Αναζητούμε Λογοθεραπευτή για άτομο 18,5 ετών (Κομοτηνή)

Εικόνα Pro

Αναζητούμε Λογοθεραπευτή /-τρια για 4 φορές μηνιαίως για ωφελούμενο 18,5 χρόνων που διαβιεί στο [...] Κομοτηνής. Το άτομ​ο​ έχει ελαφρά νοητική υστέρηση και βαρυκοϊα (τώρα 40% ενώ έως πριν 8 χρόνια είχε βαρυκοϊα 95%) και κάνει ελάχιστη χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ). Έως το 2015, το άτομο φοιτούσε​ πρώτα​ ​στο [...] ​ και έπειτα​​ ​στο [...] στην περιοχή [...] ​. ​Εισήχθη σε κλειστή φροντίδα στο Ίδρυμα πριν [...] — από εκεί και έπειτα δεν λαμβάνει περαιτέρω εκπαίδευση ​στην επικοινωνία. Έχει αποσπασματικό ("ιδρυματοποιημένο") προφορικό λόγο, έχει όμως καλή κατανόηση του προφορικού λόγου. Δυστυχώς, στο Ίδρυμα όπου διαβιεί δεν λειτουργεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

(*) Η αγγελία διακινήθηκε προς τα διαπιστευμένα μέλη στις 12/09/2017.
[...] Παρότι τα στοιχεία αυτά απεστάλησαν προς τα διαπιστευμένα, αποκρύπτονται από την online έκδοση της αγγελίας, για λόγους δεοντολογίας.

Δείτε όλες τις αγγελίες. Η νόηση στο διαδίκτυο (noesi.gr) υλοποιεί ένα σύστημα διαπίστευσης των επαγγελματιών - μελών του, ώστε κατ΄αρχάς να διακινεί τις αγγελίες των ιδιωτών εσωτερικά μέσω E-mail. Εάν και εφόσον η θέση δεν καλύπτεται από τα διαπιστευμένα μέλη, τότε με τη συναίνεση των γονέων τα στοιχεία επικοινωνίας ανακοινώνονται δημόσια από τους γονείς - μέλη. Οι αγγελίες προς τα διαπιστευμένα μέλη απευθύνονται προσωπικά και ονομαστικά στους επαγγελματίες, που έχουν διαπιστευτεί από τη νόηση στο διαδίκτυο (noesi.gr). Μπορείτε να διαπιστευτείτε ως επαγγελματίας μέλος του noesi.gr; Μάθετε περισσότερα εδώ.

Κατάλογος διαπιστευμένων μελών NOESI.gr (PRO)

Εικόνα NOESI.gr

Λογότυπο Καταλόγου PRO επαγγελματιών του NOESI.gr.Ο κατάλογος με τον διακριτικό τίτλο "PRO" παρουσιάζει διαπιστευμένους επαγγελματίες και τελειόφοιτους, που ειδικεύονται στο τρίπτυχο Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια, παρέχοντας υπηρεσίες ιδιωτικά.

Βρείτε επαγγελματία. ► Διαπιστευτείτε.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.