Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών ιδρύθηκε πριν είκοσι και πλέον χρόνια, ως Αστι­κή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οι δραστηριότητές του επικε­ντρώνονται στη με­λέτη, διερεύνηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκο­λιών και ιδιαίτε­ρα της δυσλεξίας.

Υπηρεσίες

  • Διάγνωση: Εφαρμόζεται σειρά από τεστ για τη διαγνωστική εκτίμηση της μαθη­σιακής δυσκολίας, την ακριβή επισήμαν­ση των παραμέτρων που τη συνθέτουν καθώς και τον εντοπισμό των παρα­γόντων που την προκάλεσαν και τη συ­ντηρούν. Η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση ενός εξατομικευ­μένου πλάνου αποκα­τάστασης που εφαρμόζεται σε ατομικές συνεδρίες.
  • Αποκατάσταση: Οι επιμέρους τομείς της είναι: α) η γλωσσική καλλιέργεια προφο­ρικού και γραπτού λόγου, β) η αναπτυξια­κή αγωγή, γ) η εργασία με γονείς, δ) η ψυχοθεραπευτική αγωγή.
  • Σχολή Γονέων: Ομάδες γονέων (8-10 άτο­μα) για ενημέρωση και ευαισθητοποίη­ση σε θέματα αγωγής παιδιών κάθε ηλικίας και συζήτηση για την αντιμετώπισή τους.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός: Εκτί­μηση – διαπίστωση με ειδικά τεστ των δυνατοτήτων των επαγγελματικών ενδια­φερόντων – κλίσεων της προσωπικότητας μαθητών που φοιτούν στη Γ' Γυμνασίου και την Α' Λυκείου.
  • Στα πλαίσια συνεργασιών με ειδικούς επιστήμονες το ΚΨΜ προσφέρει και άλ­λες υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους με προ­βλήματα, όπως: δυσκολίες συμπερι­φοράς, συγκέντρωσης της προσοχής, τραυλισμό, νυχτερινή ενούρηση κ.α.

Επικοινωνία

Ζωοδόχου Πηγής 70 – 74 ΑΘΗΝΑ 106 81

Τηλ./Fax: 2103809683, 2103824655

Ελευθερίου Βενιζέλου 133 171 23 Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Τηλ./Fax: 2109337381, 2109310511 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.