ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

Ιδρύθηκε το 1991, από την "Ένωση Γονέων – Κηδεμόνων και Φίλων Απρο­σάρμοστων Ατόμων", σε κτί­ριο που παραχώρησε ο ΟΤΕ, με σκοπό την πα­ροχή υπηρεσιών προς παιδιά με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Είναι ειδι­κώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό Σωματείο. Το 2001, ιδρύθηκε ο Σύλ­λογος Φίλων Ζωοδόχου Πηγής, με στόχο την ηθική και υλι­κή υποστήριξη του έργου του. Το 2002, ξεκίνησε το Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό και συνα­φείς αναπτυξιακές διαταραχές και παράλληλα ιδρύθηκε ο ομώνυ­μος Αθλητικός Όμιλος. Σήμερα λειτουργούν Κέντρο Ημέρας, Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ξενώνας, προγράμματα διακοπών και ελεύθε­ρου χρόνου, και επαγγελματικής ένταξης ΑμεΑ.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Κέντρο Ημέρας: Για άτομα με αυτισμό και διάχυτες αναπτυξια­κές διαταραχές.

❸ Προκατάρτιση – επαγγελματική κατάρτι­ση:

 • Υφαντική – Κοπτική – Ραπτική
 • Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική – Τραπε­ζοκομία
 • Κηπουρική – Ανθοκομία – Δενδροκομία
 • Εικαστικές Τέχνες – Κεραμική – Αγγειο­πλαστική
 • Χειροτεχνία – Συσκευασία
 • Κυλικείο
 • Τμήμα Προβολής και Προώθησης

❹ Ετήσιο 15θήμερο θερινών διακοπών.

❺ Ξενώνας Στήριξης: Στεγάζεται σε μισθω­μένο διαμέρισμα και φι­λοξενεί 4 άτομα, διαφορετικά κάθε εβδομάδα.

❻ Προώθηση στην απασχόληση.

❻ Λοιπές δραστηριότητες:

 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμινα­ρίων και ημερίδων
 • Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ, ΑΕΙ.
 • Εκδόσεις βιβλίων

Ειδικά θεραπευτικά τμήματα:

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθερα­πεία
 • Μουσικοθεραπεία
 • Δραματοθεραπεία
 • Θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών

Λοιπές δραστηριότητες που πλαισιώνουν τα παραπάνω:

 • Κυκλοφοριακή αγωγή και ανάπτυξη κοι­νωνικών δεξιοτήτων.
 • Ατομική αγωγή και αυτοεξυπηρέτη­ση.
 • Συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις.
 • Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έκφρασης, δη­μιουργίας και συμμετοχή σε καλλιτεχνι­κές διοργανώσεις (θεατρική ομάδα).
 • Επισκέψεις, εκδρομές, εκδηλώσεις με στόχο την κοινωνικοποίηση και ψυχαγω­γία.

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες σε 50 άτο­μα με νοητική υστέρηση και αυτισμό, ηλικίας από 14 ετών και άνω. Χρηματο­δοτείται από εθνικούς και ευρω­παϊκούς πόρους, δωρεές και χορηγίες, πωλήσεις προϊ­όντων των εργαστηρίων κ.α.. Λαμ­βάνει μέρος σε διάφορα εθνικά ευρω­παϊκά προγράμματα και ανα­πτύσσει σει­ρά συνεργασιών με φορείς της τοπι­κής και ευρύτερης κοινότητας.

Επικοινωνία

Μικράς Ασίας, Σταθμός Α/Τ ΟΤΕ Νέα Αλικαρνασσός 716 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ

Τηλ.: 2810344094, 2810224699

Fax: 2810344094

E-mail: zoodohos@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.zoodohos.com

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.