Μία σελίδα του Οδηγού υπηρεσιών

Ο Οδηγός υπηρεσιών - Προνόησε παρουσιάζει τους φορείς και τις δομές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Οδηγός υπηρεσιών του NOESI.gr με τον διακριτικό τίτλο "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" παρουσιάζει φορείς στο τρίπτυχο "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια", σε Ελλάδα και Κύπρο. Δείτε τον Οδηγό στη σελ. noesi.gr/book/welfare

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ (ΚΑΣΠ) ► Πρόσκληση για φοίτηση μέσω ΕΣΠΑ

Λογότυπο.Το Κέντρο με την αρχική επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (Κ.Α.Σ.Π.) ιδρύθηκε το 1975. Με δω­ρεά της οικογένειας Ι. Κ. Χατζηπατέρα, το Κέντρο απέκτησε νέες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση Αττικής και έκτοτε ονομάζεται "Χατζηπα­τέρειο". Σήμερα, η νέα πλήρης επωνυμία του είναι Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.) του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.). Εξυπηρετεί περίπου 100 παιδιά ετησί­ως, ηλικίας έως 14 ετών από την Αττική και την Περιφέρεια, με στόχο την αντιμετώπιση των κινητικών, νοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών τους. 

ΝΕΟ! 10/09/2017 — Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – πρόγραμμα οριστικής παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα
Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ ανακοινώνει την έναρξη αιτήσεων για θέσεις φοίτησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα ηλικίας 2.5 έως 12 ετών. Το πρόγραμμα φοίτησης θα είναι καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στα συννημένα αρχεία. Μάθετε περισσότερα. Ενημέρωση 12/06/2017 — Ανακοινώνουμε την παράταση υποβολής  δικαιολογητικών για το ανωτέρω πρόγραμμα από τις 10/6/2017 έως τις 21/7/2017.

Δείτε επίσης την παρουσίαση για το "ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" στη σελ. http://noesi.gr/pronoise/ike

Υπηρεσίες – Δράσεις

❸ Προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης:

 • Ημερήσιο πρόγραμμα: Λειτουργεί καθημερινά για παιδιά ηλικί­ας 2 – 9 ετών.
 • Πρόγραμμα εξωτερικών θεραπειών: Δέχεται βρέφη και παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών που δεν μπορούν να εξυπη­ρετηθούν στο Ημερήσιο Πρόγραμμα (Δείτε επίσης παρα­πάνω).
 • Εργαστήρι Ανάλυσης Βάδισης: Διαθέτει σύγχρονο εξοπλι­σμό και καταρτισμένο προσωπικό με σκοπό την καταγραφή κινήσεων, μυϊκής δραστηριότητας και δυνάμεων που το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να ξεχωρίσει. Με τον τρόπο αυτό συλλέγονται πολύτι­μες πληροφορίες που βοηθούν στην θεραπευτική διαχείριση ασθενών με κινητικά προβλήματα.
 • Πρόγραμμα περιοδικής παρακολούθησης: Εξυπηρετεί παι­διά από την περιφέρεια μέχρι 14 ετών. Διαρκεί 2 εβδο­μάδες και πα­ρέχεται περιοδικά (3-4 φορές ετησίως). Περι­λαμβάνει αξιολόγησ­η, θεραπεία και εκπαίδευση γονέων.

❺ Ξενώνας: Φιλοξενεί τα παιδιά και τους συνοδούς τους από την περι­φέρεια, το χρονικό διάστημα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιοδι­κής παρακολούθησης.

❻ "ΤηλεΚΑΣΠ": Λειτουργεί από το 2003. Εξυπηρετεί παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιο­χές, χωρίς πρόσβαση σε εξειδικευ­μένα Κέντρα και υπηρεσίες. Μέσω ηλεκτρονικού υπολογι­στή επι­τυγχάνεται επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό ώστε τα παι­διά και οι οικο­γένειές τους να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου.

❻ Επιμόρφωση και εκπαίδευση: Για το προσωπικό του ΚΑΣΠ, τους σπουδαστές των ΤΕΙ και πολλούς επισκέπτες, με επίκεντρο τα παι­διά με εγκεφαλική παράλυση. Το "Χατζηπατέρειο" αποτελεί υπηρεσία του κοινωφελούς οργανισμού με τον τί­τλο "Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας" που ιδρύθη­κε το 1967 με σκοπό την ανάπτυ­ξη προ­γραμμάτων για ευπαθείς ομάδες του πλη­θυσμού. Στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ει­δικό Παιδαγωγό, Φυσικοθεραπευτή, Εργο­θεραπευτή, Λο­γοθεραπευτή, Ψυχο­λόγο, Ια­τρό.

Λίγα λόγια για το "Εργαστήρι Βάδισης"

Η ανάλυση βάδισης μπορεί να βοηθήσει τους θεράποντες ιατρούς / ερευνητές με την εκτίμηση και/ή διαχείριση προβλη­μάτων στις εξής περιπτώσεις:

 • Εγκεφαλική παράλυση. 
 • Δισχιδής ράχη. 
 • Μυϊκή δυστροφία. 
 • Κάκωση περιφερικών νεύρων. 
 • Κάκωση νωτιαίου μυελού. 
 • Εγκεφαλικό. 
 • Κακώσεις άκρων / ακρωτηριασμοί. 
 • Αρθρίτιδα / τραυματισμοί.

Συνολικά, η εξέταση χωρίζεται σε 2 σκέλη. Στην συλλογή των δεδομένων και στην επε­ξεργασία – παραγωγή έκθεσης αποτελε­σμάτων. Η συλλογή των δεδομένων είναι μία δια­δικασία που μπορεί να διαρκέσει από 2,5 μέχρι και 4 ώρες ανάλογα με το περι­στατικό, ενώ η επεξεργασία διαρκεί πο­λύ περισσότερο (ανάλυση δεδομένων – αξιολόγηση από τον γιατρό – δημιουρ­γία έκθεσης αποτελε­σμάτων).

Επικοινωνία

Ηροδότου 1 (πάροδος Λεωφ. Ηρακλείου 427)
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τηλ.: 2102826913
Fax: 2102812782

E-mail: ike@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.ike.org.gr

* Πηγή: Οδηγός υπηρεσιών "ΠΡΟΝΟΗΣΕ" (2016) από το NOESI.gr :: Η Νόηση στο διαδίκτυο | www.noesi.gr

Σχόλια

Μετά το Χατζηπατέρειο... Πού??

Εικόνα Gili-gili

Βρίσκομαι σε απομακρυσμένη περιοχή και συνεργαζόμουν με το Χατζηπατέρειο, μέσω ΤηλεΚασπ για τις θεραπείες του παιδιού. Έκλεισε τα 14 του χρόνια και πρέπει να βρεθεί καποιο ίδρυμα για μεγαλύτερα παιδιά. Γνωρίζετε κάποιο Κέντρο που θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο, μέσω υπολογιστή, να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες??

Παραπομπές στους Οδηγούς του NOESI.gr.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε ως πηγή των πληροφοριών τη σελίδα www.noesi.gr/book εφόσον χρησιμοποιήσετε υλικό από τους Οδηγούς του NOESI.gr σε άλλες ιστοσελίδες. Σεβαστείτε το έργο της ομάδας noesi.gr και τον αναγνώστη που χρειάζεται να βρίσκει έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα υγείας και πρόνοιας. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες των Οδηγών τακτικά, μία βασική παράμετρος της πιστοποίησης του NOESI.gr από το Health on the Net Foundation. Εάν δεν έχετε τρόπο να ενημερώνετε τακτικά τις δικές σας ιστοσελίδες ή έντυπες εκδόσεις, δώστε την ευκαιρία στον αναγνώστη σας να βρει στον ίδιο Οδηγό, όπου ανατρέχετε κι εσείς, μία ενημερωμένη βάση σωστής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό κάθε Οδηγού μας ελεύθερα, να αναφέρετε το όνομα του (π.χ. Οδηγός διαταραχών, παρεμβάσεων, υπηρεσιών κ.ά). και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του, χωρίς ειδική άδεια από το NOESI.gr, εφόσον λάβετε υπόψη την παρούσα παραίνεση και τους όρους χρήσης του www.noesi.gr.

Λαμβάνετε το ...Nousletter; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο καταχωρώντας το E-mail σας παρακάτω.
Δείτε παλιά ...Nousletter!

Γιατί συντονίζουμε δίκτυα;

Στόχο του NOESI.gr αποτελεί η δικτύωση επαγγελματιών, φορέων και οικογενειών, ώστε να διευκολύνονται η ενημέρωση, η υποστήριξη και η συμβουλευτική με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική κατάρτιση και εν γένει την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι Ομάδες είναι "γειτονιές" πανελλαδικά. Ενημερώστε, ρωτήστε, αναζητήστε.

Βρείτε μια "γειτονιά" εδώ.
 

Νέος Οδηγός "Προνόησε"!

Κυκλοφόρησε ο Οδηγός υπηρεσιών "Εκπαίδευση - Υγεία - Πρόνοια" σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον διακριτικό τίτλο "Προνόησε". Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Απευθύνεται σε γονείς, φοιτητές, εθελοντές, ιδιώτες επαγγελματίες και στελέχη εταιριών ή οργανισμών. Λάβετε την αναλυτική πανελλαδική έκδοση ή την έκδοση ...τσέπης της περιοχής σας!

Μπορώ να συνδράμω τον Οδηγό;