Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών του noesi.gr

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς Ελλάδας και Κύπρου στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια". Δείτε τον Οδηγό εδώ: noesi.gr/book/welfare

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΠΑΨΥ)

Το Κέντρο Ημέρας της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) είναι μία Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Απο­κατάστασης, που παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Στοχεύει:

 • Στην πρόληψη της υποτροπής, στην αποφυγή και τη μείωση του χρόνου κλειστής περίθαλ­ψης ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές.
 • Στην ένταξη του ατόμου σε κοινωνικο-θεραπευτικές δραστηριότητες, παράλληλα με την ψυ­χιατρική και ψυχολογική υποστήριξη (ατομικά, ομαδικά ή στην οικογένεια).
 • Στην ενημέρωση – ευαι­σθητοποίηση με στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπηρεσίες

 • Ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση και παρακολούθηση.
 • Δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης:
  • Ατομική και Ομαδική ψυχοθεραπεία.
  • Εργοθεραπεία.
  • Θεατρικό παιχνίδι.
  • Γυμναστική.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός.
  • Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Ομάδες αυτοφροντίδας.
  • Ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δρα­στηριότητες.
 • Υποστήριξη και συμβουλευτική οικογενειών.
 • Ευαισθητοποίηση κοινότητας, εκτίμηση και εκπαίδευση πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας.

Το Κέντρο στοχεύ­ει:

 • Στην πρόληψη της υποτροπής, στην απο­φυγή και τη μείωση του χρόνου κλειστής περί­θαλψης ατόμων με σοβαρές ψυχι­κές διατα­ραχές.
 • Στην ένταξη του ατόμου σε κοινωνικο­-θεραπευτικές δραστηριότητες, παράλ­ληλα με την ψυ­χιατρική και ψυχολογική υποστήριξη (ατομικά, ομαδικά ή στην οι­κογένεια).
 • Στην ενημέρωση – ευαι­σθητοποίηση με στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλει­σμού.

Στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Νο­σηλευτή. Παρέχει υπηρεσίες σε ενή­λικα άτομα με σοβαρά ψυχιατρικά προ­βλήματα με έμφαση στις ηλικίες 18 – 45 ετών. Δείτε επίσης "ΕΠΑΨΥ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/epapsy

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
Αγ. Ιωάννου 16 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Τηλ.: 2108100901 E-mail: dcentre@epapsy.gr

Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Γράμμου 61-63 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ.: 2108056920, 2106141350-1

Τηλ./Fax: 2108056921, 2106141352 E-mail: epapsy@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.epapsy.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!
Σειρά βιωματικών σεμιναρίων από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι δυσκολίες μιας οικογένειας με αυτιστικό παιδί και η επίδραση στα αδέλφια. Εξελικτική διαδρομή των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξία: προσχολική, σχολική, μετασχολική ηλικία Σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης του αυτισμού και της άνοιας.

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Για να λάβετε ηλεκτρονικό δικό σας αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα εδώ.