Τιμοκατάλογος παροχών συνδρομητών και εργαλειοθήκης διαπιστευμένων μελών

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες παροχές και την εργαλειοθήκη για μέλη / συνδρομητές — φυσικά και νομικά πρόσωπα — του noesi.gr. Οι γονείς και τα Ειδικώς Αναγνωρισμένα ως Φιλανθρωπικά Σωματεία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δωρεάν. Μάθετε περισσότερα. Για μεμονωμένη ή διακεκριμένη προβολή, δείτε: "Πώς μπορώ να καταχωρήσω διαφήμιση".

Άμεση πρόσβαση σε αγγελίες (JOBS) Ιουλίου ή Αυγούστου με 25€ (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ) χωρίς καταχώρηση βιογραφικού online.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΗ NOESI.gr
COWORK
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
PRO
ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΦΙΛ
SPECIALS
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΕΛ.
PRONOISE
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NOUSFEED
NEO! Μηνιαίο κόστος
(σε ετήσια βάση)
2,50
(30€)
7,50
(90€)
8,75
(105€)
10
(120€)
55
(660€)
Αγγελίες, προκηρύξεις στο E-mail σας - v v - -
Προσωπικό E-mail με κατάληξη @noesi.gr v - v - -
Ιστοσελίδα κοινή / SEO, Maps, News - v
(κοινή ιστοσελίδα SEO)
v
(SEO page, Maps)
v
(SEO page, Maps)
v
(SEO page, Maps)
Ανακοίνωση στην πλατφόρμα "Δράσεις" 40 € 40 € 4 / έτος
(νέο!)
4 / έτος
(νέο!)
Απεριόριστα
(νέο!)
Ανακοίνωση στην αρχική σελίδα (10ημ.) - 80 € 40 € 1 / έτος 3+3 / έτος
Προβολή σε ενημ. δελτίο Nousletter® - 80 € 40 € 40 € 6+6 / έτος
Εισήγηση στο LIVE
Nousletter®
- 320 € 160 € 160 € 80 €
Δωρεάν συμμετοχή σε Σεμινάρια / Ημερίδες - v v - -
Πρόσβαση στην εργαλειοθήκη NOESI.gr v - v v -
Συμμετοχή στη διμηνιαία συνάντηση μελών (νέο!) v 20 € v - -

Οι τιμές στον πίνακα δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). Εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο. ΝΕΟ! Οι 3μηνες συνδρομές για την Αττική αφορούν νέα μέλη που επιθυμούν να διαπιστευτούν χωρίς να καταχωρήσουν το βιογραφικό τους online στον κατάλογο επαγγελματιών. Για συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. εκτός Αττικής) ή υπηρεσίες με συγκεκριμένα διαπιστευτήρια (π.χ. υψηλό επίπεδο σπουδών, κατάρτισης, εξοπλισμού) προσφέρεται εξάμηνη στην τιμή της τρίμηνης συνδρομής (37,20 €). Οι προσφορές ισχύουν υπό προϋποθέσεις. Η διαθεσιμότητα για τις συνεργατικές ομάδες noesi.gr είναι 900 θέσεις (απομένουν 880). Μάθετε περισσότερα για τις συνεργατικές ομάδες noesi.gr :)

Λίγα λόγια για τη συνδρομητική πρόσβαση :)

Οι παροχές συνδρομητών αφορούν φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες) ή νομικά πρόσωπα (φορείς) που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, θεραπείας, αποκατάστασης. Πρόκειται για την πιο άμεση συμμετοχή (διαπίστευση) και οικονομική προβολή σε SEO ιστοσελίδες του noesi.gr. Διαφορετικά, ζητήσετε πλήρη οικονομική προσφορά.

  • Όλα τα  μέλη - επαγγελματίες συμμετέχουν στη λίστα παραληπτών των αγγελιών και έχουν πρόσβαση στην εργαλειοθήκη του NOESI.gr. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®ΡΡΟ / ®SPECIALS έχουν πρόσβαση στις αγγελίες με παρουσίαση βιογραφικού στον κατάλογο επαγγελματιών και προσωπική σελίδα παρουσίασης αντίστοιχα. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®PRONOISE έχουν εταιρική σελίδα παρουσίασης. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®ΝOUSFEED παρουσιάζουν, με την τεχνική υποστήριξη του NOESI.gr, ανακοινώσεις σε όλα τα σχετικά σημεία των ιστοσελίδων. Οι δωρεάν προβολές αφορούν απεριόριστες αναρτήσεις δράσεων και αγγελιών, 3 προβολές banner (εικόνας) και 3 προβολές ανακοινώσεων (κειμένου) στην κεντρική σελίδα, 6 αποκλειστικές προβολές και 6 υπενθυμίσεις (teasers) μέσω ενημερωτικού δελτίου. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές αυτές.

Η Εργαλειοθήκη του NOESI.gr για επαγγελματίες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση περιλαμβάνει: Δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με όλα τα μέλη του noesi.gr, Οδηγοί διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών, κ.ά. στο προσωπικό σας Google ®Drive (για να αναζητήσετε ό,τι θέλετε όταν το θέλετε), συμμετοχή στα LIVE ®Nousletters, δωρεάν κατάρτιση ®FreePass, επαγγελματικό ®GMail με το όνομά σας με την κατάληξη @noesi.gr.

  • Το επαγγελματικό E-mail με το όνομά σας και την κατάληξη @noesi.gr παρέχεται από την Google (GMail) σε συνδυασμό με επαγγελματικό λογ/σμό G Suite (πρώην Google Apps for Education).
  • Οι δωρεάν θέσεις κατάρτισης προκύπτουν από εκπαιδευτικές ημερίδες και Σεμινάρια που οργανώνουν τρίτοι φορείς και είναι διαθέσιμες στα μέλη με γνώμονα το συνολικό ποσό της 12μηνης συνδρομής τους.

Περισσότερα για τις υπηρεσίες μας :)

Κόστος αρχικής καταχώρησης: Στο πρόγραμμα ®Pronoise ενδέχεται να επιβαρύνεστε με πρόσθετο κόστος έως 80 € για την κατασκευή της ιστοσελίδας.

Ανανεώσεις συνδρομών: Κατά την ανανέωση της συνδρομής, είναι εφικτή 3μηνη, 6μηνη ή 12μηνη ανανέωση. Επιτυχής θεωρείται η ανανέωση που γίνεται εγκαίρως, πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Εκπρόθεσμη ανανέωση, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του NOESI.gr, ενδέχεται να επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος έως 80 €.

Σημαντική σημείωση: Για μέλη που εγγράφηκαν συνδρομητές πριν την 11/03/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τιμοκαταλόγου, ισχύει ο τιμοκατάλογος σε αυτή την ιστοσελίδα από την 01/12/2013. Ο παρών τιμοκατάλογος βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση και οι τιμές του αναθεωρούνται, με γνώμονα την αναλογία προσφοράς / ζήτησης.

Το τελευταίο διάστημα η επισκεψιμότητα του noesi.gr ξεπερνά τις 120.000 επισκέψεις ανά μήνα - με 79% από μηχανές αναζήτησης Δείτε την αύξηση τη νέα σχολική χρονιά.
Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;