ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ο Σύλλογος ΑμεΑ Γαλατσίου με την επωνυμία "Ζωή & Δημιουργία" ιδρύθη­κε το 1995, ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο, από πρωτοβουλία γονέων, κη­δεμόνων και φίλων ΑμεΑ, με τη στήριξη του Δήμου Γαλατσίου με σκοπό να παρέχει απασχόλη­ση, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Σήμερα, λειτουργεί Πρότυπο Κέντρο Κοινω­νικής Απασχόλησης.

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Παιδαγωγικά τμήματα.

  • Κυκλοφοριακή αγωγή.

❹ Δημιουργική απασχόληση: ζωγραφική, επιτραπέζια εκπαιδευτι­κά παιχνίδια (ομαδικά ή ατο­μικά), συμμετοχή σε δραστηριότη­τες εντός και εκτός του χώρου του Κέντρου (θεατρικές πα­ραστάσεις, κι­νηματογράφο, ταβέρνες, εκδρομές κ.α.).

❹ Πρόγραμμα γυμναστικής και άθλησης με θεραπευτικό, εκπαι­δευτικό και ψυχαγωγικό χαρα­κτήρα.

❻ Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τα μέλη και τις οικο­γένειές τους. Στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Γυ­μναστή, εθελοντές. Τα προγράμματα είναι για παιδιά και ενηλίκους (έως και 50 ετών). Λειτουργεί πρωινά και απο­γευματινά. Μελλοντικά, προγραμματίζεται η στε­λέχωση και ο εξοπλισμός του Κέντρου ώστε να κα­ταστεί ένα Κέντρο Επαγγελ­ματικής Κατάρτι­σης.

Επικοινωνία

Ήβης 22-24 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ Τηλ.: 2102131351

* Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Οι Οδηγοί του NOESI.gr διατίθοναι από τον δημιουργό και τον εκδότη τους με την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανο­μή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

cc logo

Λαμβάνετε ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας εδώ.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων, οικογενειών, προς διευκολύνση ενημέρωσης, υποστήριξης, συμβουλευτικής, με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες του είναι δίκτυα, είναι γειτονιές. Ρωτήστε, αναζητήστε, ενημέρωστε.
Βρείτε την Ομάδα σας εδώ.

Οδηγός υπηρεσιών

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο η πρόσφατη έκδοση του Οδηγού υπηρεσιών "Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια" Ελλάδας και Κύπρου από το NOESI.gr για γονείς, φοιτητές, εθελοντές, επαγγελματίες, εταιρείες ή οργανισμούς. Για να λάβετε δικό σας ηλεκτρονικό αντίγραφο δωρεάν, υποβάλλετε Αίτημα αποστολής Οδηγού υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
You must have Javascript enabled to use this form.