Τι είναι το GDPR;

Εικόνα NOESI.gr

Πρόκειται για τον "Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων" που τίθεται σε εφαρμογή τον Μάιο 2018 — έναν Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679) που αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός (GDPR) είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, δηλαδή δεν απαιτείται ειδική προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών, ή άλλων φυσικών προσώπων. Δηλαδή αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων. Ο Κανονισμός (GDPR) τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Μάθετε περισσότερα πατώντας στον τίτλο του παρόντος άρθρου.

Πολλοί άνθρωποι μικροί, κάνοντας πολλά πράγματα μικρά, σε πολλά μέρη της γης μικρά, ​θα αλλάξουν το πρόσωπο αυτού του μεγάλου κόσμου.

Το δίκτυο ΠΡΟΝΟΗΣΕ του NOESI.gr οργανώνει με πρότυπο τρόπο τους φορείς υπηρεσιών σε εκπαίδευση - υγεία - πρόνοια.Το δίκτυο SPECIALS του NOESI.gr οργανώνει με πρότυπο τρόπο τους ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες σε εκπαίδευση - υγεία - πρόνοια.Ο Οδηγός υπηρεσιών ''Προνόησε'' αποτελεί απογραφή νομικών προσώπων (φορέων) και φυσικών προσώπων (ατόμων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε Ελλάδα και Κύπρο.O Οδηγός παρεμβάσεων περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) παρέμβασης, θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.Ο Οδηγός διαταραχών περιλαμβάνει παρουσιάσεις για περισσότερες από εβδομήντα διαταραχές.
Η νόηση στο διαδίκτυο φιλοξενεί επιστημονική και εμπειρική γνώση. Τα "Βιολόγια" είναι βίοι με λόγια, μοναδικά όσο οι άνθρωποι. Οι "Οδηγοί" είναι ηλεκτρονικά βιβλία, που διακινούν τη γνώση και την πληροφορία, από τη βιβλιογραφία έως τα τρέχοντα νέα. Οι "Ομάδες" είναι γειτονιές — ακολουθήστε τις ως μέλος, έτσι αποκτούν νόημα. Τι είναι το NOESI.gr;

Πλοήγηση στις σελίδες

—Βιολόγια | —Οδηγοί | —Ομάδες

Eνεργοποιήστε δωρεάν λογαριασμό πρόσβασης μέλους
Δημοσιεύστε νέο κείμενο 
✰ Αναζητήστε μέλη ή περιεχόμενο

Παράλληλη στήριξη δημόσιο σχολείο

Καλησπέρα, αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα εδώ στη Σιφνο. Στείλανε για παράλληλη στήριξη μια νηπιαγωγο, η οποία ούτε ήταν ειδική παιδαγωγος και ούτε ήθελε κανονικά να αναλάβει και η οποία ένα μήνα πριν τη λήξη της χρονιάς παίρνει αναρρωτική άδεια και δεν ξέρουμε ποτέ θα γυρίσει... Μπορείτε να μου πείτε πώς καλύπτεται το παιδί;

Παιδικός σταθμός Αθήνα με ιδιωτική παράλληλη στήριξη

Εικόνα Σταύρος

Ο γιος μου ηλικίας 3μιση ετών έχει διαγνωσθεί με ΔΑΔ και κάνουμε εδώ και ενάμιση χρόνο έργο / λόγο.< Από Σεπτέμβρη πρέπει να ενταχθεί και σε κάποιο παιδικό σταθμό με ιδιωτική παράλληλη στήριξη. Τι εισοδηματικά κριτήρια απαιτούνται για να υποβάλλουμε για δημόσιο παιδικό σταθμό; Επίσης, οι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί δέχονται ιδιωτική παράλληλη στήριξη που θα επιλέξουμε εμείς; Σε περίπτωση που διαλέξουμε ιδιωτικό παιδικό σταθμό, έχετε κάποιον να μου προτείνετε που να δέχεται και ιδιωτική παράλληλη στήριξη;

