Οι Προκηρύξεις on the Cloud είναι μία υπηρεσία για τα διαπιστευμένα μέλη που μετέχουν στις συνεργατικές ομάδες. Δείτε: noesi.gr/coworking
Τι είναι η διαπίστευση επαγγελματία; | Πώς μπορώ να αναρτήσω προκήρυξη;Πηγή | Tip! Πατήστε στο εικονίδιο με το βέλος πάνω αριστερά και επιλέξτε (με τικ) αυτά που θέλετε να δείτε.

SOS ► Θέση Εργοθεραπευτή

Λογότυπου το Συλλόγου / Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας SOS.Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτι­στικών Παιδιών με την επωνυ­μία "S.O.S." ιδρύθηκε ως μη κερδοσκο­πικό Σωμα­τείο. Το 1978, δη­μιούργησε Μο­νάδα Ειδικής Θεραπευτικής Αγωγής για παιδιά με αυτισμό ή νοητική υστέρηση. Σήμερα, λειτουργεί το ομώνυμο Κέντρο Αυτισμού και Νοητικής Υστέρησης "SOS", σε δύο κτίρια 3.100 τ.μ. σε νέες εγκατα­στάσεις στους Θρακομακε­δόνες, σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων.

Νέα — Ανακοινώσεις

ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ► Θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού

​​Λογότυπο ΕΣΤΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Η "Εστία - Άγιος Νικόλαος" δημιουργήθηκε τo 1992 από την οικογένεια Eisenmeier. Κάθε κάτοικος συνεισφέρει στην κοινότητα ανάλογα με τις δυ­νατότητές του. Σήμερα, η "Εστία - Άγιος Νικόλαος" διαθέτει τέσσερις με­γάλες αυτόνομες κατοικίες, δύο εργαστήρια και ένα μικρό καφενείο με εκ­θετήριο, μέσα σε ιδιόκτητο οικόπεδο 28 στρεμμάτων. Αποτελεί Κοινωφελές Ίδρυμα. Η οικογένεια Eisenmeier ίδρυσε δυο από τα πρωτοποριακά Κέντρα στο Sassen & Richtof E.V. στην Γερμανία. 

Νέα — Ανακοινώσεις

► Θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη από το αρχείο των συνεργατικών ομάδων εδώ. Η προκήρυξη αναρτήθηκε στις 07/09/2018 και λήγει σύντομα.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ► Θέση Νοσηλευτή (νέα!)

Εικόνα NOESI.gr

Ο "Άγιος Νικόλαος" ιδρύθηκε το 2001, ως φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με βασικό σκοπό την παροχή φροντίδας και στέγης για άτομα με αυτισμό βαριάς μορφής, κατά βάση, με στόχο τη δια βίου φροντίδα και εκπαίδευσή τους. Το 2005, ξεκίνησε η ανέγερση του κτιρίου του Οικοτροφείου στην περιοχή Αγίας Τριάδος, στην Παιανία, όπου σήμερα λειτουργεί το ομώνυμο Οικοτροφείο και Κέντρο Ημέρας. Οι εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες σε έκταση και έχουν υψηλές προδιαγραφές.

Νέα – Ανακοινώσεις

  • 16/08/2018 — Θέση Νοσηλευτή: 
    Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων "Άγιος Νικόλαος" αναζητά Νοσηλευτή /-τρια, με εμπειρία στην Ψυχική Υγεία για το Οικοτροφείο Άγιος Νικόλαος στην Παιανία Αττικής. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ ► Θέση Εργοθεραπευτή

Εικόνα NOESI.gr

Το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ Δήμου Αμαρουσίου με την επω­νυμία "Αμαρυσία Εστία" ιδρύθηκε το 2007, με στόχο την παροχή υπη­ρεσιών απα­σχόλησης, εκπαίδευσης ψυχαγωγίας, εργα­σιακής αποκατάστα­σης και κοινωνικής προσαρμογής για άτομα με αναπη­ρία. Το 2010, ιδρύθη­κε το ΚΔΑΠ ΑμεΑ στο Μα­ρούσι με σκοπό την στήριξη, ψυχαγωγία και εκπαί­δευση των παιδιών, πλαισιω­μένο με ειδικούς θεραπευτές και εθελοντές. 

Νέα — Ανακοινώσεις

Είμαστε η "Αμαρυσία Εστία" (Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ) και λειτουργούμε ομάδα δημιουργικής απασχόλησης 6 παιδιών. Ζητούμε εργοθεραπευτή /-ια για απογευματινή απασχόληση 2 ωρών (6 - 8 μμ.), Τρίτη και Παρασκευή στο Μαρούσι, κατά προτίμηση με μπλοκάκι. 

Το Ε-mail του Συλλόγου είναι: amarysestia@gmail.com αλλά για την αποστολή βιογραφικών στείλετε το μήνυμά σας προς το E-mail" ifvisok@gmail.com (Ιφιγένεια Βισώκαλη, Μέλος του Συλλόγου).

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ (ΚΑΣΠ) ► Θέση Εργοθεραπευτή (νέα!)

Νέα — Ανακοινώσεις

Η "Τράπεζα Ειδικών Βοηθημάτων" λειτουργεί το Χατζηπατέρειο από το 2012, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή! 

Η λειτουργία της Τράπεζας Ειδικών Βοηθημάτων έχει δανειστικό χαρακτήρα και στηρίζει θεραπευτικά με την παροχή ειδικών βοηθημάτων, παιδιά των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν την δυνατότητα ή δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, ώστε να προμηθευτούν βοηθήματα που είναι απαραίτητα για την ορθή αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών τους. Εάν έχετε κάποια προσφορά για την Τράπεζα, που μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλους συνανθρώπους μας, επικοινωνήστε με το "Χατζηπατέρειο".

Λογότυπο.Το Κέντρο με την αρχική επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (Κ.Α.Σ.Π.) ιδρύθηκε το 1975. Με δω­ρεά της οικογένειας Ι. Κ. Χατζηπατέρα, το Κέντρο απέκτησε νέες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής και έκτοτε ονομάζεται "Χατζηπα­τέρειο". Σήμερα, η νέα πλήρης επωνυμία είναι Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.) του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.). Εξυπηρετεί περίπου 100 παιδιά ετησί­ως, ηλικίας έως 14 ετών από την Αττική και την Περιφέρεια, με στόχο την αντιμετώπιση των κινητικών, νοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών τους. 

ΑΡΓΩ ► Θέση Εργοραπευτή (νέα!)

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες με την επωνυ­μία "Αρ­γώ" ιδρύθηκε το 1985, με πρωτοβουλία μητέρων παιδιών με ειδικές ανάγκες, συ­ζύγους ναυτικών. Είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς ανα­γνωρισμένο ως φι­λανθρωπικό Σωμα­τείο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Προσφέρει εκ­παίδευση σε άτομα με νοητική υστέρηση. Σήμερα, λειτουργεί Κέντρο Διη­μέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, Οικοτρο­φείο και Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνι­κής & Επαγγελματικής Έντα­ξης.

Νέα — Ανακοινώσεις

  • 01/12/2017 — Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης.
    Δικαιούχοι άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και ΔΑΦ, κάτοικοι Πειραιά και όμορων Δήμων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 15/12/2017. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.

ΕΛΕΠΑΠ ► Θέση πτυχιούχου Σχολής Καλών Τεχνών ή Θεατρικών Σπουδών

Εικόνα NOESI.gr

Λογότυπο της ΕΛΕΠΑΠ.Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκα­ταστάσης Ανα­πήρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.) είναι το πρώτο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο για παιδιά με κι­νητικές ανα­πηρίες. Ιδρύθηκε το 1937, με σκοπό την αποκα­τάσταση, δηλαδή, τη διάγνωση, θεραπεία, εκπαίδευ­ση και επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών με κινητικές, κυρίως, αναπηρίες και εγκεφαλική πα­ράλυση ή προβλήματα λόγου και μάθησης, ηλικίας από λίγων ημερών έως και 16 ετών. Λειτουργεί έξι Κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννι­να, Βόλο και Αγρίνιο.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ► Θέση Εργοθεραπευτή

Εικόνα NOESI.gr

Λογότυπο των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.) για το Κέντρο Ημέρας Ανοικτή Αγκαλιά.Το Κέντρο Ημέρας των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.) με την επω­νυμία "Ανοικτή Αγκαλιά" ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2006, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ­γείου Υγείας και συγχρημα­τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 – 14 ετών, που παρου­σιάζουν: διατα­ραχές ανάπτυξης με καλή λειτουργικότητα, μαθησιακές δυσκολίες και διαταρα­χές λόγου, ήπιες δια­ταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθή­ματος, δυσκο­λίες στις διαπροσωπι­κές και κοινωνικές σχέσεις, ελαφρά νοη­τική υστέρηση, ψυχώσεις σε ύφεση. 

Νέα — Ανακοινώσεις

10/08/2018 — Ζητείται από Κέντρο Ημέρας στο Κορωπί Εργοθεραπευτής /-τρια. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Α.ΤΕ.Ι. τμήματος Εργοθεραπείας.

ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ ► Θέση Παιδιατρικού Εργοθεραπευτή

Εικόνα NOESI.gr

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων - Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.Ν.Υ.) ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό τη στήριξη ατόμων άνω των 18 ετών με νοητική υστέρηση. Σήμερα, λειτουργεί 3 κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας, Κατάρτισης και Απασχόλησης, με διάφορα εργαστήρια, όπως ξυλοκατασκευής, κηπουρι­κής, χειροτεχνίας, κ.ά. (στην Άνοιξη, το Χαλάνδρι και τα Πατήσια) τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν έως και 230 άτομα με νοητική υστέρηση. Επίσης, λειτουργεί Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Χαλάνδρι.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.