Τιμοκατάλογος συνδρομητικών υπηρεσιών και εργαλειοθήκη διαπιστευμένων μελών

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες συνδρομητικές υπηρεσίες του noesi.gr για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι γονείς και τα Ειδικώς Αναγνωρισμένα ως Φιλανθρωπικά Σωματεία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δωρεάν. Μάθετε περισσότερα.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Eπεκτείνουμε σημαντικά τον κατάλογο των βιογραφικών που παρουσιάζουμε (noesi.gr/pro) προσφέροντας:

 • 3 μήνες δωρεάν πρόσβαση στις αγγελίες (αξίας 75 ευρώ) για όσους επιλέξουν τη δωδεκάμηνη καταχώρηση με 124 ευρώ.
 • 1 μήνα δωρεάν πρόσβαση στις αγγελίες (αξίας 25 ευρώ) για όσους επιλέξουν την εξάμηνη καταχώρηση με 62 ευρώ.

Μάθετε περισσότερα: Εικόνα συνδέσμου προς επίσκεψη.​ noesi.gr/pro/prosfora

  Οι προσφορές 1+1 και 3+3 ισχύουν υπό προϋποθέσεις. Ρωτήστε μας.
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΟΣ NOESI.gr
  COWORK
  ΑΓΓΕΛΙΕΣ
  JOBS
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
  PRO
  ΕΙΔΙΚΟΙ
  SPECIALS
  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΕΛ.
  PRONOISE
  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  NOUSFEED
  Κόστος σε € ανά υπηρεσία 36,50 / έτος
  (+ αγγελίες online)
  25 / μήνα
  (1+1 δωρέαν)
  62 / 6μηνο
  (3+3 δωρεάν)
  124 / έτος
  (δωρεάν COWORK)
  148,80 / έτος
  (διαθ. 3μ, 6μ, 12μ)
  620 / έτος
   
  Ενημέρωση για αγγελίες, προκηρύξεις Cloud
  προκηρύξεις
  E-mail
  αγγελίες ιδιωτών
  - Cloud
  προκηρύξεις
  - -
  Επικοινωνία με όλα τα μέλη v v
  επικ/νία με μέλη
  v
  επικ/νία με μέλη
  v - -
  Καταχώρηση σε ιστοσελίδα μας - - v
  κατάλογος επαγγ/τιών
  v
  προσωπικό επαγγ. προφίλ
  v
  αποκλειστική σελίδα
  v
  SEO page, Maps
  Προβολή εκδήλωσης 49,60 € - v
  -50% έκπτωση
  2 / έτος 4 / έτος Απεριόριστα *
  Προβολή Banner (10ημ.) 99,20 € v v
  -75% έκπτωση
  v
  -50% έκπτωση
  1 / έτος 3+3 / έτος
  Προβολή σε ενημερ. δελτίο 99,20 € v v v
  -50% έκπτωση
  v
  -50% έκπτωση
  6+6 / έτος
  Πρόσβαση σε Αρχείο Co-working v - - v - -
  Συμμετοχή στη διμηνιαία συνάντηση 20 € 25 €
  επιστρέφεται
  20 €
  επιστρέφεται
  20 €
  επιστρέφεται
  - -
  Νέο! Εργασία στα γραφεία noesi.gr v - - v - -

  Προτείνετε, σας ακούμε :) Οι τιμές στον νέο τιμοκατάλογο (πίνακα) συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). Τα φυσικά πρόσωπα - συνδρομητές υποβάλλουν βιογραφικό, η καταχώρηση του οποίου στον κατάλογο επαγγελματιών www.noesi.gr/pro είναι προαιρετική και προσφέρεται στις εξάμηνες και ετήσιες συνδρομές. Για συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. εκτός Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κρήτης) ή υπηρεσίες με συγκεκριμένα διαπιστευτήρια (π.χ. υψηλό επίπεδο σπουδών, κατάρτισης, εξοπλισμού) προσφέρεται δωρεάν το μισό διάστημα στις εξάμηνες / μηνιαίες συνδρομές (ή -50% έκπτωση).

  Λίγα λόγια για τη συνδρομητική πρόσβαση :)

  Οι παροχές συνδρομητών αφορούν φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες) ή νομικά πρόσωπα (φορείς) που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, θεραπείας, αποκατάστασης. Πρόκειται για την πιο άμεση συμμετοχή (διαπίστευση) και οικονομική προβολή σε SEO ιστοσελίδες του noesi.gr. Διαφορετικά, ζητήσετε πλήρη οικονομική προσφορά.

