Τιμοκατάλογος συνδρομητικών υπηρεσιών και εργαλειοθήκη διαπιστευμένων μελών

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες συνδρομητικές υπηρεσίες του noesi.gr για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι γονείς και τα Ειδικώς Αναγνωρισμένα ως Φιλανθρωπικά Σωματεία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δωρεάν. Μάθετε περισσότερα.

Εξώφυλλο του δικτύου επαγγελματιών του NOESI.gr.

Μείωση τιμών συνδρομητικών υπηρεσιών για επαγγελματίες - μέλη. Δείτε: Εικόνα συνδέσμου προς επίσκεψη.​ noesi.gr/pro/prosfores

Συνοπτική παρουσίαση υπηρεσιών συνδρομητών για επαγγελματίες - ιδιώτες και φορείς - οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες σε ευπαθείς κοιν. ομάδες.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΟΣ NOESI.gr
COWORK
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
JOBS
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
PRO
ΕΙΔΙΚΟΙ
SPECIALS
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΕΛ.
PRONOISE
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NOUSFEED
Κόστος σε € ανά υπηρεσία 36,50 / έτος 24,99 / μήνα1 49,60 / 6μηνο2 99,20 έτος4 148,80 / έτος
(49,60 3μ, 99,20 6μ)
619,99 / έτος
(198,40 3μ, 349,99 6μ)
Ενημέρωση για αγγελίες, προκηρύξεις Cloud
προκηρύξεις
E-mail
αγγελίες
- Cloud
προκηρύξεις
- -
Επικοινωνία με όλα τα μέλη - v - - - -
Καταχώρηση σε ιστοσελίδα μας - - v3
κατάλογος επαγγ/τιών
v3
προσωπικό επαγγ. προφίλ
v
αποκλειστική σελίδα
v
SEO timeline, Maps
Προβολή δράσης 49,60 € - v
-50% έκπτωση
2 / έτος 4 / έτος Απεριόριστα *
Προβολή Banner (10ημ.) 99,20 € v v
-50% έκπτωση
v
-50% έκπτωση
v
-50% έκπτωση
3+3 / έτος
Προβολή σε ενημερ. δελτίο 99,20 € v v
-50% έκπτωση
v
-50% έκπτωση
v
-50% έκπτωση
6+6 / έτος
Πρόσβαση σε Αρχείο Coworking v - - - - -
Συμμετοχή σε συναντήσεις μελών v 24,99 €
επιστρέφεται
24,99 €
επιστρέφεται
v - -
Νέο! Εργασία on the go στα γραφεία noesi.gr5 19,99 €
/ μήνα
24,99 €
/ μήνα
24,99 €
/ μήνα
19,99 €
/ μήνα
- -

Οι τιμές στον τιμοκατάλογο (πίνακα) συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). (1) Η ελάχιστη διάρκεια πρόσβασης το τρέχον διάστημα είναι δύο μήνες (49,98€) ενώ, παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα αναδρομικής πρόσβασης σε αγγελίες που έχουν ήδη αναρτηθεί έως 15 ημέρες πίσω (24,99€). (2) Οι προσφορές + ισχύουν όλο τον χρόνο υπό προϋποθέσεις, λ.χ. για συγκεκριμένες περιοχές (εκτός Αττικής) ή λ.χ. για υπηρεσίες με συγκεκριμένα διαπιστευτήρια (υψηλό επίπεδο σπουδών, κατάρτισης, εξοπλισμού κ.ά.). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις υφίσταται χρέωση έως 99,20€, επιπλέον της συνδρομής, για την αρχική καταχώρηση ως διαπιστευμένο μέλος. Δείτε αναλυτικά τις προσφορές ή ρωτήστε μας. (3) H καταχώρηση του βιογραφικού στον κατάλογο επαγγελματιών www.noesi.gr/pro είναι προαιρετική και προσφέρεται σε εξάμηνες / ετήσιες συνδρομές. (4) Η προσφορά για μέλη SPECIALS ισχύει για άτομα με υψηλή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και παρέχει 12μ PRO + 12μ COWORK. Ρωτήστε μας.

