ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (Ν. Σμύρνη)

Ο Σύλλογος για το Παιδί & την Οικογένεια με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ιδρύθηκε το 2000, στην Αττική, ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ). Αρχικό όρα­μα του Συλλόγου απο­τέλεσε η δημιουργία Κέντρου για παιδιά με παραβα­τική συμπεριφορά και για μητέρες με ανάγκη υποστήριξης και η ίδρυση Ξε­νώνα φιλοξενίας. Το 2010, το Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού με την επωνυμία "Ηλιαχτίδα" ξεκίνησε τη λειτουργία του, με δυνατότητα φιλοξενίας 8 ατόμων, προσφέροντας έναν φιλόξενο χώρο στους ανήλικους ασθενείς και τους συ­νοδούς τους.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❺ Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού "Ηλιαχτίδα".

❻ Λοιπές δράσεις:

  • Ανάπτυξη της κοινωνικής προσωπικότη­τας του παιδιού και εφήβου. Υποστήριξη οικογενειακού περιβάλλο­ντος.
  • Επίλυση κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οι­κονομικών, πολιτιστικών, βιοτικών προ­βλημάτων.
  • Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης.
  • Περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθη­τοποίηση.
  • Διάχυση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων.
  • Διάδοση καλών πρακτικών.

Προτε­ραιότητα στον Ξενώνα έχουν οι άπορες οικογένειες από την επαρχία, που έρχονται εκτάκτως στην πρωτεύου­σα για την αντιμετώπιση οποιουδή­ποτε προβλήμα­τος υγείας. Ο χώρος, που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Νέας Σμύρ­νης, εί­ναι εξοπλισμένος με όλες τις απαι­τούμενες οικιακές συσκευές (κουζί­να, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων) και δια­θέτει αυ­τόνομα και επιπλωμένα δω­μάτια. Στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο. Επίσης πλαισιώνεται από ένα ευρύ δίκτυο ια­τρών όλων των ειδικοτή­των.

Επικοινωνία

2ας Μαΐου 5 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Τηλ.: 2109336106, 2109346139 Fax: 2109341101

E-mail: iliachtida@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.iliachtida.gr

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.