  • Τα μέλη των συνεργατικών ομάδων ®COWORK έχουν πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη (νέο με τις προκηρύξεις on the Cloud) και την Ενδοεπικοινωνία με όλα τα μέλη του noesi.gr (ακόμη και όσα αναρτούν αγγελίες). Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Το πληρωτέο ποσό είναι 36,50€ / έτος. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®JOBS λαμβάνουν όλες τις αγγελίες ιδιωτών καθημερινά στο E-mail τους, με τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια έναν (1) ημερολογιακό μήνα αλλά μπορεί να επεκταθεί μέσω της προσφοράς 1+1 μήνας, με συνδρομή 25€. Δείτε τρέχουσες αγγελίες.
  • Στα μέλη ®ΡRΟ προσφέρεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν στον κατάλογο επαγγελματιών. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια έξι (6) μηνών, με συνδρομή 62€. Μάθετε περισσότερα.
  • Στα μέλη ®SPECIALS παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρήσουν το επαγγελματικό προφίλ τους σε μία προσωπική ιστοσελίδα τους, που φιλοξενείται στο www.noesi.gr, παράλληλα με την προβεβλημένη καταχώρηση στους χάρτες και στον κατάλογο επαγγελματιών. Επίσης, προσφέρεται δωρεάν μία συνδρομή ®COWORKING αξίας 36,50€. Είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική η ύπαρξη μπλοκ αποδείξεων (ΑΠΥ) από τους επαγγελματίες. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) μήνες) με συνδρομή 124€ (100€ + ΦΠΑ 24%). Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®PRONOISE έχουν εταιρική σελίδα παρουσίασης. Στο διάστημα της καταχώρησης, τα μέλη - νομικά πρόσωπα μπορούν να αναρτούν χωρίς περαιτέρω χρέωση ανακοινώσεις, αγγελίες, εκδηλώσεις, ενώ τους προσφέρονται δωρεάν πακέτα προβολής των αναρτήσεών τους. Η δωρεάν κατάχωρηση banner (10 ημέρες) ενεργοποιείται με την πρώτη καταχώρηση διαφημιστικού χώρου προβολής που εξοφλούν οι συνδρομητές, με ελάχιστη διάρκεια 10 ημερών (10+10 ημέρες). Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια τριών (3) μηνών, αν και προτείνουμε διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με συνδρομή λόγω της προσφοράς 124€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% από 148,80€ (120€ + ΦΠΑ 24%). Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®ΝOUSFEED παρουσιάζουν, με την τεχνική υποστήριξη του NOESI.gr, ανακοινώσεις σε όλα τα σχετικά σημεία των ιστοσελίδων. Σε ετήσια βάση, η συνδρομή αυτή προσφέρει απεριόριστες αναρτήσεις δράσεων και αγγελιών. Για την περαιτέρω προβολή τους, παρέχονται, ενσωματωμένες στο κόστος της συνδρομής, 3 προβολές banner (εικόνας) και 3 προβολές ανακοινώσεων (κειμένου) στην κεντρική σελίδα για διάστημα 10 ημερών έκαστη, 6 αποκλειστικές προβολές και 6 υπενθυμίσεις (teasers) μέσω ενημερωτικού δελτίου. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές αυτές.

  Η Εργαλειοθήκη του NOESI.gr για συνεργατικούς επαγγελματίες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση περιλαμβάνει: Δυνατότητα προσωπικής Ενδοεπικοινωνίας με όλα τα μέλη του noesi.gr, πρόσβαση στις Προκηρύξεις και Ημερίδες on the Cloud και στους Οδηγούς διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών, κ.ά. με προσωπικό λογ/σμό σας στο εταιρικό Google ®Drive του noesi.gr (για να αναζητήσετε ό,τι θέλετε, όταν το θέλετε), συμμετοχή στα LIVE ®Nousletters, ευκαιρίες δωρεάν κατάρτισης ®FreePass, επαγγελματικό ®GMail με το όνομά σας με την κατάληξη @noesi.gr (προαιρετικό).

  • Το επαγγελματικό E-mail με το όνομά σας και την κατάληξη @noesi.gr παρέχεται από την Google (GMail) σε συνδυασμό με επαγγελματικό λογ/σμό G Suite (πρώην Google Apps for Education). Παρέχεται σε επιλεγμένα μέλη.
  • Οι δωρεάν θέσεις κατάρτισης προκύπτουν από εκπαιδευτικές ημερίδες και Σεμινάρια που οργανώνουν τρίτοι φορείς και είναι διαθέσιμες στα μέλη με γνώμονα το συνολικό ποσό της 12μηνης συνδρομής τους.

  Κόστος αρχικής καταχώρησης: Κατά την αρχική καταχώρησή σας, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές ως προς την διάρκεια της καταχώρησης, εφόσον έχουν κλείσει κάποιες θέσεις καταχώρησης (π.χ. δίμηνες ή τρίμηνες συνδρομές). Επίσης, τα νέα μέλη ®PRONOISE ενδέχεται να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος έως 80 € + ΦΠΑ 24% για την κατασκευή της εταιρικής ιστοσελίδας, που θα φιλοξενηθεί στο noesi.gr.

  Ανανεώσεις συνδρομών: Κατά την ανανέωση της συνδρομής, είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές: μηνιαίας (1+1), εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας. Επιτυχής θεωρείται η ανανέωση που γίνεται εγκαίρως, πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Εκπρόθεσμη ανανέωση, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του NOESI.gr, ενδέχεται να επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος (κατασκευής ιστοσελίδας) ή να επισύρει λιγότερες επιλογές στις διαθέσιμες συνδρομές.

  Το τελευταίο διάστημα, η ομάδα noesi.gr διαπίστευσε τριακόσιους πενήντα επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στο τρίπτυχο Εκπαίδευση — Υγεία — Πρόνοια, ενώ διαχειρίστηκε περισσότερα από 2.000 (!) βιογραφικά σημειώματα από το 2012 έως σήμερα. Μάθετε περισσότερα.
  Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
  Δείτε παλιά ...Nousletter!

  Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

  Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

  Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
   

  Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

  Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

  Μάθετε περισσότερα εδώ.