Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ

Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Κώφωση & ΔΑΔ με την επωνυμία "Βρεφο­κρατούσα" είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που δημιουργήθη­κε από γονείς παι­διών με κώφω­ση και συνοδέs αναπηρίες, για κάθε παιδί ανε­ξαρτήτως φύλου και εθνι­κότητας.

Σημείωση από το NOESI.gr: Το 2015 το NOESI.gr έλαβε γραπτή ενημέρωση ότι ο Σύλλογος ανέστειλε οριστικά τη λειτουργία του, λόγω καταστροφής των γραφείων του από πλημμύρα. Τα αναφερόμενα στην παρουσίαση αυτή αποτέλεσαν βασικούς στόχους του Φορέα από την ίδρυσή του, όχι Δομές και υπηρεσίες που τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία. Σήμερα, παραμένουν για ιστορικούς λόγους - επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν λειτουργεί.

Ο Σύλλογος σκοπεύει να διεκδικήσει το αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση και τη διαρκή μάθηση με στόχο την αυ­τονομία, κοινωνικοποίηση, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την ελπίδα αποδο­χής και ένταξης στο ευρύ­τερο κοι­νωνικό και επαγγελματικό πλαίσιο για μελλοντική εξέλιξη, για τα άτομα με αναπηρία. 

Υπηρεσίες – Δράσεις

 ❸ Προγράμματα θεραπείας και εκπαίδευσης:

  • Τμήματα ατομικά, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και τμή­ματα ειδικής αγωγής προσαρμο­σμένα στις ανάγκες το κάθε παιδιού.
  • Υποστηρικτική διδασκαλία για τη βελτίωση μαθησιακών προβλη­μάτων, τμήματα Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας αλλά και εναλ­λακτικής επικοινωνίας (PECS, MAKATON κ.ά.).
  • Τμήμα εκπαίδευσης στη νοηματική γλώσσα για τους γονείς και τους εθελοντές της εταιρείας καθώς επίσης και, τμήμα ψυχολο­γικής υποστήριξης συμβουλευτικής και ενημέρω­σης γο­νέων με στόχο τη καλύτερη προσέγγιση - αντιμε­τώπιση των παιδιών.
  • Ατομική θεραπεία με βάση την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συ­μπεριφοράς (ABA) κι οποιαδήποτε άλλη μέθοδο συμβάλλει στη πρόο­δο και βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε παι­διού.

❸ Προ-επαγγελματικά εργαστήρια (ξυλουργείο, μαγειρική, ραπτι­κή κ.ά.) με απώτερο σκοπό την ένταξη των παιδιών σε ένα επαγγελ­ματικό πλαί­σιο.

❹ Δημιουργία παιδότοπου όπου τα παιδιά ελεύθερα, μέσα από το παι­χνίδι θα αναπτύξουν τις κοινωνικές τους ικα­νότητες και την επι­κοινωνία, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό στους ήδη υπάρχοντες παι­δότοπους, εφόσον η κύρια μέθο­δος επικοινωνίας των παιδιών με κώφωση είναι η νοηματι­κή γλώσσα.

❹ Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία μέσω προσαρμο­σμένων προγραμμάτων μουσικο­κινητικής αγωγής, θεατρι­κό παιχνίδι και αθλητι­κές δραστηριότητες.

❺ Πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης με στόχο την εκπαί­δευση σε καθημερινές δεξιότητες όπως, αυτοεξυπηρέτηση, προσωπική υγιεινή, κα­θαριότητα και τακτοποίηση χώρου. 

Επικοινωνία

 Δικαιάρχου 67, 116 32 Παγκράτι ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2107510506
E-mail: vrefokratousa@gmail.com
Facebook: http://on.fb.me/scMNbt

Αρχείο Εκτύπωση από ιστοσελίδα.

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Η 1η Ημερίδα του είδους!

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα για οικογένειες παιδιών με αναπηρία, που οργανώνεται στην Κηφισιά, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΠΡΟΝΟΗΣΕ+©". Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς και άλλους συγγενείς παιδιών που έλαβαν διάγνωση σχετική με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή κάποια αναπηρία.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.