  • Λίγα λόγια για τη συνδρομητική πρόσβαση :)

Οι παροχές συνδρομητών αφορούν φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες) ή νομικά πρόσωπα (φορείς) που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, θεραπείας, αποκατάστασης. Πρόκειται για την πιο άμεση συμμετοχή (διαπίστευση) και οικονομική προβολή σε SEO ιστοσελίδες του noesi.gr. Διαφορετικά, ζητήσετε πλήρη οικονομική προσφορά.

  • Τα μέλη των συνεργατικών ομάδων ®—COWORK έχουν πρόσβαση στην Αρχειοθήκη — Εργαλειοθήκη, τις Προκηρύξεις και τις Ημερίδες on the Cloud, την δυνατότητα προσωπικού επαγγελματικού E-mail με την κατάληξη @noesi.gr. Η πρόσβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Το πληρωτέο ποσό είναι 36,50€ / έτος. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®JOBS λαμβάνουν όλες τις αγγελίες ιδιωτών καθημερινά στο E-mail τους, με τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Η πρόσβαση έχει διάρκεια έναν (1) ημερολογιακό μήνα αλλά και αναδρομικά για αγγελίες που έχουν ήδη διακινηθεί (αναρτηθεί έως πριν 15 ημέρες) με επιπλέον κόστος 24,99€. Δείτε τρέχουσες αγγελίες.
  • Στα μέλη ®—ΡRΟ προσφέρεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν στον κατάλογο επαγγελματιών. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια έξι (6) μηνών, με συνδρομή 49,60€. Μάθετε περισσότερα.
  • Στα μέλη ®—SPECIALS παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρήσουν το επαγγελματικό προφίλ τους σε μία προσωπική ιστοσελίδα τους, που φιλοξενείται στο www.noesi.gr, παράλληλα με την καταχώρηση στους χάρτες και στον κατάλογο επαγγελματιών. Επίσης, προσφέρεται δωρεάν μία συνδρομή ®COWORKING αξίας 36,50€. Είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική η ύπαρξη μπλοκ αποδείξεων (ΑΠΥ) από τους επαγγελματίες. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) μήνες) με συνδρομή 99,20€. Μάθετε περισσότερα.
  • (5) Νέο! Η "Εργασία on the go" στα γραφεία noesi.gr περιορίζεται στην Κυψέλη (Φορμίωνος) ή το Μοναστηράκι (Ψυρρή) πρωινά ή απογεύματα (έως 21:00). Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές αυτές.
  • Τα μέλη ®—PRONOISE έχουν εταιρική ιστοσελίδα παρουσίασης. Στο διάστημα της καταχώρησης, τα μέλη – νομικά πρόσωπα μπορούν να αναρτούν χωρίς περαιτέρω χρέωση ανακοινώσεις, αγγελίες, εκδηλώσεις, ενώ τους προσφέρονται δωρεάν πακέτα προβολής των αναρτήσεών τους. Η δωρεάν καταχώρηση banner (10 ημέρες) ενεργοποιείται με την πρώτη καταχώρηση διαφημιστικού χώρου προβολής που εξοφλούν οι συνδρομητές, με ελάχιστη διάρκεια 10 ημερών (10+10 ημέρες). Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια τριών (3) μηνών, αν και προτείνουμε διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με συνδρομή 148,80€ (120€ + ΦΠΑ 24%). Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®—ΝOUSFEED παρουσιάζουν, με την τεχνική υποστήριξη του NOESI.gr, ανακοινώσεις σε όλα τα σχετικά σημεία των ιστοσελίδων. Σε ετήσια βάση, η συνδρομή αυτή προσφέρει απεριόριστες αναρτήσεις δράσεων και αγγελιών. Σε ό,τι αφορά αυτές τις αναρτήσεις ισχύει πολιτική ορθής χρήσης με συνιστώμενο όριο μία ανά δύο εβδομάδες. Για την περαιτέρω προβολή τους, παρέχονται, ενσωματωμένες στο κόστος της συνδρομής, 3 προβολές banner (εικόνας) και 3 προβολές ανακοινώσεων (κειμένου) στην κεντρική σελίδα για διάστημα 10 ημερών έκαστη, 6 αποκλειστικές προβολές και 6 υπενθυμίσεις (teasers) μέσω ενημερωτικού δελτίου. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές αυτές.

