συμμετοχή (π.χ. δημόσιο, μη κερδοσκοπικό, δημοτικό, ιδιωτικό πλαίσιο κ.ο.κ.).

Πώς λειτουργεί η συμβουλευτική;

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σας, γραπτώς, τηλεφωνικά ή σε μία συνάντηση (αν κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο), αφού διερευνήσουμε όλες τυχόν τις επιλογές σας. Θα σας αποστείλουμε μία περιγραφή – παρουσίαση με τις επιλογές, που πιστεύουμε ότι ταιριάζουν στο πλαίσιο που αναζητάτε. Π.χ. εάν αναζητάτε Κέντρο με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε μία ευρύτερη περιοχή, θα σας πούμε τι υπάρχει και πώς μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα διαθέσιμα Κέντρα ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Μπορεί ακόμη να κάνουμε μία προεργασία αυτής της επικοινωνίας από μέρους σας, ώστε να σας φέρουμε σε επικοινωνία με συγκεκριμένα αρμόδια άτομα εντός των φορέων.

Θυμηθείτε ότι οι υπηρεσίες όπου παραπέμπουμε καταχωρούνται από την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ", στους εξής τομείς:

σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, τις οποίες η ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο επισκέπτεται σε τακτική βάση?3, ώστε να μπορούμε να συστήνουμε με ασφάλεια και αξιόπιστο τρόπες τις υπηρεσίες που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση.

Εάν χρειαστεί, μπορούμε να σας στείλουμε ηλεκτρονικά την πλήρη — αναλυτική ή συνοπτική?4 — έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Προνόησε" για να μελετήσετε αναλυτικά όλες τις επιλογές σας. Μπορείτε να δείτε εδώ εάν τις υπηρεσίες σε χάρτη?5.

Ποιο είναι το όφελος;

Ίσως οι επιλογές μας, συνδράμουν την προσπάθειά σας να βρείτε το κατάλληλο πλαίσιο. Επίσης, η περαιτέρω αναζήτησή σας στη βάση των προτάσεων μας μπορεί να σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τους φορείς και τις υπηρεσίες τους, που μπορείτε αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ώστε να δώσετε μία εικόνα με τα δικά σας μάτια.

Πώς γίνονται οι παραπομπές;

Η ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο μελετά διαρκώς τις διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τώρα, με εφόδιο των Οδηγό υπηρεσιών αλλά και τα μέλη - επαγγελματίες στις συνεργατικές ομάδες, ενώνουμε δυνάμεις για να παρέχουμε ακόμη περισσότερες προτάσεις και επιλογές για φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και νομικά πρόσωπα (οργανισμούς - εταιρείες) που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντας υπηρεσίες στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Πώς παρέχεται η υπηρεσία;

Η προσπάθεια της νόησης στο διαδίκτυο να συνδράμει την αναζήτηση του κατάλληλου πλαισίου για άτομα με αναπηρία και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν σε συμβουλευτική βάση.

Η συνεργασία με τους γονείς για να προτείνουμε το κατάλληλο πλαίσιο, μας βοηθά να αξιοποιήσουμε καλύτερα τoν Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" — το μεγαλύτερο πρόγραμμα διαρκούς δράσης από το NOESI.gr — και να τον προσαρμόσουμε στις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων.

Εάν θέλετε να διαβάσετε (πολλά) περισσότερα για την προσπάθεια του NOESI.gr να συνδράμει στην ενημέρωση, τη δικτύωση ανθρώπων και υπηρεσιών, τη συμβουλευτική και υποστήριξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μπορείτε να δείτε τoν Οδηγό Κοινωνικής Ευθύνης του NOESI.gr με τίτλο "Κοιτάζοντας τις υπηρεσίες μας"?6.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω;

Μπορείτε να υποβάλλετε το ερώτημά σας σχετικά με το προφίλ του φορέα, της δομής ή γενικότερα της υπηρεσίας που αναζητείτε επικοινωνώντας με το NOESI.gr από την ιστοσελίδα www.noesi.gr/contact. Εφόσον λάβουμε το μήνυμά σας, θα λάβετε άμεσα ένα σύντομο μήνυμα ειδοποίησης και εντός λίγων ημερών θα σας απαντήσουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις μας.

Με εκτίμηση,

'Αγγελος Γ. Κουτουμάνος
Κοινωνικός Λειτουργός
Δ/ντής NOESI.gr — Η Νόηση στο διαδίκτυο :)

Οδηγός Υπηρεσιών από το NOESI.grΜπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/book/welfare

Δείτε ακόμη περισσότερα άρθρα που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο(?) και μπορεί να βρείτε ενδιαφέροντα:

  1. Τι είναι η διαπίστευση επαγγελματιών και τι παρέχει;
  2. Δείτε τον Οδηγό υπηρεσιών
  3. Τι είναι ο Οδηγός υπηρεσιών και πώς οργανώνεται;
  4. Ποιες είναι οι διαθέσιμες εκδόσεις του Οδηγού υπηρεσιών;
  5. Δείτε τον Οδηγό υπηρεσιών σε χάρτη Κοιτάζοντας τις υπηρεσίες μας 2004 - 2016 | Οδηγός ΕΚΕ

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι δυσκολίες μιας οικογένειας με αυτιστικό παιδί και η επίδραση στα αδέλφια. Εξελικτική διαδρομή των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξία: προσχολική, σχολική, μετασχολική ηλικία Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης του αυτισμού και της άνοιας.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.