ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ► Προκήρυξη για πτυχιούχο Ανθρωπιστικών Σπουδών σε ΕΣΠΑ - μισθός 19.200€

Εικόνα GlobedNews

Λογότυπο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) προκειμένου για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική βοήθεια ΕΣΠΑ», που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 19.200€, την υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του έργου.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 
— Πτυχίο Πανεπιστημίου/Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.ά. 
Δείτε πληροφορίες και αναλυτική προκήρυξη εδώ (διαθέσιμα για μέλη των συνεργατικών ομάδων).

Η παρούσα προκήρυξη διακινήθηκε προς τα μέλη των συνεργατικών ομάδων του noesi.gr στις 28/08/2017.

Αναλυτικές πληροφορίες για αυτή την προκήρυξη παρέχονται στο πλαίσιο της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας του noesi.gr με τον διακριτικό τίτλο "Προκηρύξεις on the Cloud". Με 36,50€ σε ετήσια βάση, οι επαγγελματίες αποκτούν πρόσβαση στις προκηρύξεις που αφορούν το επιστημονικό πεδίο τους, σε μία εύχρηστη πλατφόρμα της Google (έγγραφα & χάρτες). Μάθετε περισσότερα εδώ.
Πάρτε μία γεύση! Δείτε τις Προκηρύξεις on the Cloud από τον Η/Υ, το smarthphone ή το tablet.
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.