Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ► Θέσεις κοινωνικού λειτουργού και εργοθεραπευτή

Λογότυπο του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής "Μαργαρίτα" είναι ένα εξειδικευμένο Κέντρο ειδικής επαγγελμα­τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση. Ιδρύθηκε το 1978, εδρεύει στην Πεντέλη. Αποτελεί ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρω­πικό Σωματείο και επιχορηγείται από τη Νομαρχία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Κατά την έναρξη της φοίτησής τους οι σπουδαστές είναι ηλικίας 14 έως 25 ετών. 

Νέα – Ανακοινώσεις 

18/09/2017 – Το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ προκηρύσσει μία θέση κοινωνικού λειτουργού, πλήρους απασχόλησης, και μία θέση εργοθεραπευτή, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Δείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.noesi.gr/jobs/posts 

Δράσεις – Υπηρεσίες

❸ Τμήμα Εκπαίδευσης και Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης: λειτουργούν τα εξής Εργα­στήρια: Ερ­γοτεχνία, Κηπουρική, Πλεκτική – Ραπτική, Γρα­φειακή Στήριξη, που πλαισιώνονται από τα ακόλουθα προγράμματα: – Αυτοεξυπηρέτηση και αυτοφροντίδα. – Επικοινωνιακές δεξιότητες. – Μαγειρική. – Κυκλοφοριακή Αγωγή. – Γυμναστική. – Θέατρο.

❸ Τμήμα Επαγγελματικής Απασχόλησης: Αποτελεί το επόμενο στάδιο για τους σπουδαστές που ολο­κληρώνουν την κατάρτισή τους στο Εκπαιδευτικό Τμήμα, όπου λειτουργούν τα Ερ­γαστήρια: Κατα­σκευή Ειδών Δώρου – Ειδών Διακόσμησης, Κατασκευή Μπομπονιέρων, Με­ταξοτυπία, Κηπουρική, Υφαντική, Πλυντήρια – Σιδερωτήρια.

❻ Υπηρεσία Ένταξης στην Απασχόληση: Προσφέρει στους σπουδαστές επαγγελματικό προσα­νατολισμό και πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας εκτός του Κέντρου και συντονίζει τις προσπάθειες των σπουδαστών που θέλουν να εργαστούν (πρόγραμμα "Επαγγελματικοί Δρόμοι"). Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με εργοδότες προκειμένου να δημιουργεί θέσεις εργασίας για τους σπουδαστές του Κέντρο. Εποπτεύει την εκπαίδευση των νέων εργαζο­μένων στα καθήκοντά τους και την υποστήριξή τους για όσο διάστημα εργάζονται (Υποστη­ριζόμενη Απασχόληση).

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εκπαιδευτικό, Ει­δικό Παιδαγωγό. Λει­τουργεί καθημερι­νά, ώρες 08:45 – 13:45. Η μεταφορά των εκπαιδευο­μένων γί­νεται με σχολι­κά λεω­φορεία.

Επικοινωνία

Μεσολογγίου 4-6
152 36 Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

Τηλ.: 2108044812, 2106138150, 2106138557 
Fax: 2108031196
E-mail: admin@eeamargarita.gr
Ιστοσελίδα: www.eeamargarita.gr

Λογότυπο Facebook.Το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είναι στο Facebook

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Συνημμένα αρχεία: 

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οκτώβριος! Μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το σπάνιο Σύνδρομο Rett.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.