Παρουσίαση μελέτης: "Σχολικός εκφοβισμός (bullying) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τρόποι παρέμβασης των εκπαιδευτικών"

Σκοπός της παρούσας έρευνας με τίτλο "Σχολικός εκφοβισμός (bullying) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τρόποι παρέμβασης των εκπαιδευτικών: Μία ποιοτική προσέγγιση" υπήρξε η διερεύνηση του τρόπου κατανόησης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές με αναπηρία από τους εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής του νομού Αττικής. Η μελέτη στηρίχθηκε στην ποιοτική προσέγγιση με χρήση της ημιδομημένης συνέντευξης ως ερευνητικής μεθόδου.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένες γνώσεις γύρω από το σχολικό εκφοβισμό, παρόλο που στην πλειοψηφία τους δηλώνουν πως έχουν καταρτιστεί γύρω από αυτό το θέμα.

Σημείωση: Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τα ευρήματα της μελέτης

Η πιο συχνή μορφή θυματοποίησης στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) βρέθηκε πως είναι η λεκτική, ενώ ακολουθούν η σωματική, η ψυχολογική, η ηλεκτρονική και η σεξουαλική. Αναφορικά με τα αίτια του σχολικού εκφοβισμού, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρει η οικογένεια, ενώ ακολουθούν ο εκπαιδευτικός, τα ατομικά χαρακτηριστικά του θύτη και του θύματος, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τα αρνητικά προβαλλόμενα πρότυπα των ΜΜΕ και του διαδικτύου.

Επιπλέον, όσον αφορά στη συχνότητα του bullying σε μαθητές με ΕΕΑ και σε τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές, δεν φαίνεται να διαμορφώνεται μια ξεκάθαρη εικόνα, αφού κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι μαθητές με ΕΕΑ πέφτουν συχνότερα θύματα εκφοβισμού σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, ενώ κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ακριβώς το αντίθετο. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι κατηγορίες μαθητών με ΕΕΑ που εμπλέκονται συχνότερα σε καταστάσεις σχολικού εκφοβισμού, είναι οι μαθητές με ΔΕΠ–Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα), τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση, οι μαθητές με αυτισμό/σύνδρομο Asperger, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, τα παιδιά με ψυχολογικές διαταραχές, οι μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες και, τέλος, τα παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Όσον αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως οι δημοφιλέστερες στρατηγικές που υιοθετούν σε επίπεδο σχολικής τάξης είναι η συζήτηση με τους εμπλεκόμενους μαθητές, η επικοινωνία με το σύνολο της τάξης, η επιβολή κανόνων, οι ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας, η επιβολή ποινών, οι βιωματικές δράσεις και οι ομάδες διαμεσολάβησης.

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας οι δημοφιλέστερες πρακτικές που εφαρμόζονται οι εξής:

  • συνεργασία με τους γονείς,
  • παραπομπή των μαθητών στον Διευθυντή,
  • συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας,
  • συνεργασία με τον / την Ψυχολόγο,
  • ενισχυμένη επιτήρηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος,
  • παραπομπή του θέματος στο Σύλλογο Διδασκόντων,
  • συνεργασία με τον / την Κοινωνικό /-ή Λειτουργό καθώς και τον / την Σχολικό /-ή σύμβουλο

Συνημμένα αρχεία: 

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές σ' όλη την Ελλάδα. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε, προσκαλέστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφορεί δωρεάν ο νέος Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε" διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, επαγγελματίες, φοιτητές, εθελοντές, στελέχη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δοκιμάστε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;