Γονείς και ειδικοί μαζί στην πράξη: Από τα Βιολόγια με τις εμπειρίες ως τους Οδηγούς με την επιστημονική γνώση! Σε αυτή τη σελίδα συγκεντρώνονται δημοσιεύσεις που γίνονται σε όλο το site - για ένα συγκεκριμένο θέμα. Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε συζητήσεις από επαγγελματίες και γονείς. Tip! Οι τίτλοι των δημοσιεύσεων είναι σύνδεσμοι - για να διαβάσετε περισσότερα για κάθε ανάρτηση.

Κατανοώντας τον μαθητή με σύνδρομο Asperger: Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Εικόνα NOESI.gr

Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη πρόκληση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτό το άρθρο παρέχει στους δασκάλους την περιγραφή επτά καθοριστικών χαρακτηριστικών των ατόμων με σύνδρομο Asperger [τι είναι το "Asperger"], μαζί με προτάσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων, μέσα στην τάξη του σχολείου.

Οδηγός: Πρώιμη ανίχνευση, αντιμετώπιση, συμβουλευτική στον αυτισμό (Εγχειρίδιο για επαγγελματίες υγείας)

Εικόνα NOESI.gr

Το "Autism Physician Handbook" (μτφ. "Εγχειρίδιο του Γιατρού για τον Αυτισμό") σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας στη φροντίδα των παιδιών με αυτισμό. 

Οδηγός: Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά του αυτιστικού φάσματος (Εγχειρίδιο αντιμετώπισης)

Εικόνα NOESI.gr

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (παιδιά με αυτισμό) αποτελούν τον παράγοντα εκείνο που δοκιμάζει σκληρά τόσο την οικογένεια όσο και το σχολικό πλαίσιο. Οι συμπεριφορές αυτές εμφανίζονται σε κάποια φάση της ανάπτυξης και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τείνουν να επιμένουν στο χρόνο, αν και μπορεί να παραλλάσσουν με το χρόνο ή το πλαίσιο. Εάν αναλύσουμε τους πιθανούς λόγους που υπόκεινται των προβληματικών συμπεριφορών, ίσως τότε είναι πιθανόν να αντικαταστήσουμε τις προβληματικές συμπεριφορές διδάσκοντας στα παιδιά εναλλακτικούς τρόπους να επικοινωνήσουν το ίδιο μήνυμα. Στο παρόν δοκίμιο παρουσιάζεται το παγόβουνο του TEACCH και η ανάλυση συμπεριφοράς STAR. Παράλληλα, δίνονται αρχές παρέμβασης για την τροποποίηση προβληματικών συμπεριφορών.

Βλαστοκύτταρα: Τι είναι και πώς χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του αυτισμού

Εικόνα NOESI.gr

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για το τι είναι τα βλαστοκύτταρα. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα άρθρο για τη χρήση τους στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό ή ΔΑΦ. Υπάρχουν τρία είδη βλαστικών κυττάρων ανάλογα με την προέλευσή τους από τα έμβρυα, από τον ομφάλιο λώρο και από τους ενήλικες. Τα βλαστικά κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με εκείνα των ενηλίκων: είναι πιο ζωτικά, είναι εύκολα στην συλλογή τους. Παράλληλα, η λήψη τους δεν εμπλέκει ηθικά ζητήματα όπως με τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα.

ΔΕΠ-Υ: Γενικές Οδηγίες για Γονείς και Εκπαιδευτικούς (2006)

Η φύση και οι συνθήκες της διαταραχής ΔΕΠ-Υ ή ADHD [τι είναι ή ΔΕΠ-Υ ή το "ADHD"] πρέπει να συζητηθούν πλήρως με τους γονείς. Η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των δύσκολων συμπεριφορών θα οδηγήσει στη δημιουργία στρατηγικών συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο για την καλύτερη αντιμετώπισή τους, με σταθερό και συνεπή τρόπο. Όταν οι σκοποί και οι τεχνικές χρησιμοποιούνται από γονείς και δασκάλους, είναι πιο πιθανό το παιδί να μάθει τι αναμένεται από αυτό και να "χτίσει" πάνω στις υπάρχουσες δυνάμεις του. 

Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων

Εικόνα NOESI.gr

Μια ευγενική συνεισφορά του Συνηγόρου του Πολίτη στην οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Μπορείτε να τον εκτυπώσετε ή να τον διαβάσετε ως ηλεκτρονικό βιβλίο.

Να θυμάστε: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα» (Άρθρο 103 παρ. 1 Συντάγματος)

ΔΕΠ-Υ: Οδηγίες για εκπαιδευτικούς (2013)

Εικόνα NOESI.gr

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικής σημασίας στην αναγνώριση των παιδιών με την ύποπτη συμπεριφορά για ΔΕΠ-Υ και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτη ΔΕΠ-Υ ετοίμασε έναν Οδηγό για εκπαιδευτικούς με σκοπό την αναγνώριση της ΔΕΠ-Υ απο τους εκπαιδευτικούς και βελτίωση της αντιμετώπισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με ΔΕΠ-Υ.

Οδηγός δικαιωμάτων και παροχών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από το Συνήγορο του Πολίτη

Εικόνα NOESI.gr

Η σύνταξη και η έκδοση του Οδηγού εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «Πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης των διακρίσεων κατά ομάδων ευάλωτων στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό». Σκοπός του Οδηγού είναι να συμβάλει στην κάλυψη του ελλείμματος πληροφόρησης των πολιτών που εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις παροχές που δικαιούνται.

Οδηγός (Εγχειρίδιο) σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εικόνα NOESI.gr

Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία» εκπονήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)? στο πλαίσιο της Υπο-δράσης «Εκπαίδευση των Στελεχών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία» της Δράσης «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας».

Οδηγός για ΑμεΑ υπηκόους τρίτων χωρών (2010)

Εικόνα NOESI.gr

Οδηγός για ΑμεΑ υπηκόους τρίτων χωρών (2010)Ο Οδηγός για υπηκόους τρίτων χωρών με αναπηρία νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, που δημιούργησε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Γραφείο Ελλάδος, καλύπτει 3 βασικές ενότητες: Υγεία – Πρόνοια, Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση, Καθημερινότητα. Έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπηκόων τρίτων χωρών με αναπηρία, που διαμένουν νόμιμα στην χώρα μας, σε αγαθά και υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις, τη διεύρυνση των γνώσεων τους για θέματα που τους αφορούν, τη παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σε θέματα ενδιαφέροντος τους και κατ’ επέκταση τη βελτιωμένη πρόσβαση τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Σελίδες

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.