Πού να απευθυνθούμε ώστε να έχει το παιδί δωρεάν παροχές ως ανασφάλιστο;

Εικόνα Alma Libre

Ένα παιδί μονογονεϊκής οικογένειας που η μητέρα του είναι ανασφάλιστη και αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες χρειάζεται θεραπείες για έργο και λόγο. Γνωρίζετε που μπορούμε να απευθυνθούμε ώστε να έχει το παιδί δωρεάν παροχές ως ανασφάλιστο;

Summer Camp από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ για παιδιά, εφήβους & νέους μέσω Δραματοθεραπείας.
Summer Camp για παιδιά από τη ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ο Οδηγός διαταραχών του NOESI.gr περιλαμβάνει παρουσιάσεις για αναπτυξιακές διαταραχές.Ο Οδηγός διαταραχών παρουσιάζει εξειδικευμένες πληροφορίες, ως εργαλείο ενημέρωσης για παθήσεις και σύνδρομα. Πιστοποιείται από το HοΝ Foundation. Δείτε noesi.gr/book/syndrome

O Οδηγός των παρεμβάσεων του NOESI.gr περιγράφει προγράμματα (μοντέλα) θεραπείας και αντιμετώπισης στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.O Οδηγός παρεμβάσεων παρουσιάζει προγράμματα θεραπείας και αντιμετώπισης, στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης. Πιστοποιείται από το HoN Foundation. Δείτε noesi.gr/book/intervention

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον τίτλο ΠΡΟΝΟΗΣΕ παρουσιάζει τις υπηρεσίες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Κύπρο.Ο Οδηγός υπηρεσιών παρουσιάζει τις υπηρεσίες, σε δημόσιο – ιδιωτικό και ΜΚΟ τομέα, και φιλοξενεί τα νέα τους για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ΑμεΑ. Δείτε noesi.gr/book/welfare

Νέα Οδηγού υπηρεσιών

Γλωσσική Εκπαίδευση και Λογοθεραπεία για Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus +/ ΚΑ2, «Γλωσσική διδασκαλία και Λογοθεραπεία για άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (Language Education and Speech Therapy for People with Special Education Needs). 

Γλωσσική Εκπαίδευση και Λογοθεραπεία για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Τι είναι το νέο πρόγραμμα διαρκούς δράσης "Προνόησε κι εσύ!" από το NOESI.gr;

Εικόνα NOESI.gr

Νέα ανακοίνωση — Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τις θέσεις εργασίας στο Πρόγραμμα "ΠΡΟΝΟΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ", βρίσκονται σε εξέλιξη την τρέχουσα εβδομάδα.


Βασισμένο στον Οδηγό υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" από το NOESI.gr, το νέο πρόγραμμα του Οδηγού υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©" (διαβάζεται "Προνόησε κι εσύ") καταρτίζει την πρώτη Χάρτα Υπηρεσιών στην Αξιολόγηση, την Παρέμβαση, τη Συμβουλευτική, και δημιουργεί ένα Πρότυπο Δίκτυο Υπηρεσιών που υιοθετούν — εξελίσσουν — πρεσβεύουν τη Χάρτα στις υπηρεσίες τους σε άτομα με αναπηρία και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους. Δημιουργούμε ένα δίκτυο υπηρεσιών με καλές πρακτικές, με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστημονική εγκυρότητα και τη διαφάνεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ψάχνετε "ειδικό";

 Δείτε τον κατάλογο επαγγελματιών noesi.gr/pro

Εργασία από αγγελίες;

...ή προκηρύξεις;

Νέο! Ζητούνται Λογοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια και Ειδική Παιδαγωγός από Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στο Μαρούσι. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.
 
 Πτυχιακές Εργασίες στο Επιστημονικό Αρχείο των συνεργατικών ομάδων (νέο!)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 
ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