Έρευνα για την υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης προσωπικών οικονομικών πόρων, καταναλωτικών δικαιωμάτων και υγείας

Λογότυπο του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου I DECIDE, το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ αναζητά υποσχόμενες πρακτικές στην Ελλάδα, πάνω στο θέμα τής Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων στα πεδία τής διαχείρισης των προσωπικών οικονομικών, του δικαιώματος του καταναλωτή και της προσωπικής υγείας.

Το πρόγραμμα I DECIDE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ για Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς τής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει ως στόχο να ενισχύσει τον βαθμό αυτονομίας ανθρώπων με νοητική αναπηρία στην Υποστηριζόμενη Λήψη Αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης προσωπικών οικονομικών πόρων, καταναλωτικών δικαιωμάτων και υγείας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την βελτίωση των ικανοτήτων των ωφελούμενων σε θέματα γραμματισμού, αριθμητικής και χρήσης υπολογιστών.

Η ομάδα του I DECIDE αποτελείται από το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα (www.eeamargarita.gr), το Fundació Tutelar De Les Comarques Gironines (http://www.fundaciotutelar.org/), το Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (http://www.kvps.fi/), την EASPD (http://www.easpd.eu/), το Fundació Campus Arnau d’Escala (http://campusarnau.org/2009/) και την εταιρία Social Care Training.

Οι υποσχόμενες πρακτικές που θα προταθούν πρέπει:

1.      Να συμφωνούν με τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2.      Να εστιάζουν στην βελτίωση της Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων και των δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητικής και χρήσης υπολογιστών στα πεδία που προαναφέρθηκαν .

Οι οργανώσεις που θα υποβάλλουν τις πρακτικές τους θα γίνουν μέλη του δικτύου I DECIDE στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έχουν πρόσβαση σε επαγγελματίες από το εξωτερικό, την Ελλάδα και σε νέα γνώση που θα αναπτυχθεί από το έργο για το θέμα Υποστηριζόμενης Λήψης Αποφάσεων. Θα μπορούν να ωφεληθούν από τις δραστηριότητες του έργου όπως workshops και άλλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Οι υποσχόμενες πρακτικές που θα επιλεγούν ως βέλτιστες, θα συμπεριληφθούν στην απολογιστική αναφορά του έργου η οποία θα προβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για να υποβάλλετε την πρακτική σας:

1. Συμπληρώστε το online ερωτηματολόγιο ως τις 31 Ιανουαρίου: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYb0hlu51fz29I8MuWzDyO7JxuFacBkKTy72ssP7cAMFv3LQ/viewform?usp=sf_link  

ή

2. Συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα και αποστείλετε την μέσω email στο research.development@eeamargarita.gr


Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο research.development@eeamargarita.gr

Συνημμένα αρχεία: 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.