Τιμοκατάλογος παροχών συνδρομητών και εργαλειοθήκης διαπιστευμένων μελών

Εικόνα NOESI.gr

Παρακάτω βλέπετε τις διαθέσιμες παροχές και την εργαλειοθήκη για μέλη / συνδρομητές — φυσικά και νομικά πρόσωπα — του noesi.gr. Οι γονείς και τα Ειδικώς Αναγνωρισμένα ως Φιλανθρωπικά Σωματεία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δωρεάν. Μάθετε περισσότερα.

  Νέος τιμοκατάλογος σε ισχύ από 12/08/2017 με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένες υπηρεσίες.

  Τιμοκατάλογος υπηρεσιών συνδρομητών NOESI.gr
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΟΣ NOESI.gr
  COWORK
  ΑΓΓΕΛΙΕΣ
  JOBS
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
  PRO
  ΕΙΔΙΚΟΙ
  SPECIALS
  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΕΛ.
  PRONOISE
  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  NOUSFEED
  Κόστος σε € ανά υπηρεσία 36,50 / έτος
  (+ αγγελίες online)
  25 / δίμηνο
  (μείωση τιμής έως 10/09)
  62 / εξάμηνο
  (μείωση τιμής έως 10/09)
  124 / έτος
  (δώρο COWORK)
  124 / έτος
  (μείωση τιμής έως 10/09)
  620 / έτος
  (δώρο 120€ Google Ads)
  Αγγελίες στο E-mail, Προκηρύξεις στο Cloud v
  online
  v v v - -
  Προσωπικό E-mail με κατάληξη @noesi.gr v - - v - -
  Ιστοσελίδα κοινή / SEO, Maps, News - - v
  κοινή SEO page
  v
  SEO page, Maps
  v
  SEO page, Maps
  v
  SEO page, Maps
  Προβολή εκδήλωσης 49,60 € - v
  (-50% έκπτωση)
  2 / έτος 4 / έτος Απεριόριστα *
  Προβολή Banner (10ημ.) 99,20 € v v
  (-75% έκπτωση)
  v
  (-50% έκπτωση)
  1 / έτος 3+3 / έτος
  Προβολή σε ενημερωτικό δελτίο 99,20 € v v v
  (-50% έκπτωση)
  1 / έτος
  (νέο δωρεάν)
  6+6 / έτος
  Πρόσβαση σε Εργαλειο-θήκη, Ενδο-επικοινωνία , v
  (όχι Freepass)
  - v v - -
  Συμμετοχή στη διμηνιαία συνάντηση μελών 20 € 25 €
  επιστρέφεται
  20 €
  επιστρέφεται
  20 €
  επιστρέφεται
  - -

  Προτείνετε, σας ακούμε :) Οι τιμές στον νέο τιμοκατάλογο (πίνακα) συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (24%). Για συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. εκτός Αττικής) ή υπηρεσίες με συγκεκριμένα διαπιστευτήρια (π.χ. υψηλό επίπεδο σπουδών, κατάρτισης, εξοπλισμού) προσφέρεται ετήσια συνδρομή στην τιμή της εξάμηνης. Τα φυσικά πρόσωπα - συνδρομητές υποβάλλουν βιογραφικό, η καταχώρηση του οποίου στον κατάλογο επαγγελματιών www.noesi.gr/pro είναι προαιρετική αλλά προσφέρεται δωρεάν στις εξάμηνες και ετήσιες συνδρομές.

  Λίγα λόγια για τη συνδρομητική πρόσβαση :)

  Οι παροχές συνδρομητών αφορούν φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες) ή νομικά πρόσωπα (φορείς) που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, θεραπείας, αποκατάστασης. Πρόκειται για την πιο άμεση συμμετοχή (διαπίστευση) και οικονομική προβολή σε SEO ιστοσελίδες του noesi.gr. Διαφορετικά, ζητήσετε πλήρη οικονομική προσφορά.

