Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" noesi.gr/pronoise παρουσιάζει υπηρεσίες στους τομείς "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια", παρέχοντας ενημέρωση για επίκαιρες δράσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις.

ΠΕΨΑΕΕ

Λογότυπο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνι­κή Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε­.Ε.).Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνι­κή Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε­.Ε.) αποτελεί Επιστημονικό Σωματείο με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την επαγ­γελματική επα­νένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Νέα — Ανακοινώσεις

 • 22/03/2018 — Θέση Ψυχολόγου:
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) καλεί ενδιαφερόμενους για πρόσληψη ΠΕ Ψυχολόγου με μεταπτυχιακή ειδίκευση, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ από το αρχείο των συνεργατικών ομάδων.

Υπηρεσίες — Προγράμματα

 • Κέντρο Ημέρας: Ιδρύθηκε το 2008. Απευθύνεται σε ενηλίκους, κατά κύριο λόγο άτομα με ψυχωσικές διαταρα­χές (με έμφαση στις ηλικίες 18 – 45 ετών), που μένουν με την οικογένειά τους ή σε στεγαστι­κές δομές στην κοινότητα. Στόχοι: ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυ­το-εκτίμησης, υπο­βοήθηση της θεραπευτικής αγωγής, υποστήριξη της επιστροφής στην ερ­γασία και στην άσκηση κοινωνικών ρόλων. Λειτουργεί καθημερινά 09:00 – 21:00. Στελε­χώνεται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευ­τή, Νοσηλευτή, Επι­σκέπτη Υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
   
 • Απογευματινή Λέσχη: Προσφέρει έναν εναλλακτικό χώρο κοινωνικής συνεύρεσης και δη­μιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότη­τας ζωής των μελών της. Εξυπηρετεί άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Στόχος είναι η αυτονομία των μελών και η ενεργή συμμετοχή τους στις αποφάσεις για τον χρόνο τους. Λει­τουργεί καθημερινά 17:00 – 21:00. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:
  • Μικρό καφενείο, βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Ομαδικές δραστηριότητες (καλλιτεχνικές, αθλητικές, πολιτιστικές), εκδηλώσεις, επισκέψεις και εκδρομές. Ενδεικτικά μερικά προγράμματα: καλλιτεχνικό εργαστήρι, ομάδα άθλησης, ομάδα φωτογρα­φίας, δημιουργική γραφή, λέσχη ανάγνωσης, παραδοσιακοί χοροί.
    
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και προώθηση στην απασχόληση: Απευθύνεται στα μέλη του Κέντρου Ημέρας και σε άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και φορείς και υπηρεσίες τις κοινότητας. Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην ουσιαστική και μεθοδική επαγγελματική επανένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το πρόγραμμα βα­σίζεται στις αρχές της Υποστηριζόμενης Εργασίας.

Επικοινωνία 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης
104 39 ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τηλ.: 2108257112-5
Fax: 2108257113

Αρχείο
Δίπτυχο μεγέθους Α4, χρώματος λευκού. * Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr - "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2018).

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Συντονίζουμε δίκτυα

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.