Φορολογία: Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ΑμεΑ

ΝΕΟ! Με πρόσφατο νόμο, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2018, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οι ανήλικοι ΑμεΑ και η απαλλαγή τους μπορεί να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους, για ένα όχημα στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους.

Πρόκειται για τον Ν. 4538 (ΦΕΚ Α85 - 16/05/2018) με θέμα: Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις (1) που περιέχει (κρύβει) μία σημαντική νέα πρόβλεψη για τα ανήλικα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν Ι.Χ.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 29 του Ν. 4538/2018 (νέου νόμου) αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988. Έτσι, στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 (Α166) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.

Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.»

Σημαντική παρατήρηση!

Με βάση μία υπόδειξη που ήρθε εις γνώση μας, φαίνεται ότι η απόφαση (γνωμάτευση) το ΚΕΠΑ είναι σκόπιμο να αναφέρει αυτολεξεί:

  • Η ΠΑΘΗΣΗ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕ Α/Α 3 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΡ. Δ18Α5038263 (ΦΕΚ 2710/ΤΒ/24-10-13) ΚΥΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.1798/88 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.

Παραπομπές:

(1) Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε τη νομοθεσία για την απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ΑμεA από τον Οδηγό δικαιούχων στο αρχείο των συνεργατικών ομάδων του NOESΙ.gr πατώντας στους παρακάτω τίτλους:

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.