Η Αρχειοθήκη – Eργαλειοθήκη του noesi.gr για συνεργατικούς επαγγελματίες περιλαμβάνει: Δυνατότητα προσωπικής Ενδοεπικοινωνίας με όλα τα μέλη του noesi.gr, πρόσβαση στις Προκηρύξεις και Ημερίδες on the Cloud και στους Οδηγούς διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών, κ.ά. με προσωπικό λογ/σμό σας στο εταιρικό Google ®Drive του noesi.gr (για να αναζητήσετε ό,τι θέλετε, όταν το θέλετε), συμμετοχή στα LIVE ®Nousletters, ευκαιρίες δωρεάν κατάρτισης ®FreePass, επαγγελματικό / εταιρικό ®GMail με το όνομά σας με την κατάληξη @noesi.gr (προαιρετικό).

  • Το επαγγελματικό E-mail με το όνομά σας και την κατάληξη @noesi.gr παρέχεται από την Google (GMail) σε συνδυασμό με επαγγελματικό λογ/σμό G Suite (πρώην Google Apps for Education). Παρέχεται κατόπιν συνεννότησης.
  • Οι δωρεάν θέσεις κατάρτισης προκύπτουν από εκπαιδευτικές ημερίδες και Σεμινάρια που οργανώνουν τρίτοι φορείς και είναι διαθέσιμες στα μέλη με γνώμονα το συνολικό ποσό της 12μηνης συνδρομής τους.

Κόστος αρχικής καταχώρησης: Κατά την αρχική καταχώρηση, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές ως προς την διάρκεια της καταχώρησης, εφόσον έχουν κλείσει κάποιες επιλογές (π.χ. τρίμηνες συνδρομές). Επίσης, τα νέα μέλη ®—SPECIALS και ®—PRONOISE ενδέχεται να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος από 40€ έως 80€ (+ ΦΠΑ 24%) για την κατασκευή της εταιρικής ιστοσελίδας και τη διαχείριση του λογαριασμού μέλους, που θα φιλοξενηθεί στο noesi.gr.

Ανανεώσεις συνδρομών και επαναξιολόγηση αιτήσεων: Κατά την ανανέωση της συνδρομής, είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές: μηνιαίας, εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας. Επιτυχής θεωρείται η ανανέωση που γίνεται εγκαίρως, πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Εκπρόθεσμη ανανέωση, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του noesi.gr, ενδέχεται να επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος (διαχείρισης λογαριασμού) ή να επισύρει λιγότερες επιλογές στις διαθέσιμες συνδρομές. Με πρόσθετο κόστος (διαχείρισης λογαριασμού) επιβαρύνονται και οι αιτήσεις για διαπίστευση επαγγελματιών εντός 12μηνου από την προηγούμενη, σε περίπτωση που δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση (επικοινωνία) του αιτούντα / της αιτούσας προς την ομάδα της νόησης στο διαδίκτυο.

Το τελευταίο διάστημα, η ομάδα noesi.gr διαπίστευσε τριακόσιους πενήντα επαγγελματίες, που παρέχουν υπηρεσίες στο τρίπτυχο Εκπαίδευση — Υγεία — Πρόνοια, ενώ διαχειρίστηκε περισσότερα από 2.000 βιογραφικά σημειώματα. Μάθετε περισσότερα.