Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών ιδρύθηκε πριν είκοσι και πλέον χρόνια, ως Αστι­κή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Οι δραστηριότητές του επικε­ντρώνονται στη με­λέτη, διερεύνηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκο­λιών και ιδιαίτε­ρα της δυσλεξίας.

Υπηρεσίες

  • Διάγνωση: Εφαρμόζεται σειρά από τεστ για τη διαγνωστική εκτίμηση της μαθη­σιακής δυσκολίας, την ακριβή επισήμαν­ση των παραμέτρων που τη συνθέτουν καθώς και τον εντοπισμό των παρα­γόντων που την προκάλεσαν και τη συ­ντηρούν. Η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση ενός εξατομικευ­μένου πλάνου αποκα­τάστασης που εφαρμόζεται σε ατομικές συνεδρίες.
  • Αποκατάσταση: Οι επιμέρους τομείς της είναι: α) η γλωσσική καλλιέργεια προφο­ρικού και γραπτού λόγου, β) η αναπτυξια­κή αγωγή, γ) η εργασία με γονείς, δ) η ψυχοθεραπευτική αγωγή.
  • Σχολή Γονέων: Ομάδες γονέων (8-10 άτο­μα) για ενημέρωση και ευαισθητοποίη­ση σε θέματα αγωγής παιδιών κάθε ηλικίας και συζήτηση για την αντιμετώπισή τους.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός: Εκτί­μηση – διαπίστωση με ειδικά τεστ των δυνατοτήτων των επαγγελματικών ενδια­φερόντων – κλίσεων της προσωπικότητας μαθητών που φοιτούν στη Γ' Γυμνασίου και την Α' Λυκείου.
  • Στα πλαίσια συνεργασιών με ειδικούς επιστήμονες το ΚΨΜ προσφέρει και άλ­λες υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους με προ­βλήματα, όπως: δυσκολίες συμπερι­φοράς, συγκέντρωσης της προσοχής, τραυλισμό, νυχτερινή ενούρηση κ.α.

Επικοινωνία

Ζωοδόχου Πηγής 70 – 74 ΑΘΗΝΑ 106 81

Τηλ./Fax: 2103809683, 2103824655

Ελευθερίου Βενιζέλου 133 171 23 Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Τηλ./Fax: 2109337381, 2109310511 

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι δυσκολίες μιας οικογένειας με αυτιστικό παιδί και η επίδραση στα αδέλφια. Εξελικτική διαδρομή των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξία: προσχολική, σχολική, μετασχολική ηλικία Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης του αυτισμού και της άνοιας.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.