Σύνταξη από το Δημόσιο για τυφλούς, παραπληγικούς κτλ.

Γεια σας, φίλοι μου!

Από ερωτήματα που μας έχουν στείλει, προκύπτει το ότι έχει δημιουργηθεί μια εσφαλμένη γενική εντύπωση όσον αφορά τα ΑμεΑ που εργάζονται στο Δημόσιο ως πολιτικοί ή ως στρατιωτικοί υπάλληλοι. Μέχρι τις σημαντικές αλλαγές που έφερε στο ασφαλιστικό του Δημοσίου ο Ν.3865/2010 "Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις" γνωρίζαμε τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 ή αλλιώς "ΚΩΔΙΚΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ". Έκτοτε ακολούθησαν σχετικές οδηγίες με πίνακες που εμπεριέχουν τις κατηγορίες των ασφαλισμένων, τα νέα όρια ηλικίας, τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας κτλ.

Σ' αυτούς τους νέους πίνακες που κυκλοφορούν σε εγκυκλίους, εφημερίδες, ιστοσελίδες και βιβλία συνήθως δεν υπάρχει η περίπτωση των ασφαλισμένων της κατηγορίας των αναπήρων που περιγράφεται στον Κώδικα Πολιτικών Συντάξεων, άρθρο 1, δηλαδή:

«Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»

Έτσι, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχει καταργηθεί αυτή η περίπτωση ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση, ή ότι έχει αυξηθεί ο απαραίτητος χρόνος υπηρεσίας γι' αυτούς.

Στην πραγματικότητα, δεν ισχύει αυτή η αντίληψη, είναι λανθασμένη λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης.

Ο Ν.3565/2010 δεν κατάργησε τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Έχει αλλάξει πολλά πράγματα και φυσικά δεν έχει καταργήσει τη δυνατότητα των τυφλών, παραπληγικών, καθώς και των ατόμων με τις υπόλοιπες παθήσεις που προβλέπονται για να βγουν σε σύνταξη με τη δεκαπενταετή υπηρεσία.

Αντιθέτως, οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό έχουν κάνει μία επιπλέον προσθήκη στις παθήσεις τόσο για τους πολιτικούς, όσο και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους:

Με το άρθρο 16 του Ν.3865/2010 λοιπόν, προβλέπεται:
Αρθρο 16: Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 169/2007 μετά τις λέξεις εντός της παρενθέσεως προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ ή Β΄ ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου».

2. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 169/2007 μετά τις λέξεις «ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση» προστίθενται οι λέξεις «μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ και Β΄ ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου».

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Οι συντάξεις των προσώπων του άρθρου αυτού, αναπροσαρμόζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μήνα και προκειμένου για όσους έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3620/2007.»

Έτσι λοιπόν, για να μην σας κουράζω περισσότερο με άρθρα νόμων, επιθυμώ να σας κάνω ξεκάθαρο ότι:

Οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου που φέρουν παθήσεις όπως ολική τύφλωση, παραπληγία-τετραπληγία, μυασθένεια-μυοπάθεια, αιμορροφιλία, ακρωτηριασμό, μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, μεταμόσχευση μυελού ή οργάνων κτλ. κτλ. ισχύουν με τις γνωστές προϋποθέσεις της δεκαπενταετούς υπηρεσίας και φυσικά εφόσον συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Αρμόδιο για πληροφορίες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης
http://logistisamea.blogspot.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.