  • Τα μέλη των συνεργατικών ομάδων ®COWORK έχουν πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη (νέο με τις προκηρύξεις on the Cloud) και την Ενδοεπικοινωνία με όλα τα μέλη του noesi.gr (ακόμη και όσα αναρτούν αγγελίες). Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Το πληρωτέο ποσό είναι 36,50€ / έτος. Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®JOBS λαμβάνουν όλες τις αγγελίες ιδιωτών και τις προκηρύξεις οργανισμών (φορέων) καθημερινά στο E-mail τους, με τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια έναν (1) μήνα αλλά μπορεί να επεκταθεί μέσω της προσφοράς 1+1 μήνας, με συνδρομή 25€. Προσφορά: Το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα λαμβάνετε δωρεάν και τις αγγελίες του ίδιου και του επόμενου μήνα (1+1 μήνας δώρο). Μετά το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα, η προσφορά λήγει αλλά έχετε αναδρομική πρόσβαση σε όλες τις αγγελίες που έχουν διακινηθεί έως και ένα μήνα πριν και όσες ακόμη διακινηθούν εντός του ίδιου μήνα. Μάθετε περισσότερα.
  • Στα μέλη ®ΡΡΟ επιπροσθέτως των παραπάνω προσφέρεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν στον κατάλογο επαγγελματιών. Η καταχώρηση του βιογραφικού στον κατάλογο δεν είναι υποχρεωτική. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια έξι (6) μηνών, με συνδρομή 62€. Μάθετε περισσότερα.
  • Στα μέλη ®SPECIALS παρέχεται επιπροσθέτως των παραπάνω η δυνατότητα να καταχωρήσουν το επαγγελματικό προφίλ τους σε μία προσωπική ιστοσελίδα τους, που φιλοξενείται στο www.noesi.gr, παράλληλα με την προβεβλημένη καταχώρηση στους χάρτες και στους καταλόγους διαπιστευμένων μελών. Επίσης, προσφέρεται δωρεάν μία συνδρομή ®COWORKING αξίας 36,50€. Είναι επιθυμητή η ύπαρξη μπλοκ αποδείξεων (ΑΠΥ) από τους επαγγελματίες. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια δώδεκα (12) μήνες) με συνδρομή 124€ (100€ + ΦΠΑ 24%). Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®PRONOISE έχουν εταιρική σελίδα παρουσίασης. Στο διάστημα της καταχώρησης, τα μέλη - νομικά πρόσωπα μπορούν να αναρτούν χωρίς περαιτέρω χρέωση ανακοινώσεις, αγγελίες, εκδηλώσεις, ενώ τους προσφέρονται δωρεάν πακέτα προβολής των αναρτήσεών τους. Η πρόσβαση έχει ελάχιστη διάρκεια τριών (3) μηνών, αν και προτείνουμε διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με συνδρομή λόγω της προσφοράς 124€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% από 148,80€ (120€ + ΦΠΑ 24%). Μάθετε περισσότερα.
  • Τα μέλη ®ΝOUSFEED παρουσιάζουν, με την τεχνική υποστήριξη του NOESI.gr, ανακοινώσεις σε όλα τα σχετικά σημεία των ιστοσελίδων. Σε ετήσια βάση, η συνδρομή αυτή προσφέρει απεριόριστες αναρτήσεις δράσεων και αγγελιών. Για την περαιτέρω προβολή τους, παρέχονται, ενσωματωμένες στο κόστος της συνδρομής, 3 προβολές banner (εικόνας) και 3 προβολές ανακοινώσεων (κειμένου) στην κεντρική σελίδα για διάστημα 10 ημερών έκαστη, 6 αποκλειστικές προβολές και 6 υπενθυμίσεις (teasers) μέσω ενημερωτικού δελτίου. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές αυτές.

  Η Εργαλειοθήκη του NOESI.gr για επαγγελματίες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση περιλαμβάνει: Δυνατότητα προσωπικής Ενδοεπικοινωνίας με όλα τα μέλη του noesi.gr, πρόσβαση στις Προκηρύξεις on the Cloud και στους Οδηγούς διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών, κ.ά. με προσωπικό λογ/σμό σας στο εταιρικό Google ®Drive του noesi.gr (για να αναζητήσετε ό,τι θέλετε, όταν το θέλετε), συμμετοχή στα LIVE ®Nousletters, ευκαιρίες δωρεάν κατάρτισης ®FreePass, επαγγελματικό ®GMail με το όνομά σας με την κατάληξη @noesi.gr (προαιρετικό).

  • Το επαγγελματικό E-mail με το όνομά σας και την κατάληξη @noesi.gr παρέχεται από την Google (GMail) σε συνδυασμό με επαγγελματικό λογ/σμό G Suite (πρώην Google Apps for Education). Παρέχεται σε επιλεγμένα μέλη.
  • Οι δωρεάν θέσεις κατάρτισης προκύπτουν από εκπαιδευτικές ημερίδες και Σεμινάρια που οργανώνουν τρίτοι φορείς και είναι διαθέσιμες στα μέλη με γνώμονα το συνολικό ποσό της 12μηνης συνδρομής τους.

  Κόστος αρχικής καταχώρησης: Κατά την αρχική καταχώρησή σας, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές ως προς την διάρκεια της καταχώρησης, εφόσον έχουν κλείσει κάποιες θέσεις καταχώρησης (π.χ. δίμηνες ή τρίμηνες συνδρομές). Επίσης, τα νέα μέλη ®PRONOISE ενδέχεται να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος έως 80 € + ΦΠΑ 24% για την κατασκευή της εταιρικής ιστοσελίδας, που θα φιλοξενηθεί στο noesi.gr.

  Ανανεώσεις συνδρομών: Κατά την ανανέωση της συνδρομής, είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές: μηνιαίας (1+1), εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας. Επιτυχής θεωρείται η ανανέωση που γίνεται εγκαίρως, πριν τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Εκπρόθεσμη ανανέωση, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του NOESI.gr, ενδέχεται να επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος (κατασκευής ιστοσελίδας) ή να επισύρει λιγότερες επιλογές στις διαθέσιμες συνδρομές.

  Σημαντική σημείωση: Για μέλη που εγγράφηκαν συνδρομητές πριν την 11/03/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τιμοκαταλόγου, ισχύει ο τιμοκατάλογος σε αυτή την ιστοσελίδα από την 01/12/2013. Ο παρών τιμοκατάλογος βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση και οι τιμές του αναθεωρούνται, με γνώμονα την αναλογία προσφοράς / ζήτησης.

  Το τελευταίο διάστημα, η ομάδα noesi.gr διαπίστευσε τριακόσιους πενήντα επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στο τρίπτυχο Εκπαίδευση — Υγεία — Πρόνοια, ενώ διαχειρίστηκε περισσότερα από 2.000 (!) βιογραφικά σημειώματα από το 2012 έως σήμερα. Μάθετε περισσότερα.

  Ο παρακάτω τιμοκατάλογος θα αντικατασταθεί στις 12/08/2017.

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΛΗ NOESI.gr
  COWORK
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
  PRO
  ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΦΙΛ
  SPECIALS
  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΕΛ.
  PRONOISE
  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  NOUSFEED
  NEO! Μηνιαίο κόστος
  (σε ετήσια βάση)
  2,50
  (30€)
  7,50
  (90€)
  8,75
  (105€)
  10
  (120€)
  55
  (660€)
  Αγγελίες, προκηρύξεις στο E-mail σας - v v - -
  Προσωπικό E-mail με κατάληξη @noesi.gr v - v - -
  Ιστοσελίδα κοινή / SEO, Maps, News - v
  (κοινή ιστοσελίδα SEO)
  v
  (SEO page, Maps)
  v
  (SEO page, Maps)
  v
  (SEO page, Maps)
  Ανακοίνωση στην πλατφόρμα "Δράσεις" 40 € 40 € 2 / έτος
  (νέο!)
  4 / έτος
  (νέο!)
  Απεριόριστα
  (νέο!)
  Ανακοίνωση στην αρχική σελίδα (10ημ.) - 80 € 40 € 1 / έτος 3+3 / έτος
  Προβολή σε ενημ. δελτίο Nousletter® - 80 € 40 € 40 € 6+6 / έτος
  Εισήγηση στο LIVE
  Nousletter®
  - 320 € 160 € 160 € 80 €
  Δωρεάν συμμετοχή σε Σεμινάρια / Ημερίδες - v v - -
  Πρόσβαση στην εργαλειοθήκη NOESI.gr v - v v -
  Συμμετοχή στη διμηνιαία συνάντηση μελών (νέο!) v 20 € v - -
  Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
  Δείτε παλιά ...Nousletter!

  Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

  Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

  Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
   

  Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

  Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

  Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;