Κύκλος σεμιναρίων στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς και στις Τεχνικές Παράλληλης Στήριξης

Σεμινάριο για γονείς και επαγγελματίες από το Κέντρο Πρώιμης Εντατικής Συμπεριφορικής Παρέμβασης στον Αυτισμό "Δύναμαι" με επίκεντρο παιδιά με ΔΑΦ, ΔΕΠΥ, οριακή νοημοσύνη ή άλλες δυσκολίες συμπεριφοράς
Σάββατο, 4 Νοέμβριος, 2017 to Σάββατο, 27 Ιανουάριος, 2018, 10:00 - 14:00

Το Κέντρο Πρώιμης Εντατικής Συμπεριφορικής Παρέμβασης στον Αυτισμό "Δύναμαι" ανακοινώνει τον Κύκλο Σεμιναρίων στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς και στις Τεχνικές Παράλληλης Στήριξης παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) καθώς και σε Παιδιά με ΔΕΠΥ, Οριακή Νοημοσύνη ή άλλες δυσκολίες στη Συμπεριφορά.

Το σεμινάριο αυτό σκοπεύει στην επιμόρφωση ατόμων που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση και την παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, μέσω των τεχνικών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς. Συνεπώς, απευθύνεται τόσο σε γονείς όσο και σε κάθε εργαζόμενο ή υποψήφιο εργαζόμενο στον χώρο της αποκατάστασης ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές όπως εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, νοσηλευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, και κοινωνικούς λειτουργούς. 

Λίγα λόγια για το Σεμινάριο

Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΕΑΣ), είναι η πιο έγκυρη μέθοδος στον χώρο των αναπτυξιακών διαταραχών αλλά και του αυτισμού και της ΔΕΠΥ ειδικότερα. Στόχος της ΕΑΣ δεν είναι μόνο η ανάπτυξη ικανοτήτων και η μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς αλλά και η γενικότερη μείωση της δυσλειτουργικότητας, τόσο του ατόμου με αναπτυξιακές διαταραχές όσο και όλων όσοι εμπλέκονται στο περιβάλλον του. 

Η ένταξη ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) ή με άλλα προβλήματα συμπεριφοράς, είναι πλέον πλατιά διαδεδομένη και στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Η ένταξη είναι μια διαδικασία της οποίας ο βαθμός επιτυχίας θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη διάγνωση της διαταραχής και στην συνέχεια, της πρώιμης και εντατικής συμπεριφορικής αποκατάστασης στις περιπτώσεις που έχει διαγνωστεί ΔΑΦ. Συνεπώς, η εκπαίδευση ατόμων που θα εργαστούν ως συνοδοί παράλληλης στήριξης, πρέπει να βασίζεται στην εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς όπως αυτή εφαρμόζεται στην ένταξη, για να είναι αποτελεσματικοί στον ρόλο τους. 

Η τεχνική ενδυνάμωση στην ΕΑΣ, δεν μας βοηθά μόνο να δράσουμε ως δημιουργοί ικανοτήτων προς όφελος του μαθητή αλλά μειώνει και την πιθανότητα της επαγγελματικής μας εξουθένωσης λόγω των προβλημάτων συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι επιτακτική η ανάγκη για την παροχή πρόσβασης σε προγράμματα εμβάθυνσης στην ΕΑΣ. Η κατανόηση της λειτουργίας της συμπεριφοράς, μειώνει τον κίνδυνο αποπροσωποποίησης αφού οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν τις ανάγκες του προσώπου, ενώ η ανάπτυξη ικανοτήτων παρέμβασης και διδασκαλίας αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την ποιότητα ζωής τους.  Διαφορετικά, υποβαθμίζεται όχι μόνο η ποιότητα ζωής του ατόμου με αυτιστικές συμπεριφορές και της οικογένειάς του, αλλά και των εργαζομένων αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος αποπροσωποποίησης του μαθητή, αποστασιοποίησης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και απάθειας, όλα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Στόχοι Σεμιναρίου

Η τεχνική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν την μαθησιακή διαδικασία και την χρήση των βασικών αρχών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αλλά και στην ένταξη παιδιών στο σχολικό περιβάλλον
 • Να κατανοούν την λειτουργία των προβλημάτων συμπεριφοράς 
 • Να επιλέγουν λειτουργικά εμφανείς και κοινωνικοεκπαιδευτικά έγκυρες παρεμβάσεις 
 • Να αναπτύσσουν ικανότητες αυτόνομης διαβίωσης 
 • Να συνεισφέρουν στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό
 • Να διαχειρίζονται τις κρίσεις συμπεριφοράς 
 • Να αναγνωρίζουν τα όρια τους στην θεραπευτική διαδικασία και να γνωρίζουν πότε χρειάζονται εποπτεία από έμπειρους συμπεριφοριοαναλυτές

Κόστος συμμετοχής 

 • Για επαγγελματίες υγείας: 580€ για 32 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης.
 • Για φοιτητές και ανέργους: 490€ για 32 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης.

Εποπτεία περιστατικών: Υπάρχει δυνατότητα εποπτείας προσωπικών περιστατικών. Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει αυτή η εναλλακτική, ενημερώστε την γραμματεία.

Δηλώσεις συμμετοχής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 6034344

Υπεύθυνη Εγγραφών Σεμιναρίου: Ματίνα Καλανδάρογλου

Τόπος: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στον χώρο του Δύναμαι στην Παλλήνη, Λεωφόρος Μαραθώνος 66 & Κύπρου 2, στον 2ο όροφο.

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, σε αυτή τη διεύθυνση στο dynamai.gr

ΔΥΝΑΜΑΙ ► Σεμινάριο ΑΒΑ.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 10:00 - 14:00

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Νέα διαγνωστικά Κριτήρια με βάση το DSM 5 — Δρ. Λίλλιαν Πήλιου (10:00-12:00)

 • Βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου
 • Κριτήρια Διάγνωσης 
 • Αυτισμός: Μύθοι και πραγματικότητες
 • ΕΑΣ και αυτισμός
 • Ο ρόλος του αναλυτή συμπεριφοράς

Σταθμισμένη Αξιολόγηση παιδιών με ΔΑΦ — Δρ. Κωνσταντίνα Γκόλτσιου (12:30-14:00)

 • Αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες: Ο ρόλος του Αναπτυξιολόγου

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 10:00 – 14:00

Εισαγωγή στην τεχνολογία της ΕΑΣ

 • Ενίσχυση 
  • Θετική
  • Αρνητική
  • Διαφορική Ενίσχυση
 • Προβλήματα ενίσχυσης
 • Προγράμματα ενίσχυσης
 • Διαχείριση Πρότερων Συμβάντων
 • Εκπαιδευτικός έλεγχος
 • Απόσβεση
 • Σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς
 • Είδη προτροπών
  • Εφαρμογή και απόσυρσή τους

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 10:00-14:00

Παρεμβάσεις που στοχεύουν στην μείωση προβληματικών συμπεριφορών και την παράλληλη ανάπτυξη λειτουργικών συμπεριφορών

 • Μέσω τιμωρίας
  • Θετικής
  • Αρνητικής
  • Ηθικά προβλήματα της τιμωρίας
 • Μέσω διαφορικής ενίσχυσης
  • DRO
  • DRA
  • DRI
  • DRL
 • Απόσυρση ενίσχυσης (απόσβεση)
 • Διαχείριση Πρότερων Συμβάντων

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 10:00-14:00

Τι σκοπούς εξυπηρετούν οι προβληματικές συμπεριφορές;

 • Οργανικές Λειτουργίες
 • Αισθητηριακές Λειτουργίες
 • Επικοινωνιακές Λειτουργίες
 • ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (FBA)

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 10:00-14:00

 • Ορισμός συμπεριφορών
 • Καταγραφή & Ανάλυση Δεδομένων
 • Γραφήματα
 • Σύνταξη Εκθέσεων Προόδου

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 10:00-14:00

Σχολική Ένταξη

 • Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
 • Ορολογία (ένταξη / παράλληλη στήριξη)
 • Σχολική Ένταξη:
  • Προσδοκίες
  • Οφέλη
  • Προϋποθέσεις επιτυχίας
 • Ο Ρόλος της Συνοδού Παράλληλης Στήριξης
 • Σχέση Συνοδού με Δασκάλους και Βοηθητικό Προσωπικό
 • Επαγγελματική Συμπεριφορά

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 10:00-14:00

Διαχείριση Συμπεριφοράς

 • Συστήματα Ανταλλάξιμων Αμοιβών
 • Συμβόλαια Συμπεριφοράς
 • Self-monitoring
 • Behavioral Momentum

Μέσα ανάπτυξης του ρεπερτορίου λειτουργικών ικανοτήτων αυτόνομης διαβίωσης

 • Ανάλυση Έργου 
 • Διδασκαλία Αλυσιδωτών Αντιδράσεων

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 10:00-14:00

Λειτουργική Ανάλυση της Συμπεριφοράς: Τι σκοπούς εξυπηρετούν οι προβληματικές συμπεριφορές;

 • Οργανικές Λειτουργίες
 • Αισθητηριακές Λειτουργίες
 • Επικοινωνιακές Λειτουργίες
 • Ανάλυση περιπτώσεων

Εισηγήτριες 

Dr. Λίλιαν Πήλιου 

Η Λίλιαν Πήλιου φοίτησε στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδoς (Deree College)  όπου ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας.  

Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Queens College της Νέας Υόρκης στο τμήμα Ψυχολογίας με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς και στην συνέχεια απέκτησε το διδακτορικό της από το Temple University της Φιλαδέλφειας στις ΗΠΑ, στο τμήμα της Ειδικής Αγωγής με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς. 

Είναι πιστοποιημένη αναλύτρια της συμπεριφοράς από τον οργανισμό πιστοποίησης «Behavior Analyst Certification Board» των ΗΠΑ.  

Έχει δουλέψει με ποικίλους πληθυσμούς όπως ενήλικες με ψυχιατρικά προβλήματα, νοητική υστέρηση, ηπατίτιδα και AIDS καθώς και με παιδιά με ΔΕΠΥ, εναντιωματική διαταραχή, σύνδρομο Down, αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό και σύνδρομο Asperger.  

Τα τελευταία 15 χρόνια έχει αφιερώσει την καριέρα της στην πρώιμη παρέμβαση, δουλεύοντας με παιδιά στο φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών.  

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2005 μετά από 16 χρόνια εργασίας και σπουδών στις ΗΠΑ και έκτοτε εργάζεται ως επιστημονική υπεύθυνη στο «Δύναμαι», που παρέχει εντατική θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ΔΕΠΥ, αυτισμό και Άσπεργκερ, νοητική υστέρηση, και προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες και άλλα.  

Συνέβαλε στην ίδρυση της μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Άνοιξη» που παρέχει εντατική παρέμβαση σε παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους με αυτισμό στην οποία είναι και επιστημονική υπεύθυνη.  

Τέλος, διδάσκει στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος σε προπτυχιακό επίπεδο στο τμήμα της Ψυχολογίας, καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πρόγραμμα της «Εφαρμοσμένης Εξελικτικής Ψυχολογίας».

Dr. Κωνσταντίνα Γκόλτσιου

H Δρ Κωνσταντίνα Γκόλτσιου είναι Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εισήχθη με πανελλήνιες εξετάσεις και φοίτησε με υποτροφία.

Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου ολοκλήρωσε και τη Διδακτορική της Διατριβή, με θέμα «Πανελλαδική μελέτη ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία σε μαθητές Α’ βάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης», με βαθμό άριστα παμψηφεί.

Εξειδικεύθηκε στην Αναπτυξιακή Παιδιατρική στο Λονδίνο: στο Νοσοκομείο

Hammersmith, Imperial College, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κολλεγίου του Λονδίνου (University College Hospital) και στο Νοσοκομείο Chelsea and Westminster (the Cheyne Child Developmental Service).

Κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής της, απέκτησε εμπειρία ως παιδίατρος-

αναπτυξιολόγος σε παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα, παιδιά με περιγεννητικά προβλήματα, με καθυστέρηση ή διαταραχές λόγου, αυτιστικές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, δυσπραξία, δυσλεξία, δυσγραφία κτλ., διαταραχές συμπεριφοράς, κινητικές διαταραχές, αισθητηριακές διαταραχές, επιληψία, νευρομυικά, μεταβολικά και γενετικά σύνδρομα.

Εξειδικεύτηκε στη χρήση κλιμάκων (developmental tests) που χρησιμοποιούνται διεθνώς για τον αναπτυξιολογικό έλεγχο νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων, αλλά και στη χρήση του υπερηχογραφήματος και της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου καθώς και στη συμβουλευτική γονέων.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Imperial College London και του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πλούσιο ακαδημαϊκό έργο (συμμετοχή σε διεθνείς κλινικές μελέτες, εκπαιδευτικό έργο, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια)

Σήμερα εργάζεται ως ιδιώτης παιδίατρος - αναπτυξιολόγος.

Λογότυπο του Οδηγού διαταραχών του NOESI.grΜάθετε περισσότερα για το ΔΥΝΑΜΑΙ στον Οδηγό υπηρεσιών στη σελίδα www.noesi.gr/pronoise/dynamai

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.