Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει υπηρεσίες για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άτομα με αναπηρία, σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΜΚΟ / Μη Κερδοσκοπικά

Εικόνα NOESI.gr

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται Φορείς και Δομές, δηλαδή οργανισμοί και πλαίσια, που δραστηριοποιούνται στον μη κερδοσκοπικό τομέα της υγείας, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο τομέας αυτός συμπεριλαμβάνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ), υπηρεσίες δήμων (ΟΤΑ), φιλανθρωπικά σωματεία και συλλόγους. Φόρμα επικοινωνίας με το NOESI.gr.

Να θυμάστε τη σελίδα www.noesi.gr/mko

Γνωρίζετε άλλο Φορέα ή άλλη Δομή; Σε περίπτωση που μπορείτε να παρέχετε ενημερωμένες πληροφορίες για Φορείς ή Δομές που δεν παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το NOESI.gr ηλεκτρονικά από τη σελίδα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 2